Saturday, May 31, 2008

ယံုႀကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္ကြဲတိုင္းရန္သူမဟုတ္

ယံုႀကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္ကြဲတိုင္းရန္သူမဟုတ္

ရဲရဲေတြးရဲရဲေရးကိုရဲရဲလက္ခံက်င့္သံုးလာခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ေလွနံဒါးထစ္၀ါဒေတြကိုေျပာင္း
လြဲရင္း စိတ္တံခါးကိုဖြင့္ထားခဲ့ႀကပါတယ္၊ယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္အျမင္အေဘာထာရႉ
ေဒါင္ ့ကြဲတိုင္းရန္သူမဟုတ္ႀကပါ
လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ရွိႀကပါတယ္မိမိယံုႀကည္ခ်က္
ကိုနိုင္းယွဥ္တင္ျပပိုင္ခြင့္ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားပိုင္ခြင္ ့ထပ္မံႀကိဳးစားပိုင္ခြင့္ဆိုတာ
ေတြဟာသေဘာတူသည္ျဖစ္ေစမတူသည္ျဖစ္ေစလက္ခံသည္ျဖစ္ေစမခံသည္ျဖစ္ေစ ေနရာတိုင္းမွာဆက္လက္ရွင္သန္ေနႀကမွာပါ ဘယ္သူကို ့ဘယ္သူကမွပိတ္ထား၍မရ
ႀကပါလမ္းက်ဥ္းကေလးထဲမွာေရွ့ကေရာက္နွင့္ေနျပီးသားကားကလမ္းဖယ္မေပးရင္ ေနာက္ကားကေက်ာ္တက္လို ့မရခဲ ့ေပမဲ ့ဟိုက္ေ၀း
လမ္းမက်ယ္ႀကီးထဲ ေရာက္သြား
ႀကတဲ ့အခါမွာေတာ့တကားကိုတကားပိတ္ေမာင္းလို ့မရေတာ ့ပါဘူး ။

အဲ ဒါေပမဲ ့အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္တခုကေတာ ့ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ခြင္ ့
လိုပ္ကိုင္နိုင္
ခြင္ ့ရွိဖို ့ပါ ၊အျပန္အ
လွန္တန္းတူေလးစားဆက္ဆံျခင္း ဆိုတာလည္း
လိုပါတယ္ ။

လူဆိုတာလူ ့အတၳနည္းအမ်ားမကင္းႀကပါဘူး လူကိုလိုအပ္တဲ ့အခါမွာထိမ္းခ်ဳပ္
တဲ ့စံနစ္တခု သို ့မ
ဟုတ္ ဥပေဒ တခုခိုင္မာစြာလြမ္းမိုးရပ္တည္ထားဖို ့ေတာ ့လို
ပါတယ္ ဘယ္စံနစ္ဘယ္၀ါဒ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္း
ေနေစကာမူ လူသေဘာသ
ဘာ၀ ကိုထည္ ့မတြက္ထားခဲ ့ဘူးဆိုရင္ျဖည္းျဖည္းျခင္းပ်က္စီးဆံုးရွံးတိမ္ျမဳတ္
ေပ်ာက္
ကြယ္သြားပါလိပ့္မယ္လူတို ့၏ယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
စိတ္ဓါတ္ေတြဟာမိမိႀကိဳးစားေနရစဥ္ကာ

လနဲ ့မိမိေအာင္နုိင္ျပီးကာလေနရာရျပီကာလ မတူတပ္ႀကပါဘူး အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အစစ္အမွန္ေတြဟာ မိမိ
တိုင္းျပည္တကယ္ေကာင္းစားတိုးတက္မယ္ဆိုရင္ မိမိေနာက္မွာေနရရင္၊ ေနာက္ဆုတ္ေပးလိုက္ရရင္လဲ ၀န္မ
ေလးတပ္ႀကသလုိ ၊ လိုအပ္ရင္လဲ စြန္ ့လြတ္အသက္စေတးဖို ့ကိုပင္၀န္မေလးတပ္ႀကေႀကာင္းေတြ ့ရႀကမွာပါ၊
ဘယ္ေနရာကီစၥမ်ိဳးမွာမဆိုသေဘာထားတင္းမာသူေတြနဲ ့သေဘာထားေပ်ာ ့ေျပာင္းသူ ေတြဆို ျပီးနွစ္မ်ိဳး (နွစ္အုပ္စုမဟုတ္ပါ )ရွိေနတယ္ႀကတာလဲအဆန္းတက်ယ္မဟုတ္ႀကေတာ့ပါဘူး ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္
ဆိုတာ ေဒါသေရွ ့ထားဂလဲ ့စားေခ်ျခင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး လိုအပ္လို ့အေျပင္းအလြဲ တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မွ်သာျဖစ္ပါတယ္ ၊နိုင္ငံေရးတရပ္မွာလည္းပါတီစဲြ ၊လူမ်ိဳးစြဲျပင္းထန္လြန္းရင္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးေပ်ာက္ဆံုးတပ္
ျပီးလမ္းမွားေရာက္တပ္တာေတြလည္းရွိတယ္ပါတယ္။ ကမာၻ ့သမိုင္းေတြကိုျပန္ႀကည္ ့မယ္ဆိုရင္လည္းေတာ္လွန္
ေရးတိုင္းမွာေသြး ၊ေခ်ြး ၊အသက္ေတြစေတးခဲ ့ႀကရတာကို ေတြရမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့
အျခားအေရွ ့အလယ္ပိုင္းလုပ္ရွားမႉေတြ ၊ အာဖရိက ကလုပ္ရွားမႉေတြနဲ ့ရွင္ရင္ ေပ်ာ ့ေျပာင္းညင္သာတာကိုေတြ ့
ရပါတယ္။ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ႀကာ ေႀကာက္ရြံ ့မႉအရိုးစဲေနေတာ ့့လက္နက္မဲ ့အေျခအေနမေပးတာေတြလဲ ပါ
ေနပါတယ္၊ ဒါေတြဟာစစ္အစိုးရအခြင္ ့ေကာင္းရျပီးသက္ဆိုးရွည္ေနျခင္းရဲ ့အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ UN တပ္
ေတြ ၊ ဘာ ေတြဆိုတာလဲ ဘယ္လို ့မွ၀င္ဖို ့အေျခအေနျဖစ္မလာေတာ ့ပါဘူး။
သမိုင္းမွာက်ြန္ုပ္တို ့ဟိုဖက္ဒီဖက္အားလံုး ေလးစားခဲ ့ႀကရတဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့အဖြဲ ့ဟာအ
ဂၤလိပ္ကိုတိုက္ထုတ္ဖို ့ဂ်ပန္ကိုေခၚလာခဲ ့တာဘယ္သူျငင္းမလဲ ့ဒီဆိုးက်ိဳးေကာင္းႀကိဳးေတြကို သူတို ့ဟိုင္နန္က်ြန္း
မွာဂ်ပန္ဖက္စစ္ေတြနဲ ့စစ္ပညာသင္ႀကားေနစဥ္ ႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္းသိရွိခဲ ့ႀကပါတယ္၊ သိုတို ့လဲ ့ျဖစ္နိုင္ရင္ဘယ္သူ့
အကူအညီမွမပါပဲ ျပည္သူေတြနဲ ့ေ၀းရာနယ္ေျမမွာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကိုအမွန္ ့ႀကိတ္ခ်င္ခဲ့တဲ ့သူေတြပါပဲ
တိုင္းျပည္တိုင္းမွာစစ္တပ္လိုပါတယ္ ၊ဒါေပမဲ ့စစ္တပ္ရဲ ့အခန္္းကန္႑ဟာအကန့္အသတ္ဥပေဒ
ေဘာင္ရဲ ့ေအာက္မွာလံုး၀ရွိသင္ ့ပါတယ္ ၊စစ္တပ္ဟာတိုင္းျပည္ကိုေရြခ်ေပးနိုင္ရင္ေတာင္မွလံုး၀ အစိုးရမျဖစ္သင့္
ပါဘူး ယေန ့ကမာၻလူမႉအသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ ကမာၻစစ္ ျဖစ္ခဲ ့ႀကတဲ ့ကာလႀကီးေတြနဲ ့မတူႀကေတာ ့တာေျပင္းလြဲ
ေနတာေတြ ့ျမင္သတိထားမိဖို ့လိုပါတယ္ ။ တရုပ္လို ၊ ရုရွနိုင္ငံလို နိုင္ငံေတြရဲ ့လူအင္အားနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္မႉစနစ္ေတြ
ကို ျမန္မာနိုင္ငံနဲ ့နိုင္းယဥ္လို ့မရပါဘူး ...
တရုတ္ဟာလူဦးေရအဆမတန္မ်ားလြန္းျပီး ရွားပါးဆင္းရဲတဲ ့နိုင္ငံဘ၀ဟာ လူတဦးခ်င္းစီရဲ ့
က်ိဳးစားမႉအရည္အခ်င္းေတြကို တန္းအားေပးခဲ ့ပါတယ္ ေနာက္တခုကအာဏာရွင္အစိုးရဆိုတာ နည္းပညာေတြ
အျခားနိုင္ငံကေနခိုးဖို ့တရားမ၀င္နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ ့ျပန္လည္ ျဖန့္ခ်ီေ၀ငွေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားဖို ့၀န္ေလးတပ္
တဲ ့နိုင္ငံမဟုတ္ပါဘူး ၊ အေနာက္နိုင္ငံႀကီးေတြမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးရွိတယ္ေပမဲ ့ဥပေဒလမ္းေႀကာင္းေပၚကျပန္လည္
တရားစြဲလို ့ရပါတယ္ ဥပမာ Patent Law လိုမ်ိဳးပါ ၊ တရုပ္ဟာကိုယ္ပိုင္နည္းပညာတည္ထြင္မႉကိုအဓိကမထား
ပဲ ဂ်ပန္၊ရုရွ အပါအ၀င္ အေနာက္နိုင္ငံႀကီးေတြက Technology ေတြကို ျမန္ဆန္စြာခိုးယူ ျပဳျပင္သံုးစြဲခဲ ့ႀကရာမွ
လူဦးေရမ်ားသျဖင္ ့လုပ္ခသက္သာျပီး ကမာၻေစ်းကြက္ကိုအျမန္ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ ့တာပါ ၊က်ြန္
ေတာ္တို ့နိုင္ငံလည္းအဲဒါမ်ိဳးျဖတ္လမ္းျမန္ျမန္လုပ္သင္ ့တယ္လို ့ေလာေလာဆယ္ျမင္ပါတယ္..။ ေကာင္းတာဆိုး
တာ၊တရားတာမတရားတာကို က်ြန္ေတာ္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ အေျခအေနမွန္ကိုေျပာေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ကိုႀကည္ ့မယ္ဆိုရင္လည္း ျမန္မာစစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ပ္သူေတြနဲ ့အာဆီ
ယံနဲ ့ အက်ိဳးတူစည္းပြားျဖစ္ေနတာကိုေတြ ့ရပါတယ္ ျမန္မာျပည္သူေတြ၇ဲ ့ခံစားခြင္ ့ဘယ္ေလာက္အထိရွိနိုင္မွာ
လဲ ဆိုတာက အားလံုးသိႀကပါတယ္၊ ထက္မ်က္ရဲ ရင္ ့တဲ ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ၇ဲ ့သမိုင္းကို အာဆီယန္နိုင္ငံအမ်ားစု
က ေႀကာက္ႀကပါတယ္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ ့အစိုးရရဲ ့ဦးေဆာင္မႉေအာက္မွာ စကၤာပူနိုင္ငံလို ေထာင္တက္
သြားျပီး သူတို ့နဲ ့ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားျပိဳင္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္လာမွာမ်ိဳး ကို အာဆီယံနိုင္ငံအခ်ိဳ ့အထူးစိုးရိမ္ေနႀကပါ
တယ္ ဒါေႀကာင္လည္းျမန္မာစစ္အစိုးရကို အသိမသာ ေျမွာက္ပင္ ့ေထာက္ပံေပးျပီး ျပည္တြင္းေရးျပသနာကို အာဆီယံနိုင္ငံေတြက ဆြဲဆန္ ့ထားႀကတာပါ ။ တရုပ္ကလည္း သူတျပည္ ့ပဲ ျဖစ္ေနေစ ခ်င္ျပီး ေတာင္ကိုယီယား
ထိုင္း ဖိလပုိင္ နိုင္ငံေတြလိုကမာၻနဲ ့လြတ္လပ္စြာ ျမန္မာနိုင္ငံဆက္ဆံ လာမွာမ်ိဳးသူတို ့မလိုလားႀကပါဘူး ။ဒါေႀကာင္ ့အာဆီယန္နိုင္ငံအခ်ိဳ ့ဟာျမန္မာျပည္မွာစစ္မွန္ေသာအစိုးရတရပ္ေပါမွာသူတို ့သိပ္မလိုလားတာပါ
ျမန္မာနိုင္ငံကသယံဇာတေတြ သူတို ့ေစ်းေပါေပါနဲ ့မရေတာ ့ဘူးေပါ ့
လူဆိုတာအနဲအမ်ားဆိုသလုိအာဏာတို ့စည္းစိမ္တို ့မက္တပ္ႀကတဲ ့သေဘာကရွိေလေတာ ့ေရွ ့
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္အႀကီးဆံုးႀကီးေတြကေပးဖို ့ႀကံရြယ္တယ္ပဲထားဥိး ေနာက္တက္လာမဲ ့သူေတြကငါတို ့
အလဲွ ့ျပီးမွ ေပးရင္ေတာ ့ပိုေကာင္းမွာပဲလို ့လက္ေတြအေကာင္အထည္မေဖၚရင္ေတာင္မွေတြးမိႀကမွာပါပဲတ
ကယ္ကို ရိုးသားတဲ ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ ့သူတို ့ရဲ ့မိသားစုေတြ အနီးကပ္သိပါတယ္ သူတို ့ကိုယ္
တုိင္ပင္လွ်င္ျပည္တြင္းထဲမွေနတုန္းက ယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ေတြနဲ ့ျပည္ပမွာအတန္ႀကာေနထုိင္ျပီးသကာလ
အေတြးအေခၚယူဆခ်က္ေတြဟာမတူညီပဲေျပာင္းလြဲလာတာေတြရပါတယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရကို တားဆီးတမန္
တုပ္၍မရသလို ယေန ့ကမာၻႀကီးနဲ ့ေျပာင္းလြဲေနတဲ ့လူမႉအသိုင္းအ၀န္းႀကီးနဲ ့ကိုက္ညီမဲ ့စနစ္ဆိုတာ ေျပာင္းလြဲ
ရစျမဲပါ လူဟာလူပါပဲ အေရွ ့တိုင္းမွာေနလို ့၊အေနာက္တိုင္းမွာေနလို ့ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္လို ့ခရစ္ယန္ကိုးကြယ္
လို ့ဆိုတာေတြနဲ ့မဆိုင္ပါဘူး အားလံုးလြတ္လပ္မႉနဲ ့တရားမွတမႉကိုလိုလားႀကတာပါပဲ
အားလံုးသိျပီးသားစကားတခုျဖစ္တဲ ့လူနွင္ ့ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္တို ့၏အင္ညမညျဖစ္စဥ္ဆိုတဲ ့စကား
အတိုင္း ယေန ့တိုးတက္ေျပာင္းလြဲေနတဲ ့ရုပ္၀ထၳဳ ပစၥည္းေတြ နည္းပညာေတြနဲ ့လိုက္ညီျပီးလူေတြရဲ ့စိတ္ဓါတ္
ေတြေတြးေခၚခံယူပံုေတြဟာလည္းေျပင္းလြဲတိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာေမ ့လို ့မရပါဘူး ျပည္သူတေတြအေပၚမွာ သတင္းအေမွင္ခ် ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီမႉ ဟာ ယေန ့တရုပ္နိုင္ငံမွာေရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာပါ ေရရွည္လုပ္လို ့မရေတာ ့ပါဘူး
ျပည္သူေတြကိုမ်က္ေစ ့ပိတ္နားပိတ္ထားခ်င္းဟာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုး အနာဂတ္အညြန္ ့တံုးေစမဲ ့ ဘိန္းေႀကြးအုပ္ခ်ဳပ္
ေနတာနဲ ့အတူတူပါပဲ
ဂဠဳန္ ဦးေစာ မ်ိဳးနြယ္ဆက္ေတြျဖစ္လာမဲ ့ႀကံ ့ဖြတ္တို ့၊ စြမ္းအားရွင္တို ့ဆို တဲ ့ျပည္သူေတြကို
လည္း အေတြးေခၚေရးရာတိုက္ပြဲ သေဘာတရားေရးရာစည္းယံုးမႉေတြနဲ ့ ခ်ည္းကပ္ႀကိဳးစားယူဖို ့လိုပါတယ္ျပည္
သူကို ျပည္သူနဲ ့ျပန္လွည္ ့တိုက္ေပးတဲ ့ဖက္ဆက္နာဇီတို ့ရဲ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မွာသိပ္ အခ်ိန္ကုန္ခံေနလို ့အျဖစ္ပါဘူး စစ္တပ္ကြဲဖို ့ဆိုတာကို ေဗဒင္ဆရာရဲ ့ ထီေပါက္ကိန္းေဟာစာတမ္းလို ့စိတ္ကူး
ယဥ္ဖက္တြယ္ျပီး ရေသ ့စိတ္ေျဖလုပ္ေနလို ့မရေတာ ့ပါဘူး လက္ေတြက်တဲ ့ေခ်လွမ္းေတြကိုစတင္သင့္ပါတယ္
တလွမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ ့။မိမိတို ့နဲ ့အနည္းဆံုးမွာရွိတဲ ့မ်က္ေစ ့ေရွ ့ကအနည္းဆံုးျပစ္မွတ္သည္သာ မိမိတာ၀န္ျဖစ္
တယ္လို ့ခံယူသင္ ့ပါတယ္ ။
တမ်ိဳးသားလံုးျပန္လည္ နလံထူလာဖို ့အတြက္ ရိုးသားတဲ ့အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္အေတြးအေခၚ
နည္းလမ္းတရပ္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲသူတိုင္းယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္မသူတူတိုင္းဟာ ရန္သူမဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ ့
သေဘာတရားေရးကိုလက္ခံထားႀကပါတယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ( သင္ ့ျမတ္ေရး အျပီး ) အ
တြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အေျခခံရွိေသာသူတိုင္းနဲ ့လက္တြဲလုပ္ဖို ့အခ်ိန္ႀကေရာက္လာေနေလျပီ က်ြန္
ေတာ္အေနနွင္ ့ေတာ ့ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမတ္နိုးေသာသူလက္ခံေသာသူမ်ားမွသာတိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ႀကသည္လို ့
မခံယူပါ သို ့ေသာ္ ျပည္သူမွစစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာအစိုးရတရပ္သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသား
ေရးနွင္ ့ကမၻာ့အဆင္ ့အတန္းမွီတိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္မည္ဟုသာယံုႀကည္ပါသည္...
Thursday, May 29, 2008

ပဲ ့တင္ငွက္

ပဲ ့တင္ငွက္

ပည္သူနံရံ
ပဲ ့တင္သံမွာ
နာခံခ်ီတက္
အေတြးငွက္သည္
ေရွ ့ဆက္ပ်ံသန္း
မနားတမ္းတည္ ့....။ ။Tuesday, May 27, 2008

ငွက္ငယ္မ်ား

ငွက္ငယ္မ်ား

လရင္ခြင္ထက္
အေတြးငွက္တို ့
လြင့္ထြက္ပ်ံေျပး
ဟိုအေ၀းမွာ......။

ဒဏ္ရာတစ
မ်က္ရည္က်လွ်က္
ေႀကြက်ကန္ ့ေကာ္
ဒို ့ကိုေမ်ွာ္ေန.......။

ကန္ေရအင္းယား
အလြမ္းမ်ားနဲ ့
ေတြးသြားရိႉက္ငို
လြမ္းခ်င္းဆိုဆဲ....။

အမိရင္ခြင္ထက္
အပ်ံခက္သည္ ့
အေတြးငွက္မ်ား ( ငွက္မ်ားနားပါေစ )
နားပါေစ......။

( သက္သက္မဲ ့မိုးစီရီးမွ )


Type the rest of your post here.

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘာလဲဘယ္လဲ

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘာလဲဘယ္လဲ

ေတာ္လွန္ေရး
ေဆြးေျမ ့တဲ ့စရိုက္
အမိွုက္ကစေတာ္လွန္
မမွန္ကန္တဲ ့လုပ္ရပ္
ျပတ္ျပတ္သားသား
ဆန္ ့က်င္သြားရမယ္.....။

ဒီမိုကေရစီ
ညီညာတဲ ့သေဘာထား
အမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္
ညစ္စုတ္တဲ ့အာဏာရွင္
ျမင္ျမင္သမွ်ေတာ္လွန္
စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္
ဒို ့ထူေထာင္ရမယ္...။

အာဏာရွင္၀ါဒ
မညီမွ်တဲ ့ဥပေဒ
ျပည္သူေတြကိုလွည္ ့စား
အမွားနဲ ့အမွန္
တယူသန္ဆံုးျဖတ္
ရပ္တည္မႉလူေရြး
သူေပးတဲ ့အျပစ္ဒဏ္
ဒို ့ဖီဆန္ရမယ္...။

အာဏာရွင္၀ါဒ
တိုက္ဖ်က္ႀကဖို ့ထက္
ဒို ့ရဲ ့ေရွ ့မွာ
အာဏာရွင္အသစ္
ထပ္မျဖစ္ဖို ့အေရး
အေလးေပးေဆာင္ရြက္ႀကရမယ္....။ ။


( အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားကိုေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္
အာဏာရွင္ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င္ ့ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနျခင္းမဟုတ္ေစရ)Monday, May 26, 2008

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္

ေမ်ာ္လင္ ့ခ်က္မွာ
စကားဘာသာ
ကမာၻ အနွံ ့ပ်ံ ့ႏွံ ့လင္ ့ကစား.....။

ေမ်ွာ္လင္ ့ခ်က္ကိုေတြး
ေရးေရးျမင္ရ
ေျမာက္အရပ္ကႀကယ္လိုပ....။

ေမ်ွာ္လင္ ့ခ်က္ကိုဖက္
အိမ္မက္ရွည္ညမ်ား
လြင္ ့ပါးေနတဲ့ဟင္းလင္းျပင္
ဘာ မျမင္ရေတာင္မွ.....။

ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္အတြက္
လြင့္ပ်က္ခဲ ့ဘ၀ေတြ
ရင့္က်က္ခဲ ့ညေတြနဲ ့
ရယ္ေနတဲ ့အာရုဏ္ဦးတို ့
လြန္ ့လူးေနဆဲ.....။

အခိုးအေငြ ့ေတြမွာ
အရာရာေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
နံနက္ျဖန္အတြက္စုစည္း
ျပဳျပီးတဲ ့အရာေတြမွာ
အခါခါေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
အရာရာေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ေမွ်ာ္လင္ ့
ေမွ်ာ္.....

( ဖလူးစခန္း ယန္းေငြ ့ ျမဴနွင္းေငြ ့မ်ားႀကားမွ )

Type the rest of your post here.

စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ေနတာမဟုတ္ပါ သို ့ေသာ္

အိမ္မက္ထဲက ခင္ဗ်ားနဲ ့ကၩန္ေတာ္

စစ္တပ္ကိုတုိက္ခိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး...
တိုင္းျပည္အတြက္မတရားမႉကိုတြန္းလွန္ေနတာပါ..
အဲဒါေပမဲ ့မတရားသူအမ်ားစုကစစ္တပ္ထဲမွာရွိေနေတာ ့
သူတို ့ကိုျပစ္မွတ္ထားရတာေပါ ့..
ဗ်ာ ... ဒါ ေပါ ့.......
က်ဥ္ဆံကုန္တဲ ့အခါလည္းေခတၱနားခ်င္နားမယ္
ဗိုက္ဆာတဲ ့အခါလည္း ေခတၱနားခ်င္နားခ်င္နားေနမယ္
အဲဒါလက္နွက္ခ်သြားတာမဟုတ္ဘူး...
အင္း..ဘယ္သူကမွ ခိုင္းလို ့မဟုတ္ဘူး..
ေသြးေတြ ၊မ်က္ရည္ေတြရဲ ့တြန္းအား
နာက်ည္းမႉေတြရဲ ့တြန္းအား
မာန ေတြရဲ ့တြန္းအား
မတရားမႉကို မခံခ်င္စိတ္ရဲ ့တြန္းအားေတြကလာတာပါ
ဒါေပ ါ ့ေကာင္းတာေတြလည္းရွိပါတယ္
ဒါေပမဲ ့တိုင္းျပည္ကိုေရႊခ်ေပးရင္ေတာင္
စစ္တပ္ကိုအစိုးရအျဖစ္လက္မခံနိုင္ပါဘူး
ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ျမွာက္ထားထားတဲ ့တရား၀င္အစိုးရမွနိုင္ငံသိကၡာရိွမွာေပါ့
ဟုတ္တယ္....ပင္ပန္းတယ္...
၀တ္ေႀကြးလို ့ပဲဆို ဆို
၀ါသနာလို ့ပဲေျပာေျပာ
ကို ့ကို ကိုယ္ မွရပ္ျပစ္လို ့မရတာ...
စဥ္းစားတယ္ေလ....
အမွန္တရားအတြက္ ေခြ်းသုတ္ရင္း
ရင္ေကာ ့လမ္းေလွ်ာက္ေနမလား
အမွားေတြကိုခ်ိဳမိန္စြာေပြ ့ဖက္ရင္း
ေနာင္တရပုန္းေအာင္းေနမလားဆိုတာကိုပါပဲ
တစ္သက္မွာတခါပဲ လူျဖစ္ရတဲ ့ဘ၀မွာ
စစ္မွန္တဲ ့ႀကည္နူးစိတ္ခ်မ္းသာမႉဟာ
တရားမ်ွတမႉကလာတယ္လို ့ မထင္ဘူးလားဗ်ာ....


Type the rest of your post here.

Tuesday, May 20, 2008

လတ္တေလာလွုပ္ရွားဓါတ္ပံုမႉမ်ား

Burma: Global Day of Action ( Toronto )

http://flickr.com/photos/photopia/sets/72157605125829779/?page=2

Burma Relief: Local Donation Sites by Countries

နိုင္ငံအလိုက္ အလူ ေငြထည္ ့၀င္နိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

http://nagris-donations.blogspot.com

Sunday, May 18, 2008

ဆင္းရဲေဘးဒုကၡမွလြတ္ျငိမ္းႀကေစရန္ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးသို့ပန္ႀကားခ်က္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ေသေရးရွင္ေရးကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္အဓိကတာ
၀န္ရွိႀကပါသည္... အားလံုးတပ္နိုင္သမွ်အဖက္ဖက္မွ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေန
ႀကသည္ကို အားလံုးသိရွိေလးစားႀကပါသည္.. မိမိတို ့ရသမွ် သတင္း ၊ ဓါတ္ပံု မ်ား ၊ဇတ္လမ္း မ်ား ကို တပ္နိုင္သမွ်လမ္း ေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သတင္းဌါနမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၊ ကမာၻနိုင္ငံအသီးသီး
သို ့ထပ္ကာတလဲ လဲ ပို ့ေဆာင္ေပးႀကေစလိုပါသည္..
တရုပ္ျပည္၏ ငလွ်င္ေဘးဒဏ္သည္ က်ြန္ေတာ္တို့မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡေလာက္မႀကီးလွပါ
ကမာၻအရပ္ရပ္ေရာက္တရုပ္လူမ်ိုဳးတို ့၏လွုပ္ရွားမႉသည္ က်ြန္ေတာ္တို ့ျမန္မာ မုန္တိုင္း အေရးႀကီးေနာက္ေရာက္သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္မိပါသည္..
ယေန ့က်ြန္ေတာ္ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုသို ့သြားရာ ထိုကုန္တိုက္ေရွ ့တြင္ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆင္တူ အျဖဴ
ေရာင္ ( တရုတ္ငလွ်င္ေဘးဒုကၡသယ္မ်ားကို ကူညီႀကပါ ဟုေရးထားေသာ ) ၀တ္စံု ကို၀တ္ဆင္ျပီး ဓါတ္ပံု ပိုစတာ မ်ား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား အလႉခံပုံးမ်ားကို ေခါက္လွ်က္ မရွက္မေႀကာက္ေအာ္ေနႀကပါသည္. ထိုသို ့ေနရာအ နွံ ့အျပားသူတို ့လုပ္ေနႀကေႀကာင္း သိရပါသည္...က်ြန္ေတာ္လည္း ေငြအလႉထည္ ့၀င္ခဲပါေသးသည
္ဘဏ္မ်ား သို ့မည္သူမဆို ပိုမို လြယ္ကူစြာ တိုက္ရိုက္လႉနိုင္ေသာစနစ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရသို ့၀င္ထြက္မႉမွာလည္း သြက္လွပါသည္..တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ငလွ်င္ေဘးဒုကၡကို စာနာသနားမိေသာ္လည္း ပိုမိုႀကီး မားသည္ ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ျမန္ ့မာ ေလမုန္တိုင္းေဘးဒုကၡႀကီး ေျဖးေျဖးျခင္း ေမွး မွိန္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိပါသည္.. က်ြန္ေတာ္တို ့ခ်ည္းပဲ မနိုင္ပါ ကမာၻ ့အကူအညီ မလြဲ မေသြလိုအပ္ပါသည္.. ေရရွည္ထိတိုင္ လိုအပ္ပါသည္...
က်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံသည္ ပို မိုဆင္းရဲျပီး က်ြန္ေတာ္တို ့အစိုးရသည္ မိမိတို ့အာဏာျမဲဖို ့ဆိုလွ်င္ပို မို ၍ လူသား
ျခင္းစာနာမႉကင္းမဲ ့သည္ ့အျပင္ ကမာၻျပည္သူတို ့၏အကူအညီမ်ားကို လည္း ရသင္ ့သေလာက္မရခဲ ့ႀကေသာ
အေျခအေနတြင္ ..အဘယ္မွ်ႀကာေအာင္ ၊ ဘယ္ေလာက္အထိေအာင္ ကူညီႀကရမည္ ကို က်ြန္ေတာ္တို ့အား
လံုးအသိျဖစ္ပါသည္..
က်ြန္ေတာ္တို ့ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး၏ အမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာနွင္ ့အဏာဂတ္ေအာင္ျမင္ မႉလမ္းစမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္ းနွင္ ့ျပည္ပ သည္..တဦးကို တဦးအျပန္အလွန္အားကိုးအေလးထား သြားႀကရမည္ ့အေနအထားျဖစ္ပါသည္
ျပည္တြင္းရွိရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား ၊ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေသနတ္ေျပာင္း၀ေရွ ့နွင္ ့ေထာင္
နုတ္ခမ္း၀မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနႀကသလို ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ ့တိိုင္းရင္းသား အင္အားစုတစ္ရပ္လံုးသည္
လည္း မိမိတို ့နွင္ ့အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည္ ့စစ္အစိုးရယႏၱရားမ်ား အေပၚတြင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနႀကပါသည္..မိမိတို ့ေန
ထိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရအဆင္ ့ဆင္ ့နွင္ ့လည္း ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိသလို မိမိတို ့လက္လွမ္းမွီသ၍ နီးစပ္ရာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ တြင္လည္း အလွ်င္းသင္ ့သလို ့စီးယံုး လွ်က္ရွိေနႀကပါသည္..
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘယ္အစိုးရ ဘယ္လို ပင္ ထပ္မံေပၚေပါက္ေစေတာ ့လက္ရွိစစ္အစိုးရထက္ေကာင္းမွာေသခ်ာ
ပါသည္.. ယခုကဲ ့သို ့ကမာၻက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို သနားအာရံုစိုက္ေနသည္ ့အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား ေရွ ့တြင္ ျပည္သူအံုႀကြမႉႀကီးထပ္မံျဖစ္မည္ ကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေႀကာက္ရြံ ့လွ်က္ရွိသျဖင့္အလႉပစၥည္းမ်ားကို ပင္ လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူတို ့၏ မ်က္ေရ ကို မငဲွ ့ပဲ တားဆီးလ်ွက္ရွိေနရသည္.နိုင္ငံျခား သားမ်ားျပည္တြင္းသို ့၀င္မွကို အစဥ္အျမဲေႀကာက္ေနေသာ တံခါးပိတ္အစိုးရ ၊ အိုးမွုတ္ခြက္ေအာက္ကဖါးအစိုးရ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲ လသာသည္သည္ ့အစိုးရျဖစ္ပါသည္.. သူတို ့ကိုယ္တိုင္လည္း ဘယ္နိုင္ငံမွမထြက္ရဲပါ ၊ အာရွနိုင္ငံအ ခ်ိဳ ့သို ့ေသေရးရွင္ေရးသြားရသည္ ့ကိစၥမ်ိဳးရွိလွ်င္ပင္ စကား က်ယ္က်ယ္မေျပာရဲေသာ ၊ရင္ေကာ ့လမ္းမေလ်ွာက္
၀င္ ့ေသာ အစိုးရျဖစ္ပါသည္.. ျပည္တြင္းမွျပည္သူမ်ားကို သာ လက္နွက္အားကိုးျဖင္ ့အနိုင္က်င္ ့ရဲျပီး ျပည္ပမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းႀကားတြင္ အမွီးကုတ္ေနေလ ့ရွိေသာ အိမ္က်ယ္ အစိုးရျဖစ္ပါသည္.. ဒင္းတို ့မည္သို ့ပင္ ခ်ိမ္းေျခာက္အနိုင္က်င္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစ အမွန္တရား သည္ အင္အားအျဖစ္ တေန ့ေပါက္ကြဲ အံု ႀကြ ရမည္ မွာ ကမာၻသမိုင္းအစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္... နာႀကီးမႉအဆင့္ဆင္ ့အဆက္ဆက္ ေဒါသမီးမ်ားသည္ .. စစ္အစိုးရတို ့၏ ယမ္းတုိက္မ်ားကို ဆက္လက္ကူးစက္ေလာင္ျမိဳက္ေစ ရမည္... လက္ေတြက်ေသာ မ်က္ေစ့ေရွ ့မွေတာ္လွန္ေရးသည္ .. မိမိလက္တကမ္းအတြင္းရွိျပည္သူမ်ား၊ သံရွံးမ်ားမွစ တင္ႀကရမည္ျဖစ္သည္...
အကယ္၍သာယခုေနစစ္မွန္၍တရားမွ်တေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့အစိုးရတရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါ
က ျမန္မာျပည္သူမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ခံစားရဦးေတာ ့ဤမ်ွေလာက္ နာတာရွည္ ျဖစ္ေန ႀကမည္မဟုတ္
ပါ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၏ အမွန္စင္စစ္ေရရွည္ ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းေႀကာင္းသည္ကား ျမန္
မာစစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရးပင္ျဖစ္သည္ကို က်ြန္ုပ္တို ့ေမ ့ေလွ်ာမေနႀကေပ..

Thursday, May 15, 2008

ကူညီလက္မွတ္ထိုးေပးႀကပါ.....

I need your urgent help to save the hundreds of thousands lives in Burma if not millions. Please sign the petition immediately and here is the link. Pls forward as much as you can.

Thank you very much.

TO SIGN CLICK လက္မွတ္ထိုးႀကပါHEREBloody River came from China Video Click ဒီမွာနိပ္ပါGlobal Day of Action on Burma HEREမိမိတတ္နိုင္သည္ ့ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီႀကပါရန္....
ဆက္လက္ လက္ဆင္ ့ကမ္း ေပးႀကပါရန္...

Wednesday, May 14, 2008

ဒီမိုကေရစီမုန္တိုင္းႀကီး ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာဦးမည္...ေသြးေခ်ာင္းစီးတဲ ့ျမန္မာျပည္ VIDEO HEREအဂၤလိပ္ အခက္ ဗမာ အခ်က္

ဟူ၍ နယ္ခ်ဲ ့ေတာ္ လွန္ေရးေခတ္က စကားပံုေပၚ ေပၚက္ခဲ ့ဘူးသည္..

ယခုလည္း ျမန္မာစစ္ အစိုးရ၏ ျပည္သူတို ့အား အနိုင္က်င္ ့အာဏာာ
သိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားမႉသည္ အခက္အခဲ မ်ား နွင္ ့ပိုမို ေတြ ့ႀကံဳ လာ
ေတာ့မည္.. ထူထုအံုႀကြမႉမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာဦးမည္.

ျပည္တြင္းအေျခေနမ်ားကိုႀကည္ ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း စားနပ္ရိကၡာ၊ေလာင္
စာဆီ၊ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႉ၊စသည္ တို ့၏ ကြင္းဆက္မ်ားကို ျပည္သူ
တို ့ပိုမိုခံစားရေတာ ့မည့္အျပင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ေစာင္ ့
ေရွာက္ျခင္းမေပးနိုင္သည္ ့အစိုးရ ၊ ကမာၻနိုင္ငံအမ်ားစုနွင္ ့ဆက္ဆံေရး
မျပည္လည္သည္ ့အစိုးရကို ျပည္သူတို ့၏မုန္းတည္းမႉသည္ပိုမိုအားေကာင္းလာ
ေနသည္

ကမာၻ ့မ်က္နွာဇာတြင္ လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အသံုးမက် ညံဖ်င္း
မႉသည္ ကမာၻနိုင္ငံအသီးသီးကပိုမိုအာရံုစိုက္လာသည္ ့အျပင္ ကမာၻက ျမန္မာ
ျပည္သူမ်ားအေပၚပိုမိုဂရုဏာ သက္လာေနခ်ိန္ျဖစ္သည္..

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္လည္း ကမာၻ ့မိဒီယာမ်ား၊ လူမႉကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း
အဖြဲ ့မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ေနႀကမည္ကို ေတြးေတာေႀကာက္
လန္ ့ေနခ်ိန္ရလည္း ျဖစ္သည္...

နိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအသီးသီးသည္
လည္း ျပည္တြင္းရွိ မိမိ လူမ်ိဳးမ်ား ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား အတြက္ တပ္လွန္ ့နိုးႀကား..
စိတ္အားတက္ႀကြေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္..

လတ္တေလာျပရုပ္ျဖစ္သည္ ့ျပည္ သူမ်ားေလေဘးသင္ ့သည္ ကိစၥ
ကိုပင္လွ်င္ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ သတိေပးျခင္းမျပဳနိုင္သည္ ့
အျပင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေစာင္ ့ေရွာက္ေရးအပိုင္းဥ္လည္း အားမကုိးေလာက္
သည္ ့ဤတရားမ၀င္စစ္အုပ္စုသည္ ... သူခိုးႀကီးေတာ ့ဒျမ ၊ ဒျမႀကီး
ေတာ ့သူပုန္ ၊ သူပုန္ႀကီးေတာ ့အစိုး
ရဟူသည္ ့စကားအတိုင္း သူခိုး
ႀကီးမ်ားအဆင္ ့သာ ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင္ ့ဒုကၡသယ္
မ်ားကိုေပးမည္ ့ပစၥည္းမ်ားကို ပင္ သူတို ့အား မယံုႀကည္ ႀကေတာ ့
ေပ.........

ဤသည္ မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္၊ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား
မ်ားအတြက္ အကြက္ေကာင္းအခ်က္ေကာင္းျဖစ္၏...ျမန္မာျပည္သူ
အခ်ိဳ ့၏ မုန္တိုင္း ေဘးအႏၱရယ္မွ ကယ္ဆယ္ လိုက္ရံုတင္မကပဲ ျမန္
မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ နာတာရွည္ခံစားေနႀကရသည္ ့
အာဏာရွင္တို ့၏မတရားမႉ မုန္တိုင္းႀကီး၏
ေဘးရန္မွ ကယ္ တင္ ရန္ ..မိမိတို ့နိုင္ရာ သန္ ရာ ယံုႀကည္ရာ
လက္လွမ္းမီွရာ ဘက္အသီးသီးမွ ဒီမိုကေရစီမုန္တိုင္းႀကီး
ျမန္မာ နိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ရေတာ ့မည္ ့နွစ္ ျဖစ္ေပ ေတာ ့သည္...
အင္း မုန္တိုင္းဆိုကထဲ က အနဲ နွင္ ့အမ်ား ေတာ ့တိုင္းျပည္ပ်က္စီးဆံုးရွံးနစ္နာ
ရဦးမည္ ပင္...
သို ့ေသာ္.....
မုန္တိုင္း ျပီးလွ်င္ ေလေျပလာစျမဲ ျဖစ္သည္.....
ယေန ့အရွိန္အဟုန္နွင့္တိုးတက္ေနေသာ ကမာၻ ့နိုင္ငံအသီးသီးအလည္တြင္
ငါ ့နိုင္ငံ ငါ ့လူမ်ိဳးသည္ အဘယ္ေႀကာင္ ့ဆက္တိုက္ကံဆိုးေနရပါသနည္း..

Monday, May 12, 2008

ငါ၏ေသနပ္မ်ား...

ငါ၏ေသနပ္မ်ား...

ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္းခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း
ထိမွန္နိုင္တယ္....။

ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္း ဦးေနွာက္အေတြးေခၚကိုလည္း
ထိမွန္နိုင္တယ္....။

ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္း နွလံုးသားခံစားခ်က္ကိုလည္း
ထိမွန္နိုင္တယ္... ။

အဲဒါေပမဲ ့
ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္းလက္ထဲက လူမမယ္ကေလးငယ္ကို
မထိမွန္ေစရဘူး....။ ။

( ၁၉၉၂ )

ကမာၻ ့နိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းတြင္
စစ္ေရးလက္နွက္ ၊ စီးယံုးေရးလက္နွက္ ၊ စီးပြားေရးလက္နွက္ ၊
ဆက္သြယ္ေရးလက္နွက္ ၊ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးလက္နွက္
စသည္ တို ့ကို သံုးရတပ္သည္ ....။ ။

မွတပါး....

မွတပါး....

ကေလာင္တလက္
တဖက္ ေသနပ္
မျပတ္ေတာ္လွန္
ေဒါင္းအလံကို
မိုးယံ၀င္ ့၀င္ ့
လြင္ ့ထူမည္ ...၊၊ ။

( ၁၉၈၈ )

ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ေတြေ၀လြန္ေသာလက္
တြက္ခ်က္လြန္ေသာဦးေနွာက္
ေဖ်ာက္ဖ်က္လြန္းေသာအမွား
မ်ားျပားလြန္းေသာ အတၱစိတ္
ထိတ္လန္ ့လြန္းေသာအေတြး
ေနွးေကြးလြန္းေသာလုပ္ရပ္
မျပတ္သားလြန္းေသာ အေတြးအေခၚ
မေမွ်ာ္ျမင္လြန္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ ့
မနက္ျဖန္ကို ေစာင္ ့ဆိုင္းျခင္း
မင္းသတိထားရလိမ္ ့မယ္...။ ။

( ၁၉၈၉ )

Saturday, May 10, 2008

အတၱမုန္တိုင္း ႀကီး

နာဂစ္မုန္တိုင္းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာ
စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အတၱမုန္တိုင္း ႀကီးလာဦးမည္


VDO ဗီဒီအို ျဖင္ ့ႀကည္ ့ရန္
http://www.youtube.com/watch?v=8PemtGzevT4&eurl=http://diaryinthelife.blogspot.com/

မုန္တိုင္းႀကားကျပည္သူမ်ား ( အတၱမုန္တိုင္း )

ထိုသတင္းႀကားရေသာ ေန ့က ......
က်ြန္ုပ္တို ့ရင္ထဲ တြင္ ေဒါသမုန္တိုင္းႀကီးတိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ၏၊ ထိုမုန္တိုင္းနွင္ ့အတူ ဂရုဏာ
မ်က္ရည္မိုး ေပါက္တို ့လည္း ရြာဆင္းလာေလသည္...
ေတာက္......... ကုိုယ္ ့ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္မွူမေပးနိုင္တဲ ့အစိုးရ၊လူသားျခင္းကယ္
ဆယ္ေရးထက္ မိမိအာဏာတည္ျမဲ ေရးကို ပိုမို အာရံုစိုက္ေနေသာအစိုးရ..စစ္အသံုးစ
ရိတ္ ( ၀ါ ) စစ္တပ္အာဏာ ပိုမိုခိုင္ခန္ ့ႀကီးမ်ားလာေရး အတြက္ကိုသာ
ပိုမိုသံုးစြဲ ခဲ ့ႀကသည္ ့အျပင္ အရာရွိႀကီးငယ္တို ့၏အဆင္ ့ဆင္ ့လဒ္စားမႉ မ်ားက ျပည္သူ
တို ့ကို ပိုမိုဆင္းရဲတြင္ းနက္ေစခဲ ့သည္၊ ျမန္မာ ျပည္သူတို ့ဘ၀မွာ မိုးေမွာင္က်
လမ္းစ ေပ်ာက္ေနႀကရသည္ မွာ ႀကာလွျပီျဖစ္သည္ ..ယခုဆိုလွ်င္ဧရာ၀တီတိုင္း အထိနာသြား
သျဖင္ ့ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဆန္ေစ်းနွင္ ့အျခားေကာက္ပဲသီးနွံေစ်းမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္
လာကာ အထိကရံုးမ်ားပိုမိုျဖစ္လာေတာ ့မည္၊ ကမာၻျပည္သူတို ့၏အာရံုစိုက္မႉက
လည္း ပိုမိုအရွိန္အားေကာင္းလာေနသည္ စစ္အစိုးရ၏ေန၀င္ခ်ိန္ပို၍နီးလာျပီ
မိုးေလ၀သနွင္ ့ဇလေဗဒ ဦးစည္းဌါနတြင္ ေခတ္မွီနည္းျပညာမ်ား ၊ ေခတ္မွီ
မိုးေလ၀သ တိုင္းတာေရး ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ကရိယာမ်ား မရွိ
သည္ ့အျပင္ အိမ္နည္းျခင္းနိုင္ငံမ်ား၏ သတိေပးခ်က္ကိုပင္ အေလးမထားခဲ ့ေပ..
အမွန္တစ္ကယ္ေတာ ့ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု ၏ဘ၀သည္ အတင္းအဓမ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အတၱ မုန္တိုင္း ၊ ေလာဘ မုန္တိုင္းမ်ား ႀကားတြင္ လမ္းစေပ်ာက္
ဒုကၡေရာက္ေန ႀကရ သည္မွာ ႀကာလွျပီျဖစ္သည္၊
နာဂစ္မုန္တိုင္းသည္ ျမိဳ ့အခ်ိဳ ့ရြာအခ်ိဳ ့ပ်က္စည္းျပီး လူသိန္းခ်ီ၍ေသ ေႀကခဲ ့ရေလ
ျပီ သို ့ေသာ္ ထို ့ထက္ႀကီးမာေသာစစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အထၳမုန္တိုင္းႀကီးကား ျမန္မာ
တစ္နိုင္ငံလံုး တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ေခ်မုန္းတိုက္ဖ်က္ျပစ္ရန္ ျမန္မာျပည္ အလည္ပိုင္း ေဒသ
တြင္ ဗဟို ျပဳလွ်က္ စတင္အရွိန္ ယူေနေပျပီျဖစ္သည္။
ထို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ႀကီး မ်ား၏ ၁၉၈၈ အတၱမုန္တိုင္းမ်ားေႀကာင္ ့ျပညာတပ္ မ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ေျပာက္ဆံုးခဲ ့ရျပီးျပီ၊ ယခုနွစ္ဦးပိုင္းကလည္း သံဃာေတာ္မ်ား
စြာ ေသေႀက ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးခဲ ့ရျပီးျပီ ျဖစ္သည္..ရြာေပါင္းမ်ားစြာ အတင္းေျပာင္းေရြ ့ခိုင္း
ျခင္းအားျဖင္ ့ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံု းခဲ ့ရျပီးျပီျဖစ္သည္၊ ျပည္သူမ်ား၏ အဏာဂတ္မ်ားစြာ
ဘ၀မ်ားစြာမိုးေမွာင္က် ေပ်ာက္ဆံုးခဲ ့ႀကျပီးျပီ ျဖစ္သည္..
ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ ေရွ ့ေရး သည္ ေရွ ့ဆက္၍ အဘယ္မွ် ေပ်ာက္ဆံုးေန
ႀကရဦးမည္နည္း... အဘယ္သို ့ကာကြယ္တားဆီးႀကမည္ နည္း ၊ အဘယ္သူ လာ
ေရာက္ကယ္တင္ ႀကမည္ နည္း ဆို သည္ ့ေမးခြန္းမ်ား ကို မိမိတို ့အဏာဂတ္ကို
မိမိတို ့ဖန္တည္းလို ေသာ ျမန္မာ ျပည္သားတစ္ေယာက္စီတိုင္း စဥ္းစားအေျဖထုတ္
သင္ ့ပါသည္၊
ျပည္သူမွတရား၀င္ေရြခ်ယ္ထားျခင္းမရွိေသာ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရမည္သည္ကား
တိုင္းျပည္ကို ေရြခ် ေပးလွ်င္ေတာင္မွ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးေသာ က်ြန္ုပ္တို ့နွင္ ့
ယေန ့ကမာၻ မွ ေလးစားလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ...
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ..ယေန ့ကမာၻမည္သည္ကား လြတ္လပ္ျခင္း၊တရားမွ်တျခင္းတို ့နွင္ ့အတူ...
ကိုယ့္ႀကၤမၼာကိုယ္ဖန္တည္းခြင္ ့တို ့ကို တန္ဖိုးထားျမတ္နိုးလာ ႀကေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္
စစ္ဏာနာရွင္ တို ့၏ အတၱမုန္တိုင္း၊ ေလာ ဘမုန္တိုင္း ႀကီး၏ေဘးကို လည္း
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႀကပါ စို ့...

Tuesday, May 6, 2008

ကေနဒါ နိုင္ငံအေႀကာင္း

ကေနဒါ နိုင္ငံအေႀကာင္း တေစ ့တေစာင္း....


ကေနဒါ နိုင္ငံသည္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္၏ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိျပီး ၁၆ ရာစုနွစ္ေလာက္မွစ၍ျပင္သစ္လူမ်ိဳး
တို ့စတင္၀င္ေရာက္ခဲ ့သည္ ၊ မ်ားမႀကာမွီအဂၤလိပ္တို ့လည္း၀င္ေရာက္လာကာ ေဒသခံ အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးတို ့ထံမွတ
ေျဖးေျဖးသိမ္းပိုက္နယ္ခ်ဲ ့ခဲ ့ႀကသည္။ ၁၈၆၇ နွစ္ခုနွစ္ေလာက္တြင္ အဂၤလိပ္သည္ ျပင္သစ္ကိုစစ္နိုင္ျပီး ကေနဒါ နိုင္
ငံအျဖစ္ အဂၤလန္မွစတင္တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့သည္။ စတင္ဖြဲစည္းတည္ေထာင္ကာစက ျပည္နယ္ႀကီး ၄ ခုသာရွိေသာ္
လည္း ယခုအခါတြင္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုနွင္ ့ေဒသ ၃ ခုရွိေလသည္။ ၄င္းတို ့မွာ Alberta , British Columbia ,Manitoba
,New Brunswick ,Newfoundland ,Nova Scotia ,Ontario ,Prince Edward Island ,Quebec , Saskatchewan
ျဖစ္ႀကျပီးေဒသႀကီးသံုးခုမွာ Northwest Territories ,Nunavut ,Yukon တို ့ျဖစ္ႀကသည္။

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ။ ကေနဒါနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒကိုအထူး လက္ကုိင္ထားျပီးလြပ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေရးသား
ေျပာဆို စည္းရံုး ခြင္ ့သည္ ေမြးရာပါလူ ့အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ ့နိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ၊ ျပည္နယ္
အစိုးရ နွင္ ့ျမဴနီစပါယ္အစိုးရဟူ၍ သံုးဆင္ ့ရွိပါသည္၊ သို ့ေသာ္ ျဗိတိသ်ွေကာ္မင္း၀က္အတြင္းပါ၀င္ေနေသးသျဖင္ ့နိုင္ငံဦး
ေလွ်ာင္အျဖစ္ ျဗိတိသွ်ဘုရင္မႀကီး အက္လီဇဘက္ ၂ အား တင္ေျမွာက္ထားသည္၊ သူမကိုယ္စား ဘရင္ခံခ်ဳပ္ကို ၄ နွစ္တစ္
ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားျပီး ျပည္နယ္တစ္ခုျခင္းစီတြင္လည္း လက္ေထာက္ဘုရင္ခံတဦးစီရွိႀကသည္ ။ ထိုဘုရင္ခံမ်ားအားလံုး
သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္ႀကပဲ အေဆာင္အေရာင္ အျဖစ္သာေဆာင္ရြက္ေလ ့ရွိႀကသည္။
လက္ရွိနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ လစ္ဘရယ္ပါတီ ၊ ကေနဒီယန္အလိုင္းရင္ ့ပါတီ ၊ ပီစီပါတီ ၊ အင္ဒီပီပါတီ နွင္ ့ကီဘက္ကာ ပါတီ
တို ့ျဖစ္ႀကသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင္ ့သံုးဆင္ ့အတြက္ ထိုပါတီမွ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လွ်ိဳ၀ွက္မဲ စနစ္ျဖင္ ့
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ႀကရသည္၊
ပညာေရး ။ ပညာကိုဦးစားေပးသည္ ့နိုင္ငံျဖစ္သည္ ့ေလွ်ာက္ မူလတန္းပညာကို ၄ နွစ္မွစတင္သင္ႀကာရကာ
အသက္ ၁၈ နွစ္ တြင္ အထက္တန္းပညာကို ၁၂ တန္းအထိ အခမဲ ့သင္ႀကားေပးသည္ ့အျပင္ အတန္းတစ္ခုစီတြင္လည္း
ေက်ာင္းသာ ၂၀ မွ ၂၅ ေယာက္ထက္ပိုထားေလ ့မရွိေပ။ ေကာလိပ္နွင္ ့တကၠသိုလ္ပညာေရးမ်ားတြင္ ေက်ာင္လခေပး
ရေသာ္လည္း ျပညာထူခြ်န္သူမ်ားသို ့စေကာလပ္ရွစ္မ်ား ေထာက္ပံကူညီမွူမ်ားရွိသည္ ့အျပင္၀င္ေငြနည္းသည္ ့မိသားစုျဖစ္
ပါက ေနထိုင္စားေသာက္ပညာသင္စရိတ္ ၏ ရာနံူးအမ်ားစုကို အစိုးရထ ံမွ ေငြခ်ီးရယူ၍ အဆင္ ့ျမင္ ့ပညာကို သင္နိုင္
ေသးသည္၊ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ပါ အခ်ိန္ပိုင္းတက္နိုင္သည္ ့ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္ ။

ွစီးပြားေရး။ ။ လြပ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီပြားေရးစနစ္ျဖစ္ျပီး လြပ္လပ္စြာေရာင္း၀ယ္ပိုင္ဆိုင္
ခြင္ ့ေပးထားပါသည္။ ကားျပင္ရံုမွအစ ေလယဥ္ပ်ံစက္ရႈံႀကီးမ်ားအထိပိုင္ဆိုင္တည္ေထာင္
လုပ္ကိုင္ႀကပါသည္နိုင္ငံသံုးေငြကိုလည္းအစိုးရကထိမ္းထားသျဖင္ ့ေငြစုျခင္း အေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္ငန္းတို ့ကို ပါ စိတ္ခ်လက္ခ်လုပ္ကိုင္နုိင္သည္၊
ကေနဒီယန္ ေဒါလာ Canadian dollar (CAD) ကိုသံုးစြဲ ျပီး US ေဒါလာနွင္ ့တန္းတူတန္ဖိုး
ညီမွ်သည္( အႀကမ္းျဖင္း ) Trade organizations မ်ားမွာ NAFTA, OECD, WTO and others
Statistics တို ့ျဖစ္သည္. GDP မွာ (PPP) $1.274 trillion (2007 est.) (13th) ျဖစ္ျပ၊ီး
GDP growth မွာ 2.7% (2007 est.) ျဖစ္သည္ GDP per capita $38,200 (2007 est.)
GDP by sector agriculture (2.1%), industry (28.8%), services (69.1%) (2007 est.)
ေငြေႀကးေဖါင္းပြမႉ Inflation (CPI) 2.4% (2007 est.) ျဖစ္သည္ Population
below poverty line 10.8% (relative) (2005) / 4.9% (absolute) (2004)
Gini index 31.5% (2004) Labour force 17.9 million (2007 est.)
Labour force by occupation agriculture (2%), manufacturing (13%), construction (6%),
services (76%), other (3%) (2006) Unemployment 5.98% (2007 est.)
အဓီကလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွာ transportation equipment, chemicals, processed and unprocessed
minerals, food products, wood and paper products, fish products, petroleum and natural gas
External Exports $440.1 billion (2007 est.) Export goods motor vehicles and parts,
industrial machinery, aircraft, telecommunications equipment, electronics, chemicals,
plastics, fertilizers, wood pulp, timber, crude petroleum, natural gas, electricity, aluminum
Main export partners U.S. 81.6%, UK 2.3%, Japan 2.1% (2006) Imports $394.4 billion (2007 est.)
Import goods machinery and equipment, motor vehicles and parts, electronics, crude oil,
chemicals, electricity, durable consumer goods .Main import partners U.S. 54.9%,
People's Republic of China 8.7%, Mexico 4% (2006) Gross External Debt $758.6 billion (2007 est.)
Public finances Public debt $467.3 billion CAD (Federal, 2007) Revenues $565.8 billion
Expenses $551.2 billion (2007 est.) Economic aid $3.9 billion (donor) (2007) အႀကမ္းျဖင္းတင္
ျပထားျခင္းျဖစ္သည္..အေသးစိပ္ တစ္ခုျခင္း ေလ့လာနိုင္ရန္ လင္ ့မ်ား တင္ျပေပးပါမည္.. ကက္စီနိုကစားရွံ
ႀကီးမ်ား၊ ျမင္း ေလာင္းပြဲ မ်ား ကို လည္းဖြင္ ့ထားေပးသည္..( အေပ်ာ္အေတြ ့အႀကံဳ အတြက္သာေကာင္းပါသည္)ဖြဲ ့စဥ္းပံု ဥပေဒ ။ ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီးအေသးစိတ္ကိုတိုက္ရိုက္ေလ ့လာနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တရား၀င္ ၀က္ဆိုက္မ်ားကိုလည္းေဖၚျပေပးပါမည္။ ။

ဆက္လက္ ေရးသားတင္ျပပါမည္.....

Monday, May 5, 2008

Cyclone toll could hit 10,000 in Myanmar

မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာတိုင္းျပည္တြင္
ကဒ္ ဆိုက္ေလ ့ရွိသည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမြက္ႀကား...

Cyclone toll could hit 10,000 in Myanmar


CORRECTION-SOURCE AND DATE This handout photo released on May 3, 2008 and taken on May 2, 2008 shows tree branches laying across the back of a truck in a street blocked during a powerful cyclone in Myanmar's largest city Yangon. Severe tropical cyclone Nargis lashed Myanmar's main city downing power lines and tearing rooves off houses as residents took shelter in their homes and waited for the storm to pass. RESTRICTED TO EDITORIAL USE

သတင္းအျပည္ ့အစံု
http://www.msnbc.msn.com/id/24450866/displaymode/1176/rstry/24459578/

ဗီဒီယို Video...
http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/24454090#24454090

ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိသတင္းဌာနႀကီးမ်ား အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံရမွူကို အထူးအေလး
ထား၍လူသားျခင္းစာနာမွူအေန နွင္ ့ေဖၚျပႀကေသာ္လည္း ...ကမာၻအလည္တြင္မ်က္နွာမေဖၚရဲေသာ၊ျပည္သူ
တို ့မွတရား ၀င္ေရြးေကာက္ထားျခင္းမရွိ ့သည္ ့ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကို နိုင္ငံႀကီးအမ်ားစုက ယံုႀကည္စြာ မဆက္
သြယ္ရဲပဲ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္သာကူညီလိုႀကသည္.....
http://www.canada.com/saskatoonstarphoenix/story.html?id=9ce94e92-fd5f-4c14-ab56-4876a300f4e1&k=90318

ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာမ်ား..

ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာမ်ား..

( ၁ ) ေမြးဌာနီ...

နွင္းပြင္ ့ကေလးေတြ ေဖြးရင္ကြယ္
သားေလးခ်မ္းလွတယ္
ေမေမရယ္ ေစာင္ျခံဳေပး
ကေနဒါ ကေအး..။

ေဖေဖခ်စ္တဲ ့ျမန္မာျပည္
သားေလး ေရာက္ခ်င္သည္
ေမြးဌာနီဘာေႀကာင့္မ်ား
ေဖေဖ ျပန္မသြား... ။ ။


( ၂ ) လိမ္မာတဲ ့သားကေလး

ေႀကးစည္ကေလးထုလို ့ရယ္
ဘုရားရွစ္ခိုးမယ္
ဦးခ်ကြယ္သံုးႀကိမ္ေျမာက္
ေရႊနိဗၺန္သို ့ေရာက္..။

လူေတြေႀကာက္တဲ ့ငရဲျပည္
သားတို ့မသြားေပ
ျငိမ္းခ်မ္းပါေစျမန္ျပည္သို ့
ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့...။ ။

Sunday, May 4, 2008

သံသယ ဘီလူး.........ပံုျပင္ ..

သံသယ ဘီလူး ....


ဟိုး...............
ေရွးေရွးတုန္းက ဒသနျပည္မွာ
တပ္စြစံုလင္ ရွင္ဘုရင္နွင္ ့
လုလင္မင္းသား မူးမတ္မ်ားစံု
သင္းထံု ပညာရွိ ေပါမ်ားဘိ၏...။

တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားလည္း
တိုးပြားဆန္ေရ ဥစၥာေတြနွင္ ့
ဘုရင္ ့တိုင္းျပည္သာ ရာစည္ခိုက္....။

ယုတ္မာဘီလူး အသားစားက်ဳးဘို ့
ျပည္သို ့၀င္ရန္ သူႀကံေသာ္လည္း
စစ္ကဲတံခါး မ်ားျပားေစာင္ ့ႀကပ္
ျမင့္ျမတ္သည္ ့ဘုန္း စည္းရံုးျမဲ ျမံ
၀န္းကာရံေသာ္ ၀င္ရန္မရ
ယုတ္စြအႀကံ ကလိန္ဉာဏ္ဆင္၍
ရေသ ့ေယာင္ေဆာင္လွ်က္ေနေလ၏..။

မိုးေသာက္နံနက္ ျမိဳ ့ျပင္ထြက္၍
လယ္ထြက္ယာသြား အလုပ္မ်ားေသာ္
မသူေတာ္ရေသ ့ လူေတြေရွ ့မွာ
ဆိတ္စြ ဣေျႏၵ တင္ပ်င္ေခြထိုင္ကာ
ဘာ၀နာတရား ပြားမ်ားေန၏..။

ရြာသူရြာသား ႀကည္ညိဳပြား၍
မ်ားျပားလႉရွာ ၀တ္ျပဳကာပင္
" အရွင္ဘုရား က်ြန္ေတာ္မ်ား၏
တည္ရွိျပည္ရြာ ႀကြျမန္းပါ၍
ေပ်ာ္ေမြ ့သီတင္းသံုးပါ ဖရား"..ဟု
ေလွ်ာက္ႀကားေလေသာ္....။

မသူေတာ္ရေသ ့ အႀကံေစ ့ကာ
" ဒီမွာတကာ... ႀကြလာခ်င္ေပမဲ ့
သင္တို ့ျပည္မွာ လူေယာင္ေဆာင္ထား
ဘီလူးမ်ားရွိလို ့ ႀကြဘို ့မရဲ ဘူး
ဒကာ ႀကီးတို ့..".... တဲ ့.....။

ဤသို ့ဆိုေသာ္ ထိုျပည္ေတာ္တြင္
ျပည္ ့ရွင္ ရြာသား လူအမ်ားတို ့
ေႀကာက္ရြံ ့ထိတ္လန္ ့ သတင္းျပန္ ့ကာ
သူငါႀကည္ ့ႀက သံသယ ျဖင္ ့
စု ႀကတီးတိုး ရြပိုးထိုး ကာ
ေျခာက္ျခားလာ ၏....။

ညဖက္ဆိုလည္း မအိပ္ရဲ ပဲ
မဲ မဲ ျမင္ရာ စိတ္ထင္ကာ ျဖင္ ့
တူရာစု ႀက သံသယမွာ
ဖမ္းဆီးကာပင္ ရြာအျပင္သို ့
သတ္ျပီးပို ့၏....။

ဘုရင္က အစ စႏၵာလအထိ
ႀကည္ ့ႀကျပဴးျပဲ ဘီလူးပဲထင္ရာ
တစ္ခ်ိဳ ့မွာလည္း ကံမြဲသည္ ့ဘုန္း
လူေတြမုန္းလို ့စုဂံုးေခ်ာကာ
သန္ျပန္ပါေရာ.......။

ရြာအျပင္ပို ့ အေလာင္းတို ့ကို
ဆို ့မ်ိဳ ေပ်ာ္ပါး ေအာင္သြားသူ ့အႀကံ
သူထပ္မံလို ့" ဒကာတို ့ျပည္မွာ
ေနာက္ထပ္ရွာဦး လူ ့ဘီးလူး တို ့
က်န္ေသး၏.." .....တဲ ့.....။


သာစြျပည္မွာ ေျခာက္ျခားလာျပီ
မစည္မကား ကုန္သည္မ်ားလည္း
ရဲရဲမလာ၀ံ ့ တခ်ိဳ ့စြန္ ့သြား
မင္းသားပညာရိွ သာသည္ ့တိုင္းျပည္
ေျပာင္းေရြ ့ေလ ျပီ.......။

တိုင္းျပည္မွာလည္း သူ ့မဲ ငါ ့မဲ
တူရာတြဲကာ အစိတ္စိတ္ကြဲျပား
ဂလဲ ့စားတန္ျပန္ မူမမွန္ျဖတ္ထံုး
အမုန္းေနာက္ဆံုးမွာ.....
တိုက္ႀကပါေရာ အခ်င္း ခ်င္း...
သတ္ႀကပါေရာ အခ်င္းခ်င္း....။

အင္း.................
တိုင္းျပည္လည္းပ်က္ က်ိဳးပဲ့ကန္းတည္း
အဆိုးခ်ည္းက်န္မွ သံသယဘီလူး ကုန္သြား၏..။

ထိုအခါမွႀကြယ္၀ပရိယယ္
ဘီလူး တကယ္ မွာ ဟသၤာကိုးေသာင္း
ပ်က္စီေႀကာင္းျဖင္ ့ ျဖားေယာင္းဇတ္ခင္း
သူသိ္မ္းသြင္း၏...။

လူတံုးလူအ က်န္သမွ်လည္း
ရင္ထဲေနာင္တ ခုမွရကား....
" အသားစားဘီလူးသာ ရြာ၀င္ပါလည္း
ရြာထဲ ဒီေလာက္မပ်က္စီးတဲ ့..." ။

သံသယ ဘီလူး ပါ ရြာ၀င္ကာမွ
ယုတ္စြအဆံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း၍
ရြာလံုးက်ြတ္မွ် ေနာင္တရ သည္...
ရိုးမ ပံု ျပင္ပါ တကား....။ ။

( ကဗ်ာပံုျပင္ျပီး၏ ၁၉၉၂ )
( အဇၩထ မဂၢဇင္း မွ ...)

နာဂစ္ မုန္တိုင္း နွင္ ့ျမန္မာ ျပည္ Toronto, The Globe and Mail, May 7, 2008

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=51,6359,0,0,1,0


Rain hit with such speed 'it left marks on their faces'

by GEOFFREY YORK, With a report from Matthew Trevisan in Toronto, The Globe and Mail, May 7, 2008

Devastation unimaginable - aid workers stunned to find survivors with 'visible scars, almost burns' as Myanmar toll climbs to 22,000 dead and 41,000 missing

BEIJING, China -- The toll continued to rise yesterday in the aftermath of a catastrophic cyclone in Myanmar, with 22,000 people dead and officials acknowledging that 41,000 more are missing. More than a million survivors are without food, water, electricity or telephones.

Relief workers who finally reached the survivors of Myanmar's cyclone Nargis yesterday were stunned to find scars on their faces, evidence of the ferocity of the rain storm.

"They had visible scars, almost burns, on their faces from the driving force of the rain," said Paul Risley, a spokesman for the United Nations World Food Program. "The rain had pelted them at such a velocity that it left marks on their faces. Our workers had never seen that before."

UN assessment teams were struggling to reach the hardest-hit villages in the Irrawaddy delta, the main rice-producing region of Myanmar, formerly known as Burma, where roads are almost impassable. When they did arrive, relief-agency helicopters encountered corpses scattered across the rice fields that bore the brunt of the storm.Many people were killed by a massive 3½-metre-high tidal wave that crashed through the delta at the peak of the storm. "It swept away and inundated half the houses in low-lying villages," Maung Maung Swe, Myanmar's Minister for Relief and Resettlement, said in Rangoon yesterday. "They did not have anywhere to flee."

In the town of Bogalay in the delta region, 95 per cent of the houses were destroyed, he said.

The first trickle of relief supplies was beginning to reach some survivors yesterday, but Myanmar's military regime was still limiting the flow of food supplies and relief workers to the long-isolated country.

The regime is forcing all foreign relief workers to apply for entry visas, a process that can take several days. Some UN aid workers, who had wanted to go to Myanmar three days ago, will not be able to enter the devastated country until tomorrow because of delays in issuing them visas.

Other aid workers were still awaiting visas without any indication of when they will get them. The regime said the aid workers would have to "negotiate" for access to the country.

"It's been a very difficult process to get the government to accept offers of international assistance," Mr. Risley said.

U.S. President George W. Bush urged the military regime to allow U.S. experts to assess the extent of the disaster. Two U.S. Navy ships, loaded with relief supplies for a nearby disaster-relief exercise, were heading toward Myanmar yesterday, without any assurance that they will be allowed to distribute their supplies.

"We're prepared to move U.S. Navy assets to help find those who've lost their lives, to help find the missing, to help stabilize the situation," Mr. Bush said. "But in order to do so, the military junta must allow our disaster-assessment teams into the country."

Myanmar's military junta prefers to receive bilateral aid from donor countries, which allows the regime to control its distribution. Thailand and India have already sent shipments of relief supplies to Myanmar, but the UN warned that those shipments are unco-ordinated. "The UN is very concerned that this will lead to a haphazard response," Mr. Risley said. "There is an urgent need for co-ordination."

The French government also complained about Myanmar's attempts to win control of the aid distribution. "The United Nations is asking the Burmese government to open its doors," French Foreign Minister Bernard Kouchner told parliament. "The Burmese government replies, 'Give us money, we'll distribute it.' We can't accept that."

Tin Maung Htoo, executive director of Canadian Friends of Burma, said it's wishful thinking to expect that the Myanmar regime will shift to more democratic ways as a result of allowing foreigners to assist the country.

"This time we should focus on the relief effort first, but in return, I think, I'm hoping that the military will realize that these international people have good intentions," Mr. Htoo said.

Not everyone was discouraged. Ramesh Shrestha, the Unicef representative in Myanmar, said the biggest problem facing relief efforts is a logistical one.

"The whole area is flooded," he said. "Lots of bridges have collapsed. Hundreds of trees have fallen and are blocking the highways. The military is helping to clear the road and airlifting their supplies."

Unicef Canada announced yesterday it has launched an emergency appeal for funding to assist cyclone victims.

Mr. Shrestha was visiting family in Canada when the cyclone hit but spoke with workers in Myanmar, who relayed stories to him about contaminated wells, serious damage to crops and blocked seaports.

"Our office had a meeting with the Foreign Ministry and we were assured there would be free access to the UN and the international staff for movement and distribution of supplies, and we have been assured the same for visas; once [relief workers] apply for the visa, it will be granted."

The World Food Program, with the help of a Dutch relief agency, distributed 30 tonnes of food from its local warehouse to homeless survivors at feeding centres in Rangoon yesterday. It is aiming to send another 26 tonnes of food to Myanmar in two flights from Thailand today. But a full-scale airlift or "air bridge"

will be needed, as it was during the tsunami that devastated much of Southeast Asia in 2004, Mr. Risley said.

The 30 tonnes of aid delivered yesterday is a small amount, barely enough for 2,000 people to be fed for several weeks, he said.

Assessment teams in a township near Rangoon found that 27,000 homeless survivors were living in 42 shelters, including schools and monasteries, Mr. Risley said. Only 10 of the 42 shelters had any food or water. "The health situation in those shelters is reported to be deteriorating."

In another district with a population of 140,000, about 40,000 are missing in the cyclone's wake, he said. "This is an extreme crisis. If these numbers hold up in other places, the death toll will likely continue to rise."

According to the Canadian Friends of Burma, 3,000 to 4,000 Myanmarese expatriates moved to Canada since the pro-democratic uprisings in 1988. Many of those people who have relatives living in the Irrawaddy delta have been trying anxiously to reach them with no luck. Land lines and cellular contact have been disrupted since the cyclone hit last Friday.

Timothy Zaw Zaw, a 39-year-old who lives in Mississauga, has been trying to reach his mother and two sisters in Rangoon. He also has relatives in Singapore, India and Thailand trying to get through.

"I'm concerned for their safety," he said. "I'm trying to contact them as much as possible."

In an e-mail to family members, Canadian Andrew Kirkwood, the Myanmar program director for Save the Children, wrote that "there is no power in the city (and therefore no running water) and won't be for a month."

"As you've probably seen on the news, the scale of the devastation here is unimaginable. We estimate 50,000 dead and millions homeless. We're going to be mounting a huge logistics operation for at least a year - we're all going to be working flat out for the foreseeable future."

Dave Toycen, president and CEO of World Vision Canada, said 580 relief workers from his organization are in the process of providing bottled water, tents, tarpaulins, clothing and emergency medicines to affected areas.

"I think it's a good news/bad news story," he said. "The good news is, we've got almost 600 staff on ground doing basic relief work. The bad news is, the numbers keep going up and it still appears the aid is simply not moving in fast enough."


Friday, May 2, 2008

ကေနဒါနိုင္ငံထဲ မွ... Links မ်ား

ကေနဒါနိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျမန္မာ အသိုင္း အ၀ိုင္း အဆက္ အသြယ္ မ်ား ျမန္မာတိုင္းရင္း သား မ်ား ၊ ဘာသာေရး ၊ လူမွု ေရး ၊နိုင္ငံေရး အဆက္အ သြယ္မ်ား ကို တင္ ျပစုစည္း ေပးထား ခ်င္း ျဖစ္ပါ သည္ ၊ မိမိတို ့ႀကိဳက္ နွစ္သက္ ရာ မ်ားကို အေသးစိပ္ ၀င္ေရာက္ ေလ ့လာနိုင္ပါ သည္ ၊ အထူး သျဖင္ ့ကေနဒါ နိုင္ငံ ျပင္ ပမွ ေလ ့လာ လိုသူ မ်ား အတြက္ ရည္ ရြယ္ ပါ သည္ ။ျပည္ ့စံု ျခင္း မရွိ ေသးပါ ဆက္လက္၍ ျဖည္ ့စြက္ တင္ ျပသြားပါ မည္ ၊

http://yeyintnge.blogspot.com ( ကို ရဲရင္ ့- ကေနဒါ )

http://kyawthetsein.blogspot.com

http://ayeyarthar.multiply.com/ ( ေအးရိပ္သာ)

http://bsdo.blogspot.com ( ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ ့)

http://www.bsacanada.org ( ျမန္နိုင္ငံေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း - ကေနဒါ )

( ကရင္ ကြန္ျမဴနတီ ကေနဒါ )
http://www.karencommunity.ca/index.php?pr=Our_Mission

http://www.moncanada.org ( မြန္ ကေနဒီယန္ အဖြဲ ့)

http://www.mon-canada.com

http://eng.chro.org ( Chin Human Rights Organization )

http://www.motherhomecuisine.com ( အေမ ့အိမ္ စားေသာက္ဆိုင္ )

http://www.ainchannmyay.blogspot.com ( အိမ္ ့ခ်မ္းေျမ - ကေနဒါ )

http://www.cfob.org ( Canadian Friends of Burma )

http://www.burmawatch.org/commentaries.html

Toronto Burma Round Table.
http://torontoburmaroundtable.wordpress.com/

Vancouver Burma Roundtable
http://vbrt.dyns.net/


Burma Canadian Association of Ontario


Burma Buddhist Association of Ontario
Maha Dhammika Temple
12 High Meadow Place
Toronto, Ontario
M9L 2Z5
Contact: Ashin, (416) 747-7879
Contact: Chair Person: Kyaw Zaw Wai: zaw.w.kyaw@gmail.com


Burmese Chinese Association of Ontario
35 Huron Street
Toronto, Ontario
M5T 2A4
(416) 593-6959

www.burmaforum.org

www.burmesecommunityservice.org/index.html

www.canadiancampaignforfreeburma.org

ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား

Maha Dhammika Kyaung Monastery,
( Ven. U Nandavamsa ) Mahadhammika Buddhist Vihara
Burma Buddhist Association of Ontario
12 High Meadow Place
Toronto, Ont. M9L 2Z2
416-747-7879
e-mail: ven.ghosakagmail.com
Resident director and teacher: Ven. Ashin Kawwida; Theravada, Abhidharma

http://www.buddhist.ca/buddhism_religion_canada_links.html

ျမန္မာ ခရစ္ ယန္ အသင္း ေတာ္ မ်ား

http://bcccsv.org/community.php ( Burmese Christian Community Church )

http://www.bcfcs.org/index.cfm?page=4 (Burmese Christian Fellowship Church )

( ျမန္မာ သံ ရံုး မ်ား )
http://www.uniteam-travel-myanmar.com/embassies.html


Steve, Kyaw Aung LL.B

Certified Canadian Immigration Law Consultant

800-675 W Hastings St.

Vancouver, BC V6B 1N2

Canada

Phone : +1 (604) 630-2912

Email : steve@immisolve.com

Web Site: www.immisolve.com

www.laborsolve.comအျခားေသာ links မ်ား Web site မ်ား ရပါ ကလည္း ထပ္ မံ ရွာေဖြ

ျဖည္ ့စြက္ေပးပါ မည္ ။ မိမိတို ့၏ links လိပ္စာ အသစ္မ်ား ကို လည္း

canadamyanmar@gmail.com သို ့ေပးပို ႀကေစလိုပါ သည္ ။
ကေနဒါနိုင္ငံ ထဲမွာ ၀င္ေငြ တိုင္းနွင္ ့ျပည္နယ္အလိုက္

ကေနဒါနိုင္ငံ ထဲ မွာ ....

ကေနဒါ နိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၃၃ သန္း ေက်ာ္ ရွိ ျပီးအသက္ ၁၄ နွစ္ ေအာက္ မွာ ၁၆.၃ % ၊အသက္ ၁၅ နွစ္ မွ ၆၄ အထိ ၆၈.၈ % နွင္ ့၆၅ နွစ္ ေက်ာ္ ၁၄.၉ % ရွိသည္ ဟုသိရသည္ ။အမ်ိဳးသားနွင္ ့အမ်ိဳးသမီးအခ်ီဳးမွာ ၁.၀၂ က်ၤား း ၁ မ ရွိသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသား လူဦးေရ ၄၀၀၀ ခန္ ့ရွိမည္ ဟု Ethnic groups in Canada အဖြဲ ့၏စစ္တမ္းမ်ားအရသိရျပီး ျမန္မာ ့အေရးနွင့္ပတ္
သက္ေသာ ကေနဒါ နိုင္ငံအေျခစိုက္ NGOs မ်ားအဆိုအရ
ထိုထက္ပိုနိုင္သည္ ဟုဆိုသည္ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစုမွာ တိုရြန္တို ၊ ဗန္ကူးဗား ၊ေအာ္တာ၀ါ၊ မြန္ထရီရယ္ စသည္ ့ ျမိဳ ့ႀကီးမ်ားတြင္ေနထိုင္ႀက သည္ ။ ကေနဒါနိုင္ငံ ၏ အက်ယ္အ၀န္း မွာ ဧရီယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း
၉ ၉၈၄ ၆၇၀ စကြဲယားမိုင္က်ယ္၀န္းသည္ ။
ျပန္းျပ၀င္ေငြမ်ားကိုလည္းဇယားျဖင္ ့ျပထားပါသည္...ျပည္နယ္အလိုက္၊ လုပ္သက္အလိုက္၊ ကြာျခားပါသည္၊

Profession

Average
Hourly Wage

Retail Sales / Sales Clerk

$12

Data Entry Clerk

$13

Accounting Clerk

$16

Bookkeeper

$16

Truck Driver

$19

Plumber

$22

Carpenter

$22

Electrician

$23

Executive Assistant

$28

Social Worker

$28

Architect

$26

Registered Nurse

$27

Physiotherapist

$27

Computer Engineer (not software)

$41

Engineering Manager

$45

Computer and Info Systems Manager

$37

Lawyer

$35

Dentist

$60


အျခားလိုအပ္
သည္ ထင္ သည္ ့ခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမွိသမွ် အတို ခံ်ဳး ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ျပီးအေသးစိပ္သိလိုပါ ကထိုမူလ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ တိုက္ရိုက္ေလ ့
လာနိုင္သည္ ။ ထို လင္ ့မ်ား ကို လည္းဆက္လက္ေဖၚျပေပးသြား ပါမည္ အျခား ပညာေရး ၊လူမွူေရး၊ နိုင္ငံေရး နွင္ ့Immigration ဆိုင္ရာ မ်ားကိုလည္း အလွ်င္းသင္ ့သလို ေဖၚျပ ေပး
သြားပါမည္ ။ အေသးစိပ္ေလ ့လာ လို ပါကကေနဒါ မွ နိုင္ငံတြင္ း မွ ဘေလာက္ မ်ား နွင္ ့အျခား ကေနဒါ မွ ၀က္
ဆိုက္ မ်ားကိုလည္း သိေကာင္းစရာ ကေနဒါမွာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ ေဖၚျပေပးသြားပါ မည္ ။ ထိုအျပင္ အျခား ကေနဒါ အစိုးရ တရား၀င္ ၀က္ဆိုက္မ်ား မွ ေကာက္နုပ္ခ်က္မ်ားကို
လည္းဆက္လက္ေဖၚ ျပေပးသြားပါမည္ ......

Daw Suu and Time Magazine


Suu Kyi among 100 Most Influential People
: Time magazine

By LALIT K JHA

Friday, May 2, 2008

The Burmese pro-democracy icon, Aung San Suu Kyi, has been listed by Time magazine as among the 100 most influential people of the world for the year 2008.

Aung San Suu Kyi, who has spent nearly 12 years under house arrest, was among a group of people including the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama; former Malaysian Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim; Chinese President Hu Jintao; Russian President Vladimir Putin; and India leader Sonia Gandhi in the magazine's list of 100 most influential people of the world.

Aung San Suu Kyi, nonviolent activist and winner of the 1991 Nobel Peace Prize, reads in her yard where she was under house arrest. (Photo: Steve McCurry/Magnum Photos)
The US President, George W Bush, made a comeback to the list and the three US presidential candidates, Hillary Clinton, Barack Obama and John McCain are included on the list, which does not include Osama bin Laden, the most wanted terrorist in the world; the Iranian President, Mahmoud Ahmadinejad; and the UN Secretary-General, Ban Ki-moon.

Writing about Aung San Suu Kyi in the special issue, Oscar-winning actress Anjelica Houston described her as "today's Mandela."

"Suu Kyi, 62, has been a courageous advocate for human rights and democracy, and she is the world's only imprisoned Nobel Peace Prize recipient," wrote Houston, who has also been involved with the US Campaign for Burma.

Terming the current regime as extremely brutal, Houston said: "It took decades for us to come to Mandela's aid. Suu Kyi—and the people of Burma—are waiting to be freed now."