Thursday, July 15, 2010

United Democratic Youth Leagueျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ အနီးစပ္ဆုံး အရည္အခ်င္းရွိတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို ၀န္းရံႀကျပီး က်ရာအခန္းက ကၽြမ္းက်င္ရာ တာ၀န္ကို ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ႀကပါ ။

ဆရာႀကီး အား အေလး အနက္ ဦးညြတ္ ဂုဏ္ျပဳရင္း မိသားစုနွင္ ့အတူ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္း
ပါေႀကာင္း ျပည္ပေရာက္ U.D.Y.L ပါတီအေနနွင္ ့ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


U.D.Y.L
United Democratic Youth League
ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
(Outside Burma Branch )

ငါ ၏ ေတာက္ေခါက္သံမ်ား" ေဌးတင့္ (နယ္သာလန္) jul21 ,2010
အႏွစ္ ၇၀ ဆယ္ေက်ာ္ ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ေသနတ္သံ နာက်ည္းသံ ေျပးလႊားသံေတြက
နားစည္အိမ္ကို ရိုက္ခတ္ျပီး ရင္ထဲကို နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း ေနရာယူလိုက္တယ္ ။
အဆုတ္က သန္ ့ျပီး ဦးေႏွာက္ကို ပို ့လိုက္တဲ့ ေသြးေတြထဲမွာ ျပင္းထန္ေနတဲ့ ခံစားမႈေတြပါသြားတယ္ ။
ဆက္တိုက္ လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ ့ဦးေဆာင္သူ အားမာန္အသံ။
ႏိုင္ငံတကာရဲ ့ဝိုင္းဝန္း ကူညီဟန္ေတြက စာမ်က္ႏွာေတြကတဆင့္
မ်က္လႊာၾကည္ကို ေဖါက္ျပီး ဦးေခါင္းအေနာက္ေနရာမွာ မွတ္တမ္းတင္လိုက္တယ္ ။
ဘုရားသခင္ထည့္ေပးလိုက္တဲ ့ ဝိဥာဏ္လံႈ့ ့ေဆာ္မႈေတြနဲ ့အတူ
ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြကို သိစိတ္ နဲ ့မသိစိတ္က အေျဖတခုေပးလိုက္တယ္ ။
အသက္ကို ဝေအာင္ရႈ-အံကိုတင္းတင္းၾကိတ္-လက္သီးကို နာနာဆုတ္ထား။ မ
နက္ျဖန္ေတြ အမ်ားၾကီးထဲမွာ အာဏာရွင္ ဆိုတာ မပါေစရ ။
တိုက္ပြဲ ဝင္ၾက ...တဲ့။

ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။
လုပ္ႏိူင္တာေတြထဲက အမ်ားဆံုးပဲေလ ။ဒီထက္ ဘာမ်ားလုပ္ႏိူင္မွာလဲ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ ရွိေနတာကေဖါင္တိန္ေတြ စာရြက္ေတြ..ဗံုေတြ ဆိုင္းေတြ ပတၱလားေတြပဲေလ ။

နယ္ခ်ဲ ့တိုက္ပြဲကို ေျမေအာက္က ကူညီခဲ့တယ္ ။
ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ နယ္လွည့္ကျပျပီး ဆက္သားလုပ္ခဲ့တယ္ ။
လြတ္လပ္ေရး အရယူေရးအတြက္ ျပည္သူေတြကို အႏုပညာနဲ ့လႈံ ့ေဆာ္ေပးခဲ့တယ္ ။
အေျခအေနယိုင္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္တပ္ထဲက
အေျခအေနမဲ ့ စစ္ကၽြန္ေတြနဲ ့ ေပါင္းျပီး ေသနတ္ေတြ ခိုးဝယ္တဲ ့..
အနံၾကီး ကြင္းက်ယ္ ..ပညာတဝက္ ေမာင္ေစာက ခိုးေသနတ္ေတြနဲ
့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လုပ္ၾကံလိုက္ၾကျပီ ။
ဒုတိယအၾကိမ္ ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။
ဒီထက္ဘာမ်ားလုပ္ႏိူင္မွာလဲ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ ရွိေနတာကေဖါင္တိန္ေတြ စာရြက္ေတြ..ဗံုေတြ ဆိုင္းေတြ ပတၱလားေတြပဲေလ ။

လြတ္လပ္ေရးရျပီး အခ်ိန္ကစျပီး ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအႏူပညာေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္ခဲ့တယ္ ။
ကြဲျပားေနတဲ့ ပါတီေတြ အၾကားမွာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူထုေတြ အၾကားမွာ
အႏူပညာ စာေပနဲ ့ ေဒါသမီးေတြကို ျငိမ္းရန္ၾကိဳးစားခဲ့တယ္ ။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၊ညီညြတ္ေရး တရားေတြကို သီခ်င္းစာသားေရးခဲ့တယ္။
ဦးႏု က အရူးကို ဘံုေျမွာက္လိုက္တယ္။ ရိုးရိုး သာမာန္ အရူးမဟုတ္ဘူး။
စာတိုက္စာေရး ။
ပိုက္ဆံကို ျဖတ္လမ္းက ရွာတဲ့ ျမင္းေလာင္း သမား။
မ်ားမ်ားလိုခ်င္ရင္ ေသနတ္ကိုင္ရမယ္ဆိုျပီး
စစ္ထဲဝင္သြားတဲ့ ႏွာေခါင္းတို ေနဝင္း။

၁၉၆၂ မတ္လမွာ အာဏာသိမ္းလိုက္ျပီ ..တဲ့။
လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ..လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုး ေထာင္ထဲေရာက္ကုန္ျပီ။
တတိုင္းျပည္လံုးက ႏိူင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ငယ္ေတြပါ မလြတ္ဘူး။
ႏိူင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္သူ ကင္းမဲ့သြားတဲ့ ျမန္မာျပည္ ။
ေတာက္ေခါက္သံနဲ ့အတူ သစၥာစကား ရင္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္ ။
အနာဂါတ္တိုင္းျပည္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ေတြ ေမြးထုတ္ရေတာ့မယ္ ။
(http://htaytintnl.blogspot.com/2010/07/leadership-development-academy.html)

ျပည္သူ ့ၾကက္ရင္ဘတ္က ႏို ့ကို စစ္ေျမြက ျမင္သလို..စစ္ေျမြေျခေထာက္ကိုလည္း ျပည္သူ ့ ၾကက္က ျမင္ႏိူင္တယ္ေလ ။ ေျမြေျမြျခင္း ေျချမင္တယ္ဆိုတဲ့ စကားမသံုးခ်င္ပါဘူး။အေတြးအေခၚ တဖက္တည္း ျဖစ္ေနလို ့ပါ ။
စစ္တပ္ထဲက သူေဌးရူးေတြ အားနည္းခ်က္ကို လိုက္လံ စနည္းနာျပီး လူငယ္ေတြကို သင္ေပးခဲ့တယ္ ။
တတိယအၾကိမ္ ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။
ဒီထက္ဘာမ်ားလုပ္ႏိူင္မွာလဲ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ ရွိေနတာက ေဖါင္တိန္ေတြ စာရြက္ေတြ ဗံုေတြ ဆိုင္းေတြ ပတၱလားေတြပဲေလ ။

၁၉၇၄ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံျပီး ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္နဲ ့တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္..တဲ့။
ညာခ်တဲ့ ေခါင္းေပါင္း အတုၾကီးေတြနဲ ့သတင္းစာထဲမွာ ယုတ္ပံု ၾကီးေတြမွ အၾကီးၾကီး...
အသုဘ အခမ္းအနားလို ပါလာတယ္ ။
မဆလ အစည္းအေဝးေတြမွာ ေသးၾကိဳျပီး ေပါက္လာပါ..တဲ့ ။

ေရၾကည္အိုင္မွာ ခ်ီးအိုး ရွိတယ္။ အင္းစိန္ အပါအဝင္ ေထာင္ေတြမွာ ခ်ီးအိုး ေသးအိုးရွိတယ္။
ဆူးေလမွာ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ အမ်ားမသံုးခ်င္ေအာင္ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ အိမ္သာရွိေနတယ္ ။
မဆလ အစည္းအေဝးခန္းမ ေတြမွာ အိမ္သာ မရွိပါဘူး။ လက္နက္ ဝွက္မွာ စိုးလို ့..တဲ့ ။
စတုတၳအၾကိမ္ ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။

ဒီလိုနဲ ့အခ်ိန္မင္းၾကီးက သူ ့တာဝန္အတိုင္း သြားေနခဲ့တယ္ ။
ဒီထက္ဘာမ်ားလုပ္ႏိူင္မွာလဲ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ ရွိေနတာက ေဖါင္တိန္ေတြ စာရြက္ေတြ ဗံုေတြ ဆိုင္းေတြ ပတၱလားေတြပဲေလ ။

အာရွ စပါးက်ည္ ..ဆီကို ေရခ်ိဳး....စပါးေတာင္လိုပုံ ေနတဲ့ တိုင္းျပည္..... အဆင္းရဲဆံုး မြဲျပီ.....တဲ့။
လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြသားေတြ စကၠဴစုတ္ ျဖစ္သြားျပီ...တဲ့။
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ စဥ္းစားျပီး ေရးထားတဲ့ စာမူခေတြ မဆီမဆိုင္ စာေရးလို ့မရတဲ့ စကၠဴစုတ္ ျဖစ္ျပီ..တဲ ့။
ေၾကလြယ္လို ့အီအီးေတာင္ ကုန္းမရေတာ့ဘူး။
မ်က္လွည့္ဆရာ ေနဝင္းနဲ ့ မဆလ အဖြဲ ့သားမ်ားျပကြက္ေလ ။ၾကဲထားတဲ့ ႏိူင္ငံေရး မ်ိဳးေစ့ေလးေတြ ေနရာအႏွံ ့အပင္ေပါက္လာၾကျပီ။
ဒီမိုကေရစီ မျမင္ဖူးတဲ့ လူငယ္ေတြ... မက်င့္သံုးဖူးေသးတဲ့ လူငယ္ေတြ.... အေျခခံက ညီညြတ္ေရး ဆိုတာနဲ ့စလုပ္ေတာ့မယ္ ။
ရင္ထဲက နာမည္တခု ေပးလိုက္တယ္ ။
ဒီမိုကရက္တစ္လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္။ပဥၥမအၾကိမ္ ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။
ဒီထက္ဘာမ်ားလုပ္ႏိူင္မွာလဲ ။ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ ရွိေနတာက ေဖါင္တိန္ေတြ စာရြက္ေတြ ဗံုေတြ ဆိုင္းေတြ ပတၱလားေတြပဲေလ ။

ဆူးေလက စျပီး ရန္ကုန္တျမိဳ ့လံုး..... ရန္ကုန္က စျပီး တတိုင္းတျပည္လံုးကို စစ္ေျမျပင္ သတ္မွတ္ျပီး၊
ျမင္းသမား ေနဝင္းတပ္ေတြ...... ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ မွာ
ဒုတိယမၸိ ဂန္းစာမိ.. တတိယမၸိ က်ည္ဆံၾကည့္......
အာဏာသိမ္း လူသတ္ပြဲ က်င္းပလိုက္တယ္ ။
ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။

ပါတီေပါင္းစံု ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္...တဲ။့
ျပည္သူ ့ၾကက္ရင္ဘတ္က ႏို ့ကို .....စစ္ေျမြကျမင္သလို၊ စစ္ေျမြေျခေထာက္ကိုလည္း ျပည္သူ ့ ၾကက္က ျမင္ႏိူင္တယ္ေလ ။

ဒီတခါ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျပီး၊ ေျမေပၚက တိုက္ရမယ့္ အလွည့္ေရာက္ျပီ။ မွတ္ပံုတင္လိုက္တယ္ ။
အဓိက ဦးေဆာင္ပါတီၾကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီး ပါတီေလ ။
ေဘးက ဝိုင္းရံေပးရမွာက ပါတီငယ္ေလးေတြ ။
အေတြ ့အၾကံဳနည္းျပီး ေထာက္လွမ္းေရး မက္လံုးေတြေၾကာင့္..
ပါတီဝင္ေတြ လမ္းတဝက္မွာ လုပ္ၾကံမႈ ၊ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈ ၊ေရနစ္ျပီး က်ဆံုးကုန္ျပီ ။
တတိုင္းျပည္လံုး ပါတီတခုလံုး ေဆြမ်ိဳးတစုလံုး မိသားစုအားလံုး မပါေတာ့ဘူး။
တကိုယ္ရည္ တေယာက္တည္း ခ်မ္းသာေရးဆိုတဲ့ ျမင္းေလာင္းသမား ေနဝင္းမူ ကိုင္ၾကျပီ။
ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ၂၀၁၀ မွာ ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။

ျပည္သူ ့ပါတီေတြထဲက ေနာက္ပိုင္း တက္လာတဲ့ လူထု ေခါင္းေဆာင္အားလံုး၊
စစ္တိုင္းတပ္မ အမိန္ ့မလိုက္နာသူ အားလံုး၊ တရားမဝင္တဲ့..မရွိတဲ့ ဥပေဒ အမႈေတြနဲ ့ ေထာင္ထဲပို ့လိုက္ၾကျပီ ။
တဘက္သတ္ စစ္တပ္က တစညနဲ ့ၾကံ ့ဖြံ ့ ကို ေရြးေပးရမယ္..တဲ့။
အဲဒါ စစ္တပ္က လိုခ်င္တဲ ့ ဒီမိုကေရစီ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲေရးမူ..တဲ ့။

ေတာက္တခ်က္ပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပဲ ေခါက္လိုက္ပါတယ္ ။
ဒီထက္ဘာမ်ားလုပ္ႏိူင္မွာလဲ ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ ရွိေနတာက ေဖါင္တိန္ေတြ စာရြက္ေတြ ဗံုေတြ ဆိုင္းေတြ ပတၱလားေတြပဲေလ ။

ခင္ဗ်ားက လူငယ္ဆိုေတာ့ ပိုတတ္ႏိုင္တယ္္ ထင္တယ္ ။ ဒီထက္ဘာမ်ား ပိုျပီး လုပ္ခ်င္ လုပ္ႏိုင္ပါလဲ ။ လုပ္ၾကစမ္းပါေလ ။

ေဌးတင့္ (နယ္သာလန္ )
(၁၄.၇.၂၀၁၀ ရက္ေန ့(ဗုဒၵဟူးေန ့) ညေန (၅း၀၀)နာရီမွာ.. ဒီမို ရဲေဖာ္ရဲဖက္၊ ဇာဂနာရဲ႕ ဖခင္ဦးေအာင္သိန္း(ေခၚ) ကဗ်ာဆရာၾကီး နန္းညြန့္ေဆြ (အသက္-၈၇ နွစ္)ကိုဂုဏ္ျပဳျပီး အႏုပညာ ဝိဥာဏ္ျဖင့္ ေရးသားပါသည္ ။)
ျမန္မာျပည္က စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္တိုက္ပြဲဝင္ဖို ့
ကြန္ျပဴတာ အေျခခံတတ္ဖို ့လိုတယ္ ။
ကေနဒါမွာ ေျပလည္တဲ့ ဘဝရပ္တည္မႈ တခုလိုတယ္ ။
သင့္တင့္တဲ့ အလုပ္ကို ရွာေဖြႏိုင္ဖို ့
အဂၤလိပ္စာ အေျခခံ တတ္ဖို ့လိုတယ္ ။
အေမြရတဲ့ ပစၥည္းနဲ ့ သြားကေတာ့
အသက္ရွင္ဖို ့နဲ ့မ်ိဳးဆက္ျပန္ ့ပြားလို ့ဘဲရတယ္ ။

http://www.directjobs.ca/search/
http://www.find-a-job-canada.com/
http://www.find-a-job-canada.com/employee.html
http://www.workopolis.com/EN/Common/HomePage.aspx
http://www.bestjobsca.com/

Wednesday, July 14, 2010

ဦးေအာင္သိန္း(ေခၚ) ကဗ်ာဆရာၾကီး နန္းညြန့္ေဆြ (အသက္-၈၇ နွစ္)ကြယ္လြန္

U.D.Y.L
United Democratic Youth League
ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္


မိသားစုနဲ႔ ထပ္တူ အထူး ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း....

မိတ္ေဆြ ရဲေဘာ္အေပါင္းတို ့....

က်ြန္ဳပ္တို ့၏ ျမန္မာ ့ေတာ္လွန္ေရးကာလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ သမိုင္း၀င္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား သည္ သူတို ့ျမင္လိုေသာ ေတာ္လွန္ေရး ပန္းတိုင္မေရာက္မွီတြင္ပင္ ကြယ္လြန္
သြားႀကရေလသည္ ။

ယခု တြင္လည္း ကဗ်ာဆရာၾကီး နန္းညြန့္ေဆြ (အသက္-၈၇ နွစ္) သည္ က်ြန္ေတာ္ တို ့၏
U.D.Y.L ပါတီ ( United Democratic Youth League ) ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ကို စတင္ တည္ေထာင္ကာစ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလကပင္ ပါတီ၏ နာယက အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ ့ျပီး အျခားေသာ ေတာ္လွန္ေရး နိုင္ငံေရး တာ၀န္မ်ားကိုလည္း
ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိ ထမ္းေဆာင္ ရင္း ကြယ္လြန္သြား ခဲ ့ေလျပီ ။

ဆရာႀကီး အား အေလး အနက္ ဦးညြတ္ ဂုဏ္ျပဳရင္း မိသားစုနွင္ ့အတူ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္း
ပါေႀကာင္း ျပည္ပေရာက္ U.D.Y.L ပါတီအေနနွင္ ့ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


U.D.Y.L
United Democratic Youth League
ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္

(Canada Branch & Malaysia Branch )


2010/7/14 demo waiyen

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို ့..

..ယေန ့ ၁၄.၇.၂၀၁၀ ရက္ေန ့(ဗုဒၵဟူးေန ့)ညေန (၅း၀၀)နာရီမွာ..ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့ရဲေဖာ္ရဲဖက္၊သူငယ္ခ်င္း ဇာဂနာ ရဲ ့ဖခင္ဦးေအာင္သိန္း(ေခၚ)
ကဗ်ာဆရာၾကီး နန္းညြန့္ေဆြ (အသက္-၈၇ နွစ္)ကြယ္လြန္သြားရွာျပီဗ်ာ....

.......။

ေလးစားဦးညြတ္လ်က္....ေက်ာ္သူ

(မနက္ျဖန္...၁၅.၇.၂၀၁၀ရက္ေန ့နံနက္၁၁း၀၀နာရီမွာေရေ၀းသုသ၁န္မွာသျဂိဳလ္ရန္စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း....။)

နာေရးကူညီမႈအသငိး ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ ေပးပို႔လာပါတယ္။

မိသားစုနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း...


Type your summary here.Type the rest of your post here.

Monday, July 12, 2010

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသိတရား ခင္ဗ်ားတို႕မွာ ရိွဖို႕လိုျပီ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသိတရား ခင္ဗ်ားတို႕မွာ ရိွဖို႕လိုျပီ
အရိုးမရိွတဲ့ လွ်ာနဲ႕
အက်ိဳးမရိွမဲ့ဟာ သူလုပ္
ရႈပ္ရႈပ္ရွက္ရွက္
ကြက္ေက်ာ္ရိုက္ခ်က္မ်ားနဲ႕
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားတာမ်ားလဲ
၀ူး၀ူး၀ါး၀ါး ၊ တူးတူးခါးခါး နာက်င္ေပမဲ့
ဆူးစူးမလား ေတြးမေႀကာက္ေတာ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းပြင့္ လွမ္းဆြတ္မိျပီ......။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အသိ
တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုးရိွမယ္ ၊
လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ျမွဳပ္ကြက္ေတြနဲ႕
ညိွႏိႈင္းလိုက္ ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခ်က္ကို
ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးလို
ေစ်းတြက္ တြက္မရ ။
မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညွင္းသလို
စစ္မခင္းပဲ
စားပဲြ၀ိုင္းမွာ ရွင္းသင့္ျပီ ၊
ျပည္တြင္းစစ္ရဲ့ အနိ႒ာရံု
အာရံုမွာ ထင္ဟပ္
သတ္ႀက ျဖတ္ႀက ေသြးေျမက်
ငတ္မြတ္တဲ့ ဘ၀မ်ားကို စာနာ
တရားသေဘာနဲ႕
မတရားမႈကို ဆန္းစစ္ဆင္ျခင္
အမွန္တရား ျမင္ဖို႕သင့္ျပီ ။
၀ိစိကိစၦာ သံသယစိတ္နဲ႕
၀ိ၀ါဒ ကဲြလဲြမႈ ညိွႏိႈင္းယူ
အက်င့္ရိုင္းေတြ ေရွာင္သင့္
အခါမလင့္ခင္
၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား
အကၽြတ္တရား ရသင့္ျပီ ။
တရားေသ၀ါဒ ၊ ခ၀ါခ်ႀက
အိမ္ႀကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ခြပ္တဲ့
ေသြးေခ်ာင္းစီးဆဲ ၊ ျပည္တြင္းစစ္မက္
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြရဲ႕
လက္နက္ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေနျပီ ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး သစ္ရိပ္ေအာက္
ေဒါသနဲ႕ ပူေလာင္မႈေတြ ေျဖေဖ်ာက္
ျဖတ္သန္းခဲ့ လမ္းေဟာင္းတေလွ်ာက္
စစ္ရိပ္ စစ္ေငြ႕နဲ႕စစ္မီးေတာက္ထဲ
စစ္ေတာင္တန္းေတြ အထပ္ထပ္
မ်ိဳးတူျခင္းသတ္ျဖတ္တဲ့ ဟသၤာဇာတ္လို
ျမန္မာေတြႀကာရင္ မ်ိဳးျပဳတ္ျပီး
ကမၻာႀကီးမွာ စံုးစံုးျမဳပ္မယ္ .....။
ေအာင္ခိုင္ျမင့္
Thanks
Aung Khaing MyintType your summary here.Type the rest of your post here.

Friday, July 9, 2010

"ေက်ာင္းသားအတၳဳပၸတိ"

"ေက်ာင္းသားအတၳဳပၸတိ"

(၁)
မင္းရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းဟာ
ျခေသၤ့ဂူထဲမွာ ႐ွိလိမ့္မယ္
အေမွာင္စုန္းစုန္းမွာ
အရာအားလံုး ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္
ေနာက္တစ္ေခတ္ မင္းေအာင္ျမင္ေစကြယ္

အက္ကြဲေနေသာလက္မ်ားနဲ႔
ဘုရားသခင္ထံ ငါတို႔ဆုေတာင္း
မင္း.. ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ..လို႔
ငါတို႔ရဲ႕
ေသြးတစ္စက္ကို ထက္၀က္ခြဲ
မင္းခံတြင္းထဲ
တဲတဲေလးေလွ်ာခ်ၾကည့္ရင္
ႏႈတ္ခမ္းေသမ်ားက
ဖြဖြတိုးတိုးေလး လႈပ္႐ွားေအာ္ျမည္
ဒီ..မို..က..ေရ..စီ..
ဒီမိုကေရစီလို႔ .. ဆိုလိမ့္မယ္

ညီေလးရယ္
ရႏိုင္မယ္ဆိုယင္
မင္းရဲ႕အ႐ိုးတစ္မႈံကို
နိဗၺာန္ဘံုအထိယူၿပီး
ဘုရား႐ွင္ကို ျပၾကည့္ခ်င္တယ္..
မင္းဟာ သူရဲေကာင္းေလးျဖစ္တယ္
မင္းဟာ အာဇာနည္ေလးျဖစ္တယ္
မင္းဟာ ဗမာေက်ာင္းသားေလး.. ျဖစ္တယ္ေလ။

(၂)
ေရငတ္သလို.. ငတ္ခဲ့ရတဲ့
ဗမာျပည္က “လူ႔အခြင့္အေရး”ဟာ
အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ
သခ်ၤဳ ိင္းေျမမွာ
တရား႐ံုးရဲ႕ ရာဇ၀တ္မႈေတြထဲမွာ.. ႐ွိေနတယ္..
မင္း.. စြန္႔ခြာခဲ့တဲ့
စာသင္ေက်ာင္းကေလး
မင္းသတင္းေတြ ေမးေနၿပီ
မင္းရဲ႕ စာအုပ္ေဟာင္းထဲမွာ
ဆရာမရဲ႕ မွတ္ခ်က္...
မင္းအတြက္...
“ေနာက္ထပ္စာအုပ္အသစ္လဲပါ” တဲ့
စာအုပ္ မလံုေလာက္မႈ
ေဖာင္တိန္ မလံုေလာက္မႈ
မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းခန္းထဲအိပ္ေနမႈ.. စတဲ့
လူမႈကိစၥအ၀၀
မင္းခ်ည္းမွ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူးကြယ္…
တိုက္ပြဲမွာ
ခၽြန္ျမစြာ ေတာင္းဆိုႏိုင္ဖို႔
ေခါင္းေလာင္းအိုႀကီးကို ႏႈတ္ဆက္
ခ်ီတက္လာတဲ့ အာဇာနည္ေလးေရ..
ခြပ္ေဒါင္းရဲ႕
တစ္ေၾကာင္းစာခၽြန္
သမိုင္းစဥ္္ကို ထမ္း
ရာဇ၀င္ၾကမ္းခက္ ေသြးစက္႐ႊဲစို
ခုေတာ့..
မင္းရဲ႕ ခံုနံပါတ္ေလး “ငို” ေနၿပီ... ။

(၃)
ေ႐ႊဘုန္းေရာင္လက္၀င္းတဲ့
ႏွင္းျပာျပာမနက္ဦးမ်ားမွာ
ဒို႔ ကမၻာကို
ျပန္လာဦးမွာလား.. ဟင္...
“အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာအတြက္
သား .. ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္” တဲ့
မင္းထားခဲ့တဲ့ စာတိုကေလး
မင္းတို႔ အိမ္ကို ေပးလိုက္ၿပီ
ယိုင္ယဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းေနတဲ့
မင္းတို႔ရဲ႕ အိမ္ကေလးထဲမွာ
မင္းရဲ႕ ေဖေဖဟာ
လက္သီးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္
ဆုပ္ထားတယ္..
မင္းရဲ႕ ေမေမဟာ
အခန္းေထာင့္မွာ
ၿငိမ္သက္စြာထိုင္ၿပီး
မ်က္ရည္စီးေၾကာင္းတစ္ခုကို အေဖာ္ျပဳ
(ရင္ထဲမွာေတာ့)
သား ျပန္ “လု” ေန႐ွာေတာ့မယ္။

“ေကာင္းမြန္စြာ
သၿဂၤဳ ိဟ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း” .. တဲ့
အေလာင္းကိုမွ
မျမင္ရ မေတြ႕ရ
ဘယ္ေနရာမွာ က်ဆံုးခဲ့သလဲ ညီေလးရယ္...
ေဒါင္း႐ုပ္ကေလးလိုပဲ
မင္းရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိဟာ
အေတာင္ပံပါတယ္
တိုက္ပြဲ၀င္တယ္
ႏြယ္လိုပတ္ခ်ည္ ခိုင္က်ည္နစ္စူး
ေရာက္ေလရာဘ၀အဆက္ဆက္မွာ
မင္း.. ေမာ္ဖူးရျခင္းမ်ားစြာနဲ႔
ကင္းေ၀းပါလိမ့္မယ္ ... ။

(၄)
အိမ္ထရံမွာ
တခါတခါ မင္းမ်က္ရည္သုတ္တဲ့
စုတ္ခ်ာခ်ာ လြယ္အိတ္ကေလး
ေခတ္ေဘးေခတ္ဒဏ္ သင့္ေန႐ွာတယ္..
“ေခတ္လြတ္လပ္မွ
ေက်ာင္းသားလြတ္လပ္မယ္”
အ႐ြယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ေတြး
“ေက်ာင္းသားအေရး”ဆိုတာ
မင္းမွာ မ႐ွိခဲ့ပါဘူး
“ဘုရားေခတ္မွာဆိုယင္
ရဟႏ ၱာျဖစ္တဲ့အထိ လိမၼာမယ္”
ဒါေပမဲ့ ့...
“အေမွာင္ေခတ္မွာေတာ့
အာဏာ႐ွင္ကို ဖီဆန္တယ္”
ညီေလးရယ္ မင္းသိပ္မွန္တယ္..

ခံယူခ်က္ကို
အေျမာက္ဆံလို ပစ္ေဖာက္
အေ၀းဆံုး အျမင့္ဆံုး
ဘ၀တဆံုး မင္းေရာက္ခဲ့တယ္..
စစ္ေမာင္းသံၾကားရင္
ခြာတ႐ွပ္႐ွပ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့
ေခတ္ရဲ႕ စစ္ျမင္းကေလးလို မင္းဟာ
ရာဇ၀င္ကို ထိုးခြဲ
တိုက္ပြဲကို ဒုန္းေဖာက္
မီးေတာက္ဆူးျခစ္
ေခတ္သစ္ပူေဇာ္
ေတာ္လွန္တဲ့ ညီေလးေရ
ခြပ္ေဒါင္းအေပါင္းရဲ႕
ေကာင္းခ်ီးၾသဘာသံေ၀
မင္းေရာက္ရာအရပ္က ၾကားပါေစ...


စစ္ေခြးေတြက ဒီလိုတစစီ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾကတာ

(၅)
ညီေလးေရ
ရာဇ၀င္ေရးရာ စာအုပ္ပိတ္
ေတာ္လွန္ေရးမွာ “အိပ္”ေတာ့ေနာ္
စိတ္ခ်သြားပါ
အရာအားလံုးကို ေမ့ေဖ်ာက္
ေသြးနဲ႔တည္ေဆာက္တဲ့ အုတ္ဂူတစ္လံုး
တေလာကလံုး လင္းေစအားကြယ္..
တိမ္သား႐ိုးရီ
ဒီမိုကေရစီ ေတာင္တက္လမ္းက
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေက်ာက္ေလးေတြအျဖစ္
စြဲနစ္က်န္တင္လို႔ .. ေအာင္ျမင္မွာပါ
ဗမာျပည္အတြက္
လိုအပ္တဲ့
“လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ”
အေ႐ွ႕ဘက္အရပ္မွာ
ျခေသၤ့ေတြ ခ်ီလာၿပီ
စစ္ျမင္းေတြ ၿပိဳင္လာၿပီ
ခြပ္ေဒါင္းေတြ ပ်ံလာေနၿပီေလ..
ညီေလးရယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေအးျမစြာ
႐ွင္းသန္႔စြာ
ေနာက္ဘ၀မွာ ျမင္ေယာင္ၾကည့္စမ္းကြယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ယမ္းေငြ႕တလူလူၾကားထဲမွာ
မင္းခ်စ္တဲ့ ဗမာျပည္ႀကီးဟာ
ေဒါင္းအလံကို ပန္းလို ပန္လို႔ လွလို႔..
ေၾသာ္..
ေဒါင္းအလံကို ပန္းလို ပန္လို႔
လွလို႔ပါပဲ .. ညီေလးရယ္.... ။ ။ေ႐ႊဘုန္းလူ
__._,_.___
Type your summary here.Type the rest of your post here.

Sunday, July 4, 2010

48 Commemoration of 7 July (IFBNC)
Conflicting in Terrorism


In China, Junta Secretary 1 Vows 'Democracy, Stability and Development'China will help Burma Army

The Burmese junta's Secretary 1, Gen Tin Aung Myint Oo, told Chinese officials he met with in Beijing on Monday that Napyidaw is “striving to push forward democracy, national stability and development,” adding that he appreciated China’s support for Burma, the Chinese media reported.


According to the Xinhua news agency, Tin Aung Myint Oo’s comment came during his meeting
with Li Changchun, the 5th ranked member of the Politburo Standing Committee of the Communist Party of China (CPC).

During the meeting, which highlighted the fact that the Burmese general’s visit to China was focused on political issues between the two countries, Li Changchun noted that Burma and China treated each other with “respect and equality” in bilateral ties.

Tin Aung Myint Oo’s words are almost identical to those used by Chinese Premier Wen Jiabao in October 2009, when he told Burmese Prime Minister Thein Sein at the 15th annual summit of the Association of Southeast Asian Nations in Hua Hin, Thailand, that Beijing hoped Burma “will achieve stability, national reconciliation and development.”

Tin Aung Myint Oo, who is also Quartermaster General of the Tatmadaw (Burmese armed forces), kicked off his China trip on Saturday, and Burma's state-run New Light of Myanmar newspaper reported on Sunday that junta-chief Snr-Gen Than Shwe, along with other top officials such as Vice Snr-Gen Maung Aye, Gen Shwe Mann and Prime Minister Thein Sein, were present to send him off.

According to the newspaper, Tin Aung Myint Oo and his delegation were invited by Chinese Vice Premier Li Keqiang, who is also a member of the ruling Chinese Communist Party's (CCP) Politburo Standing Committee. Li Keqiang is ranked 7th in the Chinese ruling hierarchy, and observers have tipped him as a possible successor of Wen Jiabao.

Tin Aung Myint Oo's visit to China sparked a rumor among Burmese intellectuals in Rangoon that the junta decided to postpone the scheduled elections. Observers say the rumor was fueled by reports that if the junta shifts its election scheduled for this year, as secretary 1 of the junta, Tin Aung Myint is supposed to inform China, the junta's closest ally.

The past two months have been a significantly busy period of diplomacy between China and Burma, with officials from both nations making frequent trips between Naypyidaw and Beijing. Burmese and Chinese official media have reported that these trips are an attempt to boost bilateral ties to mark the 60th anniversary of the Sino-Burmese relationship.

Tin Aung Myint Oo's visit marked the fifth occasion of bilateral talks between Chinese and Burmese senior officials since the beginning of June, and came only one week after a visit to Burma by Chinese Vice Premier Zhou Tienong, who is also vice chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress and president of the Chinese Association for International Understanding.

Zhou Tienong is not, however, a member of the ruling CPC. He is a member of the Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang (RCCK), one of eight non-communist parties in China.

During his visit to Burma, Zhou Tienong was believed to have discussed two significant issues with Burmese officials, including Prime Minister Thein Sein, who he met with on June 28 in Naypyidaw: Burma's 2010 elections and ethnic issues along the Sino-Burmese border.

Wen Jiabao visited Burma on June 2-3, just a few days ahead of the 60th anniversary. He also raised the issue of border stability with Than Shwe, as well as other bilateral concerns and areas of mutual economic and strategic interest.

Shortly after Wen Jiabao’s trip ended, Gen Fan Changlong, commander of the Chinese People’s Liberation Army’s (PLA) Jinan military region in eastern China, arrived in Burma for a five-day visit.

Gen Shwe Mann, the junta’s No. 3 and the joint chief of staff of the Burmese Army, Navy and Air Force, met the PLA delegation in Naypyidaw on June 8. Xinhua reported that the two generals exchanged views on matters of common concern between the two countries.