Tuesday, November 16, 2010

မဂၤလာျပည့္တဲ့ ၂၀၁၀ နံနက္ခင္း
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကိုနမ္းဖို ့
“စု” လာရာလမ္းဆီမွန္း
စုလာၾကတဲ့ ျပည္သူ
ပုရြက္အံုပမာ
အရြယ္(၃)ပါးနဲ ့အတူ
ဘုန္းဘုန္းေတြလည္းပါရဲ ့။

I love SU တဲ့
ရင္တြင္းခ်စ္ျခင္းျပည့္လွ်ံ
ရင္ဘတ္ေပၚလည္း
“စု ႏွင့္အတူ ” စာတမ္းတူနဲ
တူညီ၀တ္ဆင္
က်န္းမာေစေၾကာင္း ဟစ္ေအာ္သံေတြ
မဂၤလာအျပည့္၀ဆံုး မနက္ခင္းေလးပါ။

သူမဟာ
ကိုေက်ာ္သူလက္ရာပန္းခ်ီထဲက
ဥပမာျပဳ ပစ္တိုင္းေထာင္ျဖစ္တယ္။

သူမဟာ
ကိုမ်ဳိး ပံုရိပ္ျပသလို
ပန္းပန္လွ်က္ ေဗဒါပင္ျဖစ္တယ္။

သူမာဟာ
အိုဘာမား ခ်ီးက်ဴးသလို
ငါတို ့အားလံုးရဲ ့ သူရဲေကာင္းျဖစ္တယ္။

သူမဟာ
ျပည္တြင္း တြင္မက
ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံမဲ့ေတြအတြက္
အလင္း ခြန္အားျဖစ္တယ္။

သူမေျပာတဲ့စကား
ျပည္သူမပါ
ဘယ္အရာမ
ၿပီးျပည့္ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္တဲ ့
ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္လမ္းကို
အားလံုး အတူတူေဖာက္ၾကမယ္
အားလံုး အတူတူခင္းၾကမယ္
အားလံုး အတူတူေလွ်ာက္ၾကမယ္
ျပည္သူေတြကေန ျပည္သူေတြအတြက္
ျပည္သူတို ့ရဲ ့ ဒီမိုကေရစီပံုရိပ္ၾကီးတခုကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မက တကမၻာလံုးဆီ တုိးသြားခ်င္သတဲ့ ။

သူမကေတာ့
ရင္ဘတ္ကိုဖြင့္
အားလံုးကို လက္ကမ္းၾကိဳဆိုလိုက္ပါၿပီ
ကဲ -------
က်ေနာ္တို ့
သူမနဲ ့အတူ
တကယ္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို ့
လက္ရံုးအားကို မ်ားမ်ားထုတ္
၀ီရိယေတြ စိုက္ထုတ္ၾကမယ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့
စိတ္အင္အားမ်ား
က်ေနာ္တို ့ဆီ “ကူး” ေစ။
က်ေနာ္တို ့ဆီ “ဆူး” ေစ။

မီဒီယာမ်ားမွ ၾကည့္ရွဳလိုက္ရသည့္ ျမင္ကြင္းေလးအား ခံစားေရးပါသည္။

ဖိုးဇီ၀

(ႏို၀င္ဘာ ၁၄။ ၂၀၁၀)

Type your summary here.Type the rest of your post here.

BRAIN DAMAGING HABITS & FOOD TO AVOID

BRAIN DAMAGING HABITS

1. No Breakfast
People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration.

2 . Overeating=2 0
It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power.

3. Smoking
It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease.

4. High Sugar consumption
Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development.

5. Air Pollution
The brain is the largest oxygen consumer in our 20 body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency.

6 . Sleep Deprivation
Sleep allows our brain to rest.. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells..

7. Head covered while sleeping
Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects.

8. Working your brain during illness
Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain.

9. Lacking in stimulating thoughts
Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage.

10. Talking Rarely
Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain

The main causes of liver damage are:1. Sleeping too late and! waking up too late are main cause.

2. Not urinating in the morning.

3 . Too much eating.

4. Skipping breakfast.

5. Consuming too much medication.

6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and artificial sweetener.

7. Consuming unhealthy cooking oil.
As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods when you are tired, except if the body is20very fit.

8. Consuming raw (overly done) foods also add to the burden of liver.
Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished in one sitting, do not store.

We should prevent this without necessarily spending more. We just have to adopt a good daily lif! estyle and eating habits. Maintaining good eating habits and time condition are very important for our bodies to absorb and get rid of unnecessary chemicals according to 'schedule.'

The top five cancer-causing foods are:


1.. Hot DogsBecause they are high in nitrates, the Cancer Prevention Coalition advises that children eat no more than 12 hot dogs a month. If you can't live without hot dogs, buy those made without sodium nitrate.

2.. Processed meats and BaconAlso high in the same sodium nitrates found in hot dogs, bacon, and other processed meats raise the risk of heart disease. The saturated fat in bacon also contributes to cancer.

3. DoughnutsDoughnuts are cancer-causing double trouble.. First, they are made with white flour, sugar, and hydrogenated oils, then fried at high temperatures. Doughnuts, says Adams , may be the worst f! ood you can possibly eat to raise your risk of cancer.

4. French friesLike doughnuts, French fries are made with hydrogenated oils and then fried at high temperatures. They also contain cancer- causing acryl amides which occur during the frying process. They should be called cancer fries, not French fries, said Adams .

5. Chips, crackers, and cookiesAll are usually made with white flour and sugar. Even the ones whose labels claim to be free of trans-fats generally contain small amounts of trans-fats.
Type your summary here.Type the rest of your post here.