Saturday, June 29, 2013

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑
The Role of Burmese Diaspora in  the Burmese Democracy Movement
ကုိယ္ထီးကိုယ့္နန္းနဲ႕ေနခဲ့ၾကတဲ့ဗမာတို႕ဟာအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ရၿပီးသူတပါးကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရဘူးပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာဗမာေတြလူညြန္႕တုံးေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စနစ္တက်စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ပါတယ္၊သာဓကအားျဖင့္ျမန္မာေတြရဲ႕ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္အေနျဖင့္ဗမာ့ထီးနန္းကိုအၿပီးအပိုင္ေခ်မႈန္းၿပီဗမာနိုင္ငံကိုအိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ျပည္နယ္တခုအျဖစ္သြတ္သြင္းၿပီးကၽြန္ျပုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕လူညြန္႕တုံးေရးေပၚလစီေၾကာင့္အဲ
ဒီတုံးကကုလားတရုတ္ေတြဟာအဂ္လိပ္ကၽြန္၊ဗမာေတြကကုလားတရုတ္ထက္တဆင့္နိမ့္တဲ့သေဘာက္ဘဝကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊အဲဒီလိုေရာက္ခဲ့ရတာကိုဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေတြအႀကီးအက်ယ္မခံမရပ္နိုင္လို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊ကိုလိုနီထမ္းပုိးေအာက္ကဗမာျပည္သားေတြညီညီညြတ္ညြတ္ရုန္းထြက္ၾကဖို႕အတြက္ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကုိဆန္႕က်င္တဲ့ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္မွာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲရဲေတာက္တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိက်ယ္ျပန္႕သြားပါတယ္၊အဲဒီကမွတဆင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာဗမာ့ျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။
ဗမာျပည္သူေတြဟာလြတ္လပ္ေရးရဲ႕အသီးအပြင့္ကိုကာလတိုေတာင္းစြပဲခံစားခဲ့ရပါတယ္၊၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာင္ကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊ျပည္သူေတြတရားဝင္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနုေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒိမုိကေရစီအစိုးရထံမွအာဏာသိမ္းယူတုံးက၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကတိုင္းျပည္ေဂ်ာက္ထဲမက်ခင္အခ်ိန္မီကယ္တင္လိုက္ရပါတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊အခုလက္ေတြ႕ျပန္လည္ၾကည့္တဲ့အခါမွာသူေျပာသလိုမဟုတ္ပဲဗမာျပည္သူတရပ္လုံးဟာဘယ္တုံးကမွမေျမာ္လင့္ခဲ့တဲ့လူ႕ငရဲျဖစ္တဲ့အသူရာနက္တဲ့ေဂ်ာက္ထဲေရာက္ေနတာကိုေတြ႕ရပါေတာ့တယ္၊မည္သို႕ပင္ျပည္သူေတြကိုေခ်ာ့တမ်ိဳး၊ေခ်ာက္တမိ်ဳးျဖင့္လိမ္လည္လွည့္ျပားေစကာမူေခတ္အဆက္ဆက္မွာအတိုးတက္ဆုံးအထက္ျမက္ဆံုးေနရာမွာရိွၾကတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားဟာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ဲ့အတြင္းစိတ္သ
ေဘာကိုအရင္ဆုံးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသိၾကပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္မဆလတပါတီစစ္အာဏာရွင္အစုိးရကို၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံမွာဦးေဆာင္ျဖုတ္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္၊အခုဆုိရင္၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆင္ႏႊဲခဲ့တာ(၂၅)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ၊မဆလတပါတီအာဏာရွင္အစုိးရကိုေအာင္ျမင္စြာျဖုတ္ခ်ခဲ့နိုင္တာမွန္ေသာ္လဲ၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအၿပီးတိုင္မေခ်မႈန္းနိင္ပါ၊ျပည္သူေတြလုိလားခ်ီတက္ေနတဲ့စစ္မွန္တဲံဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ေသးပါဘူး၊အလြန္ေကာက္က်စ္ၿပီးပရိယယ္မ်ားလွတဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူၾကားေကာင္းၿပီးအမ်ားလက္ခံနိုင္မည္စကားလုံးမ်ားအျမဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုခဲ့သလို၊သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ႕အခါေလွ်ာက္လူၾကိုက္မ်ားတဲ့အမည္မ်ားကိုလဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုေလ့ရိွပါတယ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအာဏာသိမ္းစဥ္တုံးကကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာဆိုရွယ္လစ္စနစ္အလြန္ေခတ္စားပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕ခ်ီတက္မယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့တယ္၊တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ၊တိုင္းျပည္ကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေအာင္(၂၆)ႏွစ္အတြင္းပုိ႕ေဆာင္ခဲ့လို႕ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့မဆလအစုိးရကို၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံႀကီးကျဖုတ္ခ်ခဲ့တာပါ၊ဒါေပမဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူထုကတရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲေပးျခင္းမျပုခဲ့ပါဘူး၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး၊အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚထားတဲ့စစ္အာဏာစနစ္ဟာယေန႕တိုင္ဗမာနို္င္ငံမွာရိွေနဆဲပါပဲဆိုတာကိုဗမာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအထူးသတိထားသတိရၾကဖုိ႕လိုပါတယ္။
ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာမိမိတို႕လက္ဝယ္ကိုမတရားေရာက္ရွိေနတဲ့အာဏာကိုၾကာနိုင္သမွ်ၾကာေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားလိုတာမို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးၾကိုးပမ္္းလာခဲ့တာယေန႕အထိပါပဲ၊ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵမပါပဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္က်ေရးဆဲြခဲ့တယ္၊၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာျပည္သူလူထုဟာနာဂစ္ေလမႈန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္အလူးအလဲဒုကၡေပါင္းစုံကိုခံစားေနရတုံးမွာကလိမ္ကက်စ္နည္းမ်ားသုံးၿပီးအတည္ျပုခဲ့ပါတယ္၊အဲဒိနာဂစ္အေျခခံဥပေဒႀကီးကုိအသုံးျပုၿပီး၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္သမၼတႀကီးဦးသန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံက်င့္သုံးပါမယ္လို႕ကမၻာကုိေၾကျငာထားတဲ့လက္ရိွအစုိးရဆိုတာေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ၊အခုလက္ရိွအေရခြံလစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ေခါင္းေဆာင္သမၼတႀကီးဦးသိိန္းစိန္ကလဲကမၻာ့သမိုင္းမွာမၾကုံေတြ႕ခဲ့ရဘူးေသးတဲ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့ျပန္ပါတယ္၊အေျပာကေတာ့မစားရဝခမန္းပါပဲ၊စိန္နားကပ္္ႀကီးပန္ရမလုိဆိုတဲ့သီခ်င္းလိုပါပဲ၊
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕လြန္ခဲ့တဲ့(၂၅)နွစ္တုံးကျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ဗမာနိုင္ငံကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရိွေအာင္သက္ေသထူခဲ့သလိုအခုလဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သမၼတလူၾကမ္းအဖဲြ႕သားမ်ားကတိုင္းျပည္နဲ႕လူမိ်ဳးကိုဘယ္လိုဒုကၡေပးအုံးမယ္ဆိုတာကိုမၾကာမီလာေတာ့မဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ပိတ္ကားႀကိးေပၚမွာေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာပါ၊မ်က္မျမင္အမ်ားအျပားကိုအျခားမ်က္မျမင္တဦးကေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုရင္သူတို႕အားလုံးေဂ်ာက္ထဲက်ၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္၊ဗမာျပည္သူအားလုံးကိုလုိအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာတပ္ဆင္ေပးဖုိ႕အေရးႀကီးလွတဲ့အလွဲ႕အေျပာင္းအခ်ိန္ကာလကိုေရာက္ရိွေန႔ၿပီ၊အဲဒီျပည္သူေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာေတြတပ္ဆင္ေပးရမဲ့အဓိကတာဝန္ႀကီးဟာ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ပုခုံးေပၚကိုေရာက္ရွိလုိ႕လာပါၿပီ၊ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕စကားကိုသုံးရမယ္ဆိုရင္၊အခုလက္ရိွရင္ဆိုင္ၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီးကေပးအပ္လိုက္တဲ့ႀကီးမာလွတဲ့တာဝန္ႀကီးကို၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားဘယ္နည္းဘယ္ပုံျဖင့္္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကိုယၡုက်င္းပတဲ့၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံႀကီးမွာေဆြးေႏြးညွိႏႈင္းအေျဖရွာနိုင္ၾကပါေစလို႕ဆႏၵျပုလိုက္ပါ္တယ္။
ဗမာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာတဲ့အက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ…
၁။စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၊သူတို႕ရဲကမိသားစုဝင္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူတို႕ကိုပ့ံပိုးေပးတဲ့ခရုိနီမ်ားဟာထားစရာေနရာမရိွ
ေအာင္ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္၊
၂။သန္း(၆၀)ေသာျပည္သူမ်ားကေတာ့၊စားစရာမရိွတဲ့အေျခအေနဆိုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနပါတယ္၊
၃။၂၀၀၈နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒၾကီးဟာဗမာနိုင္ငံကိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိုးတဲ့၊တရားဥပေဒစုိးမိုးတဲ့၊ဲျငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ဗမာအပါအ
ဝင္လူမ်ိဳးစုအားလုံးအခြင့္အလမ္းတူညီစြာခံစားရတဲ့၊ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းတြင္ပိတ္ဆို႕ေနပါ္
တယ္၊
အထက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ့လက္ရိွၾကုံေတြ႕ရတဲ့အက်ိးဆက္အမ်ားအျပားထဲကအထင္ရွားဆုံးတို႕ကိုေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားေလွ်က္လွမ္းရမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကေနဒါနိုင္ငံကိုအေျခခံတဲ့၊ၾကုံခဲ့ရတဲ့ေနာင္တြင္ေရွာင္ရမည့္
ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္ႏွင့္ေဆာင္ရမည့္အၾကံျပုခ်က္မ်ား…
၂၅-ႏွစ္အတြင္းၾကုံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့၊ေနာင္တြင္ေရွာင္ရွားသင့္၊ျပုျပင္သင့္တဲ့ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ား….
၁။ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ျပန္က်ဲတည္ရိွေနတဲံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၂။ဗမာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူမ်ိဴးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၃။ဗမာနိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပုတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ား(ဥပမာကေနဒါနိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ဆက္သြယ္ေရႏွင့္ဗမာနိုင္ငံႏွင့္ကေနဒါနိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားမ်ား)
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အၾကံျပုခ်က္မ်ား..
၁။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားဘာမွလႈပ္
ရွာစရာမလုိေတာ့ဟုယူဆေနၾကသူမ်ားရိွေနပါတယ္၊မွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္၊
ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနမ်ားက၊ေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ၊ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္အင္အားစုမ်ား(ျပည္ပေရာက္
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း၈၈မိ်ဳးဆက္မ်ားဟန္ိခ်က္ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္၊ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားယၡင္ကထက္ပိုမိုလႈပ္ရွားၾကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္)၊အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ျပည့္ဝစြာအေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ေရးကိုအသိရိွရိွျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၂။ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဴးစုအားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျပည္တြင္းေရာျပည္ပတြင္ပါတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္
၃။ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတဆုိ႕ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုျပည္သူလူထု၏စုစည္းညီညြတ္မႈအင္အားအျပည့္အဝရယူၿပီးအျမန္နိုင္ဆုံးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၄။ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၊မိမိတို႕ေရာက္ရိွေနထိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္၊တနိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားျပုတဲ့(ဖယ္ဒရယ္အမ်ိဳးအစား)အဖဲြ႕အစည္းမ်ာႏွင့္၊ဗမာအပါအဝင္လူမ်ဳိးစုအားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးနိုင္တဲ့ဖုိရြန္မ်ားဖဲြ႕စည္းရန္၊လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံး
စုေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအလုိက္၊တဦးခ်င္းအလုိက္အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားေကာင္းလာေရးေဆာင္ရြက္ရန္္
၂၅ႏွစ္ေျမာက္၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံအတြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အလက္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ဤကားအတုိခ်ဳံးတင္ျပရင္းျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းထားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕စည္းကမ္းရိွစြာ၊ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္းခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕…

ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ( Coordinator)
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(BurmeseCanadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
Tel:780 439 7555, Cell:780 953 9877
Email:thanaung1994@gmail.com
SKYPE ID: minngyee
၂၀၁၃ခု-ဇြန္လ(၂၈)ရက္။Tuesday, June 18, 2013

ကေနဒါ မွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ညီလာခံ ဖိတ္ႀကား လႊာ

Conference Invitation Canada 8888 Final

Dear All We cordially invite you to join the 88 Generation Conference on June 28,29,30 at Toronto City Hall. Please open the attached for more detail agenda. http://88generationconference2013.wordpress.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005935988322 http://88generationconference2013.wordpress.com/2013/05/27/preparation-for-88-generation-conference-toronto-canada-chamber-photo/ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.108563986018134.1073741828.100005935988322&type=1&comment_id=26163&offset=0&total_comments=6 cfob : http://www.cfob.org/board.html bsdo : http://www.bsdo.ca/ ) အဖြဲ ့

Invitation88Canada Final

ျပည္တြင္း ကခ်င္ ျပည္သူ မ်ား အတြက္ ကေနဒါ အင္ အား စု မ်ား မွ တရုတ္ သံ ရံုး ။အစိုး ရမ်ား သို ့ ေတာင္းဆိုခ်က္

ျမန္မာ ဘာသာ ၊ တရုတ္ဘာသာ ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင္ ့..

Burmese Canadian Network by Chinese by CanadaMyanmar

More detail at : www.BurmaCanadianNetwork.com

ျမန္မာ ကေနဒီယန္ အသင္း ႀကီး ၏ နွစ္ နွစ္ဆယ္ ျပည္ ့ ညစာ စား ပြဲ အမွတ္ တရ

ျမန္မာ ကေနဒီယန္ အသင္း ႀကီး ၏ နွစ္ နွစ္ဆယ္ ျပည္ ့ ညစာ စား ပြဲ အမွတ္ တရ ( Toronto , Canada )

20 Anniversar by BurmaCanadianAssociation

more detail at : www.BurmaCanadianAssociation.com