Thursday, January 30, 2014

Burma Canadian Association ( Community Event )

Type your summary here. Type the rest of your post here.

Saturday, June 29, 2013

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑
The Role of Burmese Diaspora in  the Burmese Democracy Movement
ကုိယ္ထီးကိုယ့္နန္းနဲ႕ေနခဲ့ၾကတဲ့ဗမာတို႕ဟာအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ရၿပီးသူတပါးကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရဘူးပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာဗမာေတြလူညြန္႕တုံးေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စနစ္တက်စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ပါတယ္၊သာဓကအားျဖင့္ျမန္မာေတြရဲ႕ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္အေနျဖင့္ဗမာ့ထီးနန္းကိုအၿပီးအပိုင္ေခ်မႈန္းၿပီဗမာနိုင္ငံကိုအိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ျပည္နယ္တခုအျဖစ္သြတ္သြင္းၿပီးကၽြန္ျပုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕လူညြန္႕တုံးေရးေပၚလစီေၾကာင့္အဲ
ဒီတုံးကကုလားတရုတ္ေတြဟာအဂ္လိပ္ကၽြန္၊ဗမာေတြကကုလားတရုတ္ထက္တဆင့္နိမ့္တဲ့သေဘာက္ဘဝကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊အဲဒီလိုေရာက္ခဲ့ရတာကိုဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေတြအႀကီးအက်ယ္မခံမရပ္နိုင္လို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊ကိုလိုနီထမ္းပုိးေအာက္ကဗမာျပည္သားေတြညီညီညြတ္ညြတ္ရုန္းထြက္ၾကဖို႕အတြက္ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကုိဆန္႕က်င္တဲ့ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္မွာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲရဲေတာက္တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိက်ယ္ျပန္႕သြားပါတယ္၊အဲဒီကမွတဆင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာဗမာ့ျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။
ဗမာျပည္သူေတြဟာလြတ္လပ္ေရးရဲ႕အသီးအပြင့္ကိုကာလတိုေတာင္းစြပဲခံစားခဲ့ရပါတယ္၊၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာင္ကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊ျပည္သူေတြတရားဝင္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနုေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒိမုိကေရစီအစိုးရထံမွအာဏာသိမ္းယူတုံးက၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကတိုင္းျပည္ေဂ်ာက္ထဲမက်ခင္အခ်ိန္မီကယ္တင္လိုက္ရပါတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊အခုလက္ေတြ႕ျပန္လည္ၾကည့္တဲ့အခါမွာသူေျပာသလိုမဟုတ္ပဲဗမာျပည္သူတရပ္လုံးဟာဘယ္တုံးကမွမေျမာ္လင့္ခဲ့တဲ့လူ႕ငရဲျဖစ္တဲ့အသူရာနက္တဲ့ေဂ်ာက္ထဲေရာက္ေနတာကိုေတြ႕ရပါေတာ့တယ္၊မည္သို႕ပင္ျပည္သူေတြကိုေခ်ာ့တမ်ိဳး၊ေခ်ာက္တမိ်ဳးျဖင့္လိမ္လည္လွည့္ျပားေစကာမူေခတ္အဆက္ဆက္မွာအတိုးတက္ဆုံးအထက္ျမက္ဆံုးေနရာမွာရိွၾကတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားဟာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ဲ့အတြင္းစိတ္သ
ေဘာကိုအရင္ဆုံးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသိၾကပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္မဆလတပါတီစစ္အာဏာရွင္အစုိးရကို၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံမွာဦးေဆာင္ျဖုတ္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္၊အခုဆုိရင္၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆင္ႏႊဲခဲ့တာ(၂၅)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ၊မဆလတပါတီအာဏာရွင္အစုိးရကိုေအာင္ျမင္စြာျဖုတ္ခ်ခဲ့နိုင္တာမွန္ေသာ္လဲ၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအၿပီးတိုင္မေခ်မႈန္းနိင္ပါ၊ျပည္သူေတြလုိလားခ်ီတက္ေနတဲ့စစ္မွန္တဲံဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ေသးပါဘူး၊အလြန္ေကာက္က်စ္ၿပီးပရိယယ္မ်ားလွတဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူၾကားေကာင္းၿပီးအမ်ားလက္ခံနိုင္မည္စကားလုံးမ်ားအျမဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုခဲ့သလို၊သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ႕အခါေလွ်ာက္လူၾကိုက္မ်ားတဲ့အမည္မ်ားကိုလဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုေလ့ရိွပါတယ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအာဏာသိမ္းစဥ္တုံးကကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာဆိုရွယ္လစ္စနစ္အလြန္ေခတ္စားပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕ခ်ီတက္မယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့တယ္၊တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ၊တိုင္းျပည္ကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေအာင္(၂၆)ႏွစ္အတြင္းပုိ႕ေဆာင္ခဲ့လို႕ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့မဆလအစုိးရကို၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံႀကီးကျဖုတ္ခ်ခဲ့တာပါ၊ဒါေပမဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူထုကတရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲေပးျခင္းမျပုခဲ့ပါဘူး၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး၊အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚထားတဲ့စစ္အာဏာစနစ္ဟာယေန႕တိုင္ဗမာနို္င္ငံမွာရိွေနဆဲပါပဲဆိုတာကိုဗမာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအထူးသတိထားသတိရၾကဖုိ႕လိုပါတယ္။
ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာမိမိတို႕လက္ဝယ္ကိုမတရားေရာက္ရွိေနတဲ့အာဏာကိုၾကာနိုင္သမွ်ၾကာေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားလိုတာမို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးၾကိုးပမ္္းလာခဲ့တာယေန႕အထိပါပဲ၊ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵမပါပဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္က်ေရးဆဲြခဲ့တယ္၊၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာျပည္သူလူထုဟာနာဂစ္ေလမႈန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္အလူးအလဲဒုကၡေပါင္းစုံကိုခံစားေနရတုံးမွာကလိမ္ကက်စ္နည္းမ်ားသုံးၿပီးအတည္ျပုခဲ့ပါတယ္၊အဲဒိနာဂစ္အေျခခံဥပေဒႀကီးကုိအသုံးျပုၿပီး၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္သမၼတႀကီးဦးသန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံက်င့္သုံးပါမယ္လို႕ကမၻာကုိေၾကျငာထားတဲ့လက္ရိွအစုိးရဆိုတာေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ၊အခုလက္ရိွအေရခြံလစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ေခါင္းေဆာင္သမၼတႀကီးဦးသိိန္းစိန္ကလဲကမၻာ့သမိုင္းမွာမၾကုံေတြ႕ခဲ့ရဘူးေသးတဲ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့ျပန္ပါတယ္၊အေျပာကေတာ့မစားရဝခမန္းပါပဲ၊စိန္နားကပ္္ႀကီးပန္ရမလုိဆိုတဲ့သီခ်င္းလိုပါပဲ၊
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕လြန္ခဲ့တဲ့(၂၅)နွစ္တုံးကျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ဗမာနိုင္ငံကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရိွေအာင္သက္ေသထူခဲ့သလိုအခုလဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သမၼတလူၾကမ္းအဖဲြ႕သားမ်ားကတိုင္းျပည္နဲ႕လူမိ်ဳးကိုဘယ္လိုဒုကၡေပးအုံးမယ္ဆိုတာကိုမၾကာမီလာေတာ့မဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ပိတ္ကားႀကိးေပၚမွာေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာပါ၊မ်က္မျမင္အမ်ားအျပားကိုအျခားမ်က္မျမင္တဦးကေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုရင္သူတို႕အားလုံးေဂ်ာက္ထဲက်ၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္၊ဗမာျပည္သူအားလုံးကိုလုိအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာတပ္ဆင္ေပးဖုိ႕အေရးႀကီးလွတဲ့အလွဲ႕အေျပာင္းအခ်ိန္ကာလကိုေရာက္ရိွေန႔ၿပီ၊အဲဒီျပည္သူေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာေတြတပ္ဆင္ေပးရမဲ့အဓိကတာဝန္ႀကီးဟာ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ပုခုံးေပၚကိုေရာက္ရွိလုိ႕လာပါၿပီ၊ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕စကားကိုသုံးရမယ္ဆိုရင္၊အခုလက္ရိွရင္ဆိုင္ၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီးကေပးအပ္လိုက္တဲ့ႀကီးမာလွတဲ့တာဝန္ႀကီးကို၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားဘယ္နည္းဘယ္ပုံျဖင့္္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကိုယၡုက်င္းပတဲ့၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံႀကီးမွာေဆြးေႏြးညွိႏႈင္းအေျဖရွာနိုင္ၾကပါေစလို႕ဆႏၵျပုလိုက္ပါ္တယ္။
ဗမာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာတဲ့အက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ…
၁။စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၊သူတို႕ရဲကမိသားစုဝင္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူတို႕ကိုပ့ံပိုးေပးတဲ့ခရုိနီမ်ားဟာထားစရာေနရာမရိွ
ေအာင္ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္၊
၂။သန္း(၆၀)ေသာျပည္သူမ်ားကေတာ့၊စားစရာမရိွတဲ့အေျခအေနဆိုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနပါတယ္၊
၃။၂၀၀၈နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒၾကီးဟာဗမာနိုင္ငံကိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိုးတဲ့၊တရားဥပေဒစုိးမိုးတဲ့၊ဲျငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ဗမာအပါအ
ဝင္လူမ်ိဳးစုအားလုံးအခြင့္အလမ္းတူညီစြာခံစားရတဲ့၊ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းတြင္ပိတ္ဆို႕ေနပါ္
တယ္၊
အထက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ့လက္ရိွၾကုံေတြ႕ရတဲ့အက်ိးဆက္အမ်ားအျပားထဲကအထင္ရွားဆုံးတို႕ကိုေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားေလွ်က္လွမ္းရမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကေနဒါနိုင္ငံကိုအေျခခံတဲ့၊ၾကုံခဲ့ရတဲ့ေနာင္တြင္ေရွာင္ရမည့္
ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္ႏွင့္ေဆာင္ရမည့္အၾကံျပုခ်က္မ်ား…
၂၅-ႏွစ္အတြင္းၾကုံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့၊ေနာင္တြင္ေရွာင္ရွားသင့္၊ျပုျပင္သင့္တဲ့ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ား….
၁။ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ျပန္က်ဲတည္ရိွေနတဲံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၂။ဗမာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူမ်ိဴးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၃။ဗမာနိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပုတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ား(ဥပမာကေနဒါနိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ဆက္သြယ္ေရႏွင့္ဗမာနိုင္ငံႏွင့္ကေနဒါနိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားမ်ား)
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အၾကံျပုခ်က္မ်ား..
၁။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားဘာမွလႈပ္
ရွာစရာမလုိေတာ့ဟုယူဆေနၾကသူမ်ားရိွေနပါတယ္၊မွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္၊
ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနမ်ားက၊ေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ၊ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္အင္အားစုမ်ား(ျပည္ပေရာက္
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း၈၈မိ်ဳးဆက္မ်ားဟန္ိခ်က္ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္၊ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားယၡင္ကထက္ပိုမိုလႈပ္ရွားၾကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္)၊အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ျပည့္ဝစြာအေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ေရးကိုအသိရိွရိွျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၂။ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဴးစုအားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျပည္တြင္းေရာျပည္ပတြင္ပါတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္
၃။ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတဆုိ႕ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုျပည္သူလူထု၏စုစည္းညီညြတ္မႈအင္အားအျပည့္အဝရယူၿပီးအျမန္နိုင္ဆုံးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၄။ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၊မိမိတို႕ေရာက္ရိွေနထိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္၊တနိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားျပုတဲ့(ဖယ္ဒရယ္အမ်ိဳးအစား)အဖဲြ႕အစည္းမ်ာႏွင့္၊ဗမာအပါအဝင္လူမ်ဳိးစုအားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးနိုင္တဲ့ဖုိရြန္မ်ားဖဲြ႕စည္းရန္၊လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံး
စုေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအလုိက္၊တဦးခ်င္းအလုိက္အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားေကာင္းလာေရးေဆာင္ရြက္ရန္္
၂၅ႏွစ္ေျမာက္၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံအတြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အလက္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ဤကားအတုိခ်ဳံးတင္ျပရင္းျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းထားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕စည္းကမ္းရိွစြာ၊ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္းခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕…

ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ( Coordinator)
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(BurmeseCanadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
Tel:780 439 7555, Cell:780 953 9877
Email:thanaung1994@gmail.com
SKYPE ID: minngyee
၂၀၁၃ခု-ဇြန္လ(၂၈)ရက္။Tuesday, June 18, 2013

ကေနဒါ မွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ညီလာခံ ဖိတ္ႀကား လႊာ

Conference Invitation Canada 8888 Final

Dear All We cordially invite you to join the 88 Generation Conference on June 28,29,30 at Toronto City Hall. Please open the attached for more detail agenda. http://88generationconference2013.wordpress.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005935988322 http://88generationconference2013.wordpress.com/2013/05/27/preparation-for-88-generation-conference-toronto-canada-chamber-photo/ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.108563986018134.1073741828.100005935988322&type=1&comment_id=26163&offset=0&total_comments=6 cfob : http://www.cfob.org/board.html bsdo : http://www.bsdo.ca/ ) အဖြဲ ့

Invitation88Canada Final

ျပည္တြင္း ကခ်င္ ျပည္သူ မ်ား အတြက္ ကေနဒါ အင္ အား စု မ်ား မွ တရုတ္ သံ ရံုး ။အစိုး ရမ်ား သို ့ ေတာင္းဆိုခ်က္

ျမန္မာ ဘာသာ ၊ တရုတ္ဘာသာ ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင္ ့..

Burmese Canadian Network by Chinese by CanadaMyanmar

More detail at : www.BurmaCanadianNetwork.com

ျမန္မာ ကေနဒီယန္ အသင္း ႀကီး ၏ နွစ္ နွစ္ဆယ္ ျပည္ ့ ညစာ စား ပြဲ အမွတ္ တရ

ျမန္မာ ကေနဒီယန္ အသင္း ႀကီး ၏ နွစ္ နွစ္ဆယ္ ျပည္ ့ ညစာ စား ပြဲ အမွတ္ တရ ( Toronto , Canada )

20 Anniversar by BurmaCanadianAssociation

more detail at : www.BurmaCanadianAssociation.com

Saturday, December 22, 2012

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမွဳႏွင့္ ABSDF ၏အခန္းကဏၰအေၾကာင္း ေလ့လာမိသမွ်.....

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမွဳႏွင့္ ABSDF ၏အခန္းကဏၰအေၾကာင္း ေလ့လာမိသမွ်..... by Min Nyein Thit on Monday, December 17, 2012 at 10:10pm · အခုရက္ပိုင္း ABSDF လက္ရွွိဥကၠ႒ ကိုသံခဲ၊ ဒုဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳး၀င္းနဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ေဆြးေႏြးဘို႕ ျပည္တြင္းကို ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ္လို႕ သတင္းထြက္ေပၚလာတာနဲ႕ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဘဲေျမာက္ပိုင္းျပသနာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရားလိုလားသူေတြၾကားမွာေကာ သတင္းေလာကမွာပါ ေျပာဆိုေနတဲ့ အသံေတြၾကားလာရပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးလို႕စြပ္စြဲၿပီး ၁၉၉၁-၉၂ မွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္၁၀၀ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့မွဳေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္…ေက်ာင္းသားလူငယ္ ၃၈ဦးေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ဥကၠ႒ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္အပါအ၀င္၁၅ဦးကေတာ့ ၁၉၉၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၁၂ ရက္ေန႕မွာ တၿပိဳင္တည္း ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္…ဒီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာအကုန္ေလာက္ကစလို႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေတြေပၚမွာ စတင္ေရးသားလာၾကတာေတြ႕ရၿပီး တိမ္ျမဳတ္ေနတဲ့ မတရားျပဳမူခံခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ တစတစ ရုပ္္လံုးေပၚလာတာေတြ႕ျမင္ရပါတယ္…. ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြအေနနဲ႕ ၂၀၁၂ခုေဖေဖၚ၀ါရီလ၁၂ ရက္ေန႕မွာ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ား ေၾကြလြင့္ျခင္း အမွတ္တရေန႕ ဆိုၿပီး ရန္ကုန္၊မႏ ၱေလး၊ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ က်င္းပခဲ့တာေတြ႕ရၿပီး သူတို႕ရဲ႕အမွန္တရားေဖၚထုတ္မွဳေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္…. တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားသူ အမွန္တရားလိုလားသူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေျမာက္ပိုင္းမွာေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္၊ဂုဏ္ျပဳ အခန္းအနားေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္…အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရးနဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြကို တာ၀န္ခံေရးဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုအေျခခံတဲ့ ေရးသား၊အႀကံေပး၊ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္…၀ိုင္း၀န္း ေဖၚထုတ္ ေရးသားခဲ့ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္… ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းကစၿပီး တစတစပြင့္လင္းလာတဲ့ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အေျခအေနကေနတဆင့္ ေမာင္ေမာင္ (ေရႊကရ၀ိတ္ ) ေရးတဲ့ ေခတ္သစ္ဟသၤာကိုးေသာင္း ပံုျပင္ စာအုပ္ထြက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္း သတ္ျဖတ္မွဳျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္သူေတြ တအံ့တၾသ ဖတ္ရွဴ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္… ရက္စက္မွဳမတရားမွဳေတြ ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္… မိသားစုဆံုးရွံဳးခဲ့ရတဲ့သူေတြထဲက ေျမာက္ပိုင္းမွာေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိန္ရဲ႕သမီး ေဒၚစန္းစန္းေအးက ABSDF ေျမာက္ပိုင္းဥကၠ႒ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္ပါ(၈) ဦးကို တရားဥပေဒအရအေရးယူေပးဘို႕ ေျမာက္ဥကၠလာရဲစခန္းမွာ အမွဳဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္… တဆက္တည္းမွာဘဲ ၂၀၁၂ခုၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီမွာလုပ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ႕ ၉၂ - ပါေဂ်ာင္ရွင္းတမ္း ေၾကာင့္ ၁၉၉၂ ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳ ကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူေတြအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာၾကပါတယ္….ထိုေန႕မွာဘဲျပည္တြင္းကို ျပန္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ရဲ႕အတိတကာလက ျပစ္မွဳေတြကို ရုပ္လံုးၾကြလာေစခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္…. ဆက္လက္ၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြ၊သတင္းစီးဆင္းမွဳေတြေၾကာင့္ အဲဒီကာလက သတ္ျဖတ္မွဳေတြမွာ တာ၀န္ယူခဲ့၊ တာ၀န္ခံခဲ့ တဲ့ကိစၥေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အံ့ၾသ တုန္လွဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မေရွးမေႏွင္းမွာဘဲ ျပည္တြင္းကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္း မိုးသီးဇြန္ ဟာလဲ အမိေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕နဲ႕အတူ ေခတၱျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္…. ကိုမိုးသီးဇြန္အေနနဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မွဳေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး သူတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ABSDF အျခမ္းမွာ ဖမ္းဆီးမွဳအနည္းငယ္ရွိခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္….ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ဘက္ျခမ္းမွာလည္း ေျမာက္ပိုင္းကေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္တို႕နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုစိုးလင္း၊ဆရာေန၀င္းေအာင္ တို႕ကိုေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က ဖမ္းဆီးထားခဲ့ပါတယ္….ကိုစိုးလင္းနဲ႕ဆရာေန၀င္းေအာင္တို႕ရဲ႕အစစ္ခံခ်က္အရ ဆိုၿပီး မိုးသီးဘက္ျခမ္းမွာ ကိုေ႒းႏိုင္ကိုဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္….၄ လနီးပါးေျမတိုက္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ေႏွင္ထားၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ တယ္လို႕ ဖတ္ရွဴ႕ရပါတယ္… ကိုေ႒းႏိုင္ေသဆံုးရမွဳနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကို၀င္းႏိုင္ဦး( ယခု BBC ကိုရင္ေမာင္ ) ကမိုးသီးဇြန္အမိန္႕အရ ေဆးထိုးသတ္လိုက္တယ္လို႕ ေျပာဆိုမွဳေတြ ရွိလာပါတယ္…သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းလဲ မိုးသီးဇြန္နဲ႕ ပတ္သက္ခဲ့သူတခ်ိဳ႕က ျငင္းခ်က္ထုတ္တာလဲေတြ႕ရပါတယ္…ကိုေ႒းႏိုင္ကို ကယ္တင္ဘို႕လာတဲ့ ကိုလွ၀င္းဆိုသူဟာလဲ သတင္းအစေပ်ာက္၊ေသဆံုးသြားခဲ့ရတယ္လို႕ ေရးသားတာေတြ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္… ကိုေ႒းႏိုင္ကိုဖမ္းဆီးဘို႕ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က သက္ေသခံအျဖစ္ေပးလိုက္တဲ့ ဆရာေန၀င္းေအာင္နဲ႕ကိုစိုးလင္းတို႕ရဲ႕ အသံဖမ္းေခြကို အဲဒီအခ်ိန္က ကိုမိုးသီးဘက္ျခမ္းမွာ ဒုဥကၠ႒လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း ( ယခု/ျပည္တြင္းအႀကံေပးအဖြဲ႕ ) လက္ထဲကို ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က ထည့္ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႕ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္…. ကိုေ႒းႏိုင္ေသဆံုးရတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကိုမိုးသီးဇြန္က မႏ ၱေလးမွာ မိမိကိုယ္သတ္ေသသြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္….ထိုအခ်ိန္က လံုၿခံဳေရးတာ၀န္က်ခဲ့တဲ့ ကိုရဲလင္း ( တပ္ရင္း၂၀၄-၂၀၅ ) ( ယခုျပည္တြင္း ) ကသက္ေသခံေျပာၾကားရာမွာ ကိုေ႒းႏိုင္က မိမိလည္ပင္းမိမိခ်ိဳးၿပီး သတ္ေသသြားတာသာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုမိုးသီးဇြန္နဲ႕အတူေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္…ကိုမိုးသီးဇြန္ရဲ႕ေျဖရွင္းခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၊ကိုေ႒းႏိုင္မိသားစု၊ နဲ႕အမွန္တရားလိုလားသူမ်ားက ယံုၾကည္ျခင္း /လက္ခံျခင္းသိပ္မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္…လည္းေကာင္းတို႕အေနနဲ႕ ဒီထက္ပိုၿပီး အမွန္တရားကို သိခ်င္/ျမင္ခ်င္/ ေဖၚထုတ္ခ်င္ၾကတာ ၾကားေနရပါတယ္…ေျဖရွင္းခ်က္ေတြဟာ ေရွ႕ေနာက္ကြဲျပားမွဳေတြ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္… ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္အေနနဲ႕လည္း ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့မွဳမွာ သူ႕မွာအျပစ္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္…အျဖစ္မွန္ေတြကို ေျပာၾကားေပးဘို႕ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္….ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ရဲ႕ အပိုင္းကို ေလ့လာမိေတာ့ ၁၉၉၁ ေအာက္တိုဘာလကုန္မွာ ေျမာက္ပိုင္း ဥကၠ႒ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္ရဲ႕ အေၾကာင္းၾကားစာအရ ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီ၀င္ကိုစိုးလင္းကို ABSDF ဗဟိုမွာဖမ္း ဆီးပါတယ္..အဲဒီအခ်ိန္က ABSDF ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဥကၠ႒ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႕ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၅ဦး အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား၁၀၀ေက်ာ္ကို စြပ္စြဲဖမ္းဆီးထားခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္…. စစ္ေၾကာေရးဒဏ္နဲ႕ ေသဆံုးမွဳေတြ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္… ဆရာေန၀င္းေအာင္ရဲ႕ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ABSDF ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပတဲ့စာအရ ကိုစိုးလင္းကို ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္နဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဖမ္းတယ္လို႕သိရပါတယ္….၁၉၉၂ဧၿပီလ ၂၀ ရက္မွာေတာ့ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က ဆရာေန၀င္းေအာင္ကို ထပ္မံဖမ္းဆီးခိုင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္… စတင္ဖမ္းဆီးခ်ိန္က မာနယ္ပေလာမွာ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းေ၀းလုပ္ေနတံုး CEC မ်ားေရွ႕မွာတင္ အတြင္းေရးမွဴး ( ၂ ) ကိုလွေ႒း(ေျမာက္ပိုင္းမွဗဟိုသို႕ေရာက္ေနသူ)၊ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ ( ေျမာက္ပိုင္း မွဒုဥကၠ႒ - ၂ )တို႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဆရာေန၀င္းေအာင္ကို ရက္စက္စြာ စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႕ ဆရာေန၀င္းေအာင္ရဲ႕ ၁၉၉၆ စစ္ေကာ္မရွင္သို႕ေရးတဲ့စာမွာ ဖတ္ရပါတယ္… တဆက္တည္းမွာဘဲ အတြင္းေရးမွဴးမ်ိဳး၀င္း (ABSDF – ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ဘက္ျခမ္း) / ယခုလက္ရွိ ABSDF ဒုဥကၠ႒ ကလည္း ဆရာေန၀င္းေအာင္ရဲ႕ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို လက္မခံဘဲ ေန႕ေရာညပါ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳေတြလုပ္ၿပီး မရရေအာင္၀န္ခံခိုင္းခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္….ဆက္လက္ၿပီး ကိုျမင့္ဦး၊ကိုထင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာင္သူတို႕ကိုဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ကိုေအာင္သူဟာ အသတ္ခံရ/(သို႕) စစ္ေၾကာေရးမွာေသဆံုးခဲ့တယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္…. အဲဒီလိုဖမ္းဆီးမွဳေတြ/စစ္ေဆးတာေတြကို ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ၊ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္(ယခုေျမာက္ပိုင္းကိုဦးေဆာင္ေနသူ)၊ ကိုလွေ႒း(ယခုအိႏၵိယနယ္စပ္)၊ ကိုမ်ိဳး၀င္း (ယခု ABSDF ဒုဥကၠ႒ ) ၊ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္တို႕ မွျပဳလုပ္ခဲ့တာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္… ထူးျခားတာတစ္ခုက ၁၉၉၂ဧၿပီ ၂၀မွာ ဆရာေန၀င္းေအာင္ကိုဖမ္းဆီးစဥ္မွာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ တစ္ေယာက္ ၁၉၉၂ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႕မွာ ေျမာက္ပိုင္း ABSDF ပါေဂ်ာင္စခန္းကို ေရာက္ေနတယ္လို႕ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ရဲ႕ ၂၀၁၂ခု မတ္လ၂၅ ရက္ေန႕ ေတာင္းပန္စာ(ေၾကညာခ်က္)မွာ ဖတ္ရပါတယ္…. ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က ၁၉၉၂ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၂ရက္ေန႕ ဥကၠ႒ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႕ ေက်ာင္းသား၁၅ ဦးကိုသတ္ျဖတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ သူမေရာက္ရွိေသးပါဘူးလို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္…သို႕ေပမယ့္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳမွီကတည္းက ေရာက္ေနခဲ့ပါတယ္လို႕ ေျပာၾကားတာေတြလဲ ဖတ္ရပါတယ္…. မည္သို႕ပင္ျဖစ္ပါေစ ABSDF ဗဟိုက ဥကၠ႒ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္နဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေတာင္ပိုင္း ဗဟိုကိုေရာက္ေနတဲ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္(ဒုဥကၠ- ၂ / ေျမာက္ပိုင္း ) ကို ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းဘို႕ ေျမာက္ပိုင္းကိုျပန္လည္ေစလႊတ္လိုက္တယ္ဆိုတာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ရဲ႕ စာအရသိရပါတယ္…. ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က ေျမာက္ပိုင္းပါေဂ်ာင္ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္ဇႏၷ၀ါရီမွာျပန္ေရာက္သြားၿပီး ၁၉၉၂ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၂ ရက္ ၁၅ဦး သတ္ျဖတ္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္….ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ ေျမာက္ပိုင္းဥကၠ႒ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္၊ စစ္ေရးတာ၀န္ခံသံေခ်ာင္း၊ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းေရးမွဴးမ်ိဳး၀င္း၊လွဆိုင္း၊ ေနဒြန္း၊စိန္ေအး၊ေအာင္ႀကီးတို႕နဲ႕ ၁၅ဦးသတ္ျဖတ္မွဳမွာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး လည္းေကာင္းတို႕အားလံုးဟာလဲ သတ္ျဖတ္မွဳမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့ၾက ပါတယ္… ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မွဳ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ိဳး၀င္း (ယခု ABSDF ဒုဥကၠ႒ ) ၊ဗဟိုေကာ္မတီ၊စစ္ေကာ္မရွင္တို႕ဟာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တာ ထင္ရွားေနပါတယ္… ထိုအခ်ိန္က ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ဘက္ျခမ္း မွာအတြင္းေရးးမွဴး-၂ လုပ္တဲ့ ကိုလွေ႒း(ယခုအိႏၵိယနယ္စပ္) ဟာလဲ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႕အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့တာလဲေတြ႔ရပါတယ္… လက္ရွိ ABSDF ဥကၠ႒ ကိုသံခဲ ကေတာ့ ဒီေျမာက္ပိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တာ မရွိပါဘူး…. အဲဒီအခ်ိန္က သူဟာ အိႏၵိယနယ္စပ္မွာရွိေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃ မတ္လခန္႔မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အိႏၵိယနယ္စပ္မွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဘို႕ ေျမာက္ပိုင္း ABSDF ကိုသြားေရာက္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္…ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ သံေခ်ာင္း(ယခုသာယာ၀တီေထာင္)၊ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္တို႕နဲ႕ ေတြ႕ဆံုမွဳရွိခဲ့တာပါ…ထိုအခ်ိန္က ေတာ့ ကိုသံေခ်ာင္းကိုေလးစား ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္…. ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၆- ၉၇ ခန္႕မွာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသူ မခင္ေရႊလွိဳင္နဲ႕ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါတယ္… ေနာက္ပိုင္း ABSDF ရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ….၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳေတြ ေဖၚထုတ္လာၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥကၠ႒ကိုသံခဲအေနနဲ႕ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားတာမရွိခဲ့ပါဘူး…. ….ထိုအတြက္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားတာေတြ ခံခဲ့ရပါတယ္…..ေျမာက္ပိုင္းမွာ ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ အဖမ္းခံ/က်ဆံုးခဲ့သူေတြအေပၚ မစာနာေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသူ မခင္ေရႊလွိဳင္ရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္ေနတာဟာလဲ သူ႕ရဲ႕ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္…. ABSDF အဖြဲ႕ကိုလည္း တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းေပးမွဳမရွိဘူးဆိုၿပီး ျပစ္တင္ေျပာဆိုတာေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္….ABSDF ကေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းဘို႕ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္တဲ့ အမွန္တရားႏွင့္တရားမွ်တမွဳေကာ္မတီ ကိုလည္း အယံုအၾကည္မရွိတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္…ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိ ABSDF ရပ္တည္ေနရတဲ့ အေျခအေန အခင္းအက်င္းေတြ ေၾကာင့္ပါဘဲ…လက္ရွိ ABSDF က ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကို ရယူေနရတယ္လို႕ သတင္းေတြထြက္ပါတယ္….လက္ရွိ အမွန္တရားႏွင့္တရားမွ်တမွဳေကာ္မတီ ကအခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ ABSDF အေထာက္အပ့ံ့ နဲ႕ေက်ာင္းတက္ေနရတာေတြရယ္…တစ္ဦးကေတာ့ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ဘက္ျခမ္းက ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကိုေအာင္သူ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိေနတယ္လို႕ သတင္းထြက္ေနပါတယ္…. အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ လက္ရွိ ABSDF ဒုဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳး၀င္း ရဲ႕ထိုအခ်ိန္က ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့မွဳေတြဟာ လည္း ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ပါဘဲ….ဒါေၾကာင့္ ABSDF ကဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္တဲ့ အမွန္တရားႏွင့္တရားမွ်တမွဳ ေဖၚထုတ္ေရးေကာ္မရွင္ ကို သံသယနဲ႕ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး အယံုအၾကည္မဲ့ေနတာျဖစ္ပါတယ္…. ၂၀၁၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ ABSDF က ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳျဖစ္စဥ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထြက္လာခဲ့ေပမဲ့ …ကာယကံရွင္ေတြ ရဲ႕ အၿပီးသပ္ ေၾကနပ္မွဳမ်ိဳးကို မရရွိခဲ့ပါဘူး… ABSDF အေနနဲ႕ အဓိကတာ၀န္ရွိသူေတြကို ABSDF စည္းမ်ဥ္းအရ ေဖၚထုတ္၊အေရးယူ၊ တာ၀န္ခံေစတာမ်ိဳး၊ ေတြမရွိခဲ့လို႕ သာျဖစ္တယ္လို႕ ေတြးဆႏိုင္ပါတယ္… ဥကၠ႒ ကိုသံခဲအေနနဲ႕ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၊မိုးသီးဇြန္၊ လက္ရွိဒုဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳး၀င္း၊ လက္ရွိABSDF ေျမာက္ပိုင္း ကိုဦးေဆာင္ေနတဲ့ ၁၉၉၂ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ ရက္ လူသတ္တရားခံ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႕ကိုလွဆိုင္းတို႕ အပါအ၀င္ ၁၉၉၂ ကာလေတြမွာတာ၀န္ရွိခဲ့တဲ့ ကိုလွေ႒း ( ယခုအိႏိၵယနယ္စပ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ေနသူ) တို႕အေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာေျပာဆိုျခင္း၊ ABSDF စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕အညီ ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးတာဟာလဲ အားနဲခ်က္အျဖစ္ျမင္ေနရပါတယ္…. ပိုၿပီးဆိုး၀ါးေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္တရားခံ ေက်ာ္ေက်ာ္၊လွဆိုင္း တို႕ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းကို မိမိၾသဇာ ထူေထာင္ထားျခင္းပါဘဲ….ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳ ျပသနာေတြ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနစဥ္ကာလမွာဘဲ ကိုသံခဲဟာေျမာက္ပိုင္းကိုသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၂ ရက္ လူသတ္မွဳကိုက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၊ကိုလွဆိုင္းတို႕နဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္…. တကယ္ေတာ့ေျမာက္ပိုင္း ABSDF ကို KIA က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္စီးတဲ့ ၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းမွာ ျပန္ၿပီး အသက္သြင္းခဲ့တာပါ…ယခင္၁၉၉၆ KIA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္က ABSDF ကိုေနထိုင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ တာပါ…. ယခု ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဆန္းက်မွ KIA က သူတို႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူတို႕KIA နဲ႕ အလွ်င္းသင့္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း ABSDF လူသတ္ေကာင္လွဆိုင္း (ကခ်င္လူမ်ိဳး) ၊ကိုေက်ာ္ေက်ာ္တို႕မွတဆင့္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းဆိုၿပီး ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့တာပါ….ေျမာက္ပိုင္းABSDF ေက်ာင္းသားဆိုလို႕ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သူ ၅ေယာက္ေလာက္သာရွိတာပါ…..တပ္ဖြဲ႕၀င္ရရွိေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ကေတာ့ မေရးလိုေတာ့ပါဘူး…. ဒီလိုအခင္းအက်င္းမ်ိဳးရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ ABSDF ဥကၠ႒ ကိုသံခဲအေနနဲ႕ အမ်ားႀကီးတာ၀န္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္….ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳတရားခံေတြ ကိုဆက္ဆံ၊လက္ခံေနတဲ့ကိစၥရယ္.. ABSDF ရဲ႕သမိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုး၀ါးမွဳကို လက္ခံအတည္ျပဳေပးသလို သက္ေရာက္ေနပါတယ္…. ဒီလိုအခ်ိန္ေတြမွာဘဲ ျပည္တြင္းကိုျပန္၀င္လာၿပီး အစိုးရနဲ႕ေတြ႔ဆံုမွဳေတြလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာၿပီး ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ စိုးရိမ္မွဳ၊ အမွန္တရားဆံုးရွံဳးမွဳ၊ အျပစ္ရွိသူ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္လာမွာေတြကို စိုးရိမ္လာေနၾကပါတယ္…. သူတို႕ရဲ႕သမိုင္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျခဖ်က္ခံၾကရမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္….ဒါေၾကာင့္လဲ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္။မိုးသီးဇြန္ တို႕ ျပန္လာၾကစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက သူတို႕ရဲ႕ သမိုင္းကို သူတို႕ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္…. လက္ရွိ ABSDF ကဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အမွန္တရား ေဖၚထုတ္မွဳအေျဖဟာ ABSDF ရဲ႕ သိကၡာနဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ကာကြယ္ရင္း ေျမာက္ပိုင္းမွာ အသက္ေပးခဲ့ရသူေတြနဲ႕ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ သမိုင္းကို အလဲအလွယ္လုပ္ယူသလို ျဖစ္သြားမွာကိုလည္း သတိႀကီးစြာနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္…. ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၃.၁၂.၂၀၁၂ ေန႕ကလည္း ABSDF မိုးဦးဇြန္ဘက္ျခမ္းမွာ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကိုေ႒းႏိုင္ရဲ႕မိခင္ ေဒၚခင္ေမျမင့္က ေျမာက္ဒဂံုရဲစခန္းမွာ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ကိုမိုးသီးဇြန္နဲ႕ အဖြဲ႕ကို အေရးယူေပးဘို႕ အမွဳဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့တယ္လို႕ သိလိုက္ရပါတယ္….တကယ္ေတာ့ဒီျပသနာေတြဟာ အမွန္တရားတစ္ခု ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမွားေတြကို တာ၀န္မခံ၊တာ၀န္မယူရဲဘဲ၊ မိမိတို႕ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ကို မ်က္ေစ့မွိတ္ကာကြယ္လိုမွဳ ေတြေၾကာင့့္္ ျပသနာဟာႀကီးထြားလာတယ္လို႕ျမင္ပါတယ္…. ရိုးသားစြာနဲ႕ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို၀ိုင္း၀န္းေဖၚထုတ္။ေျပာၾကားၾကၿပီး မိသားစုေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ေဖးမ ၾကရမယ့္အခ်ိန္မွာ မိမိတို႕ အတၱေတြကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီး မာန္မာနေတြ မခ်ခဲ့လို႕သာ မလိုလားအပ္တဲ့ ကိစၥေတြ ဆင့္ကဲေပၚေပါက္လာတာပါ… ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ႕ ၁၂.၂.၂၀၁၂ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ကိုၾကည့္ရင္လဲ အမွန္တရား ေဖၚထုတ္ေရး၊သက္ဆိုင္သူေတြတာ၀န္ခံေရး၊ နဲ႕ က်ဆံုးခဲ့ရသူမ်ား/နဲ႕ သူတို႕တေတြရဲ႕ သမိုင္းတန္ဘိုး ေတြအတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး အမွန္တရားေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ပါတယ္…အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားတာေတြ႕ရပါတယ္…. ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၃၁.၈.၂၀၁၂သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၂ မွာလဲ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္သူမိသားစုေတြရဲ႕ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းမွဳကို ေထာက္ခံေၾကာင္းနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႕ တရားေရးမဏိုင္ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစေရးအတြက္ ေျမာက္ပိုင္းျပသနာကို မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုအေနနဲ႕ ရည္ညႊန္းထုတ္ျပန္ေျပာဆို သြားတာေတြ႕ရပါတယ္…. မည္သို႕ဆိုေစ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သမိုင္းမွာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းျပသနာ ဟာ ဆို၀ါးတဲ့ မွတ္တမ္းတစ္ခုအေနနဲ႕ ရွိလာခဲ့ပါၿပီ....တကယ္ေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းျပသနာေတြ စတင္ၿပီး ေျဖရွင္းလာကတည္းက ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေလာကက အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဟာဒီျပသနာကို လက္ေရွာင္ခဲ့ၾကပါတယ္… ဒါးခုတ္ရာလက္၀င္လွ်ိဳတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ခ်င္ၾကတဲ့အတြက္ ႏွာေစးေနခဲ့ၾကတာပါ… ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႕သမိုင္းကိုသူတို႕ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမွဳေတြၾကားကေန ေရးခဲ့ၾကပါၿပီ…. သူတို႕လိုခ်င္ခဲ့တဲ့ အားလံုးအတြက္အမွန္တရားတစ္ခုကို ျပန္လည္ရယူခဲ့ၾကပါၿပီ….ေရွ႕ဆက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာကာယကံရွင္မိသားစုေတြရဲ႕ တရားမွ်တမွဳဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မင္းၿငိမ္းသစ္ ( ၁၈.၁၂.၂၀၁၂ )

Wednesday, October 31, 2012

ဘာေတးလ္၏ ေဆာင္းပါးသစ္ ကို သံုးသပ္ျခင္း။ Bertil Lintner's recent article: (Myanmar) Old Atrocity and New Implications by Aye Aye Soe Win on Thursday, November 1, 2012 at 4:31am · Bertil Lintner's recent article: (Myanmar) Old Atrocity and New Implications သူ. စူး ရွတဲ. ကေလာင္ နဲ. တည္.တည္.ပစ္၊ တည္.တည္.ေရး၊ ေဒါင္.ေစ.ေလ တဲ. သတင္းသမားလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာျပည္အေျကာင္းအထူး က်ြမ္း က်င္တဲ. စာေရးဆရာ လို. ေက်ာ္ ျကားေလတဲ. ခ်င္းမိုင္ အေျခစိုက္ ဘာေတး လင္.တ္နာ က Asia Times ေအရွား တိုင္းမွာ ဒီေန.ပဲ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တင္ဆက္ခဲ.ပါတယ္။သူ. ေဆာင္းပါး ရဲ. ေခါင္းစဥ္က Old Atrocity and New Implications အတိပ္ကရက္စက္ျကမ္းျကဳပ္သတ္ျဖတ္မွဳ နွင္.တေက်ာ.ျပန္အသစ္ေပၚလာေသာ ရွဳတ္ေထြးမွဳ မ်ား ( ျမန္မာနိုင္ငံ) လို. ဆိုရပါမယ္။ ဘာေတးေဆာင္းပါး က ျပည္.စံုပါတယ္။ ျပဳသူနဲ. အျပဳခံရသူ တနည္း က်ဳးလြန္သူနဲ. က်ဴးလြန္ခံရသူ ဒါေတြကို စကားလံုးမ်ားမ်ား မသံုးပဲ တင္ျပခဲ.ပါတယ္။ မတရားမွူျကီးတခုနဲ. ဒီအမွဳသက္ေရာက္ရာ လမ္းေျကာင္းကိုေတာ. ေတြးတတ္သလိုေတြးနိုင္ဖို. ဖြင္.ေပးထားတယ္လို.ထင္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးေကာင္း တပုဒ္ အဂႍလိပ္ဘာသာနဲ. ေရးရင္ ျပည္ပကလူေတြ နဲ. သံတမန္ေတြအတြက္ သိပ္အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးဟာ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးလို.၊ မသင္.ျမတ္လို. ဒီမို အုပ္စုေတြျကား တေျကာ္ေျကာ္ ထေအာ္၊ တမင္ ေဖၚေနျကတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ၊ အခ်ိန္လည္းသင္.ျပီမို. သမိုင္းတေက်ာ.ျပန္ျဖစ္ရပ္မွန္အေနနဲ.သာ ထူးျခားစြာ ေပၚထြက္လာျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ခု အဂႍႍလိပ္ဘာသာနဲ. ဒီေဆာင္းပါးဟာ၊ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ၊ သို.ေသာ္ျမန္မာ နိုင္ငံ နွင္.ပါတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ. အစည္းေတြ ကို စာပို.ရင္ ကိုးကားေျပာ ဖို. အလြန္သင္.ပါတယ္။ အမွန္တရားကို ျမတ္နိဳးတဲ. ျမန္မာေတြ အမ်ားျကီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရွိတယ္။ သူတို. အားလံုး သိခ်င္ လြန္းတဲ. ေမးခြန္းကို ဘာေတးေဆာင္းပါး ရွင္ က လည္းေမးသြားတယ္။ ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ဟာ ဘာေျကာင္. ျပည္ပကေထာက္ပံ.ေငြ (အေမရီကန္ကြန္ဂရက္ က တိုက္ရုိက္ဆင္းသက္တဲ. NED နဲ. တျခား အန္ဂ်ီအိုေတြအပါအ၀င္ေငြေတြ) ဒါေတြကို ုဒီေလာက္ျကာျကာရခဲ.သလဲ။ သူ. အမဲစက္ျကီး ရွိပါရဲ. သူ.လူေတြက ဘာေျကာင္. အေျပာမခံျကလဲ ဆိုတာေတြ ဆက္စက္စဥ္းစားဖို.လိုပါတယ္။ ခံရသူေတြအတြက္ ဘယ္တုန္းကမွ တရား မွ်တစြာ အျကည္.မခံခဲ. ရတဲ. ဒီဇတ္လမ္း ကို၊ တခ်ိန္ကေတာ. စပိုင္ေတြ သုတ္သင္ေရး လို. သူတို. က်ဴးလြန္္သူေတြဖက္က က ေခါင္းစဥ္တပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ မွာ ေအဘီက ထုတ္တဲ. စာ တမ္းမွာ လည္း စပိုင္ေတြမို. လုပ္ ရပါတယ္ ပဲ ထပ္ေျပာခဲ.ပါတယ္။ ဒါေပမဲ.၊ အမွန္က ၂၀၁၂ ေႏြြမွာ ထြက္လာတဲ. ဦးေမာင္ေမာင္ ေရႊကရ၀ိတ္ ရဲ. စာအုပ္ေခါင္းစဥ္လိုပဲ၊ ဘယ္ေဒါင္. ဘယ္ေကြ.ကျကည္.ျကည္. ဒီ မိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ဆိုတဲ. အခ်င္းခ်င္းျကားထဲ ရက္ရက္စက္စက္ဇတ္တူသားစားျခင္းသာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘာေတး က အတည္ျပုေပးသြားပါတယ္။ ၁၉၉၂ ဇူလိုင္လ မွာ ဘာေတး ဒီ အေျကာင္းအရာအေပၚမွာပဲ Far Eastern Economic Review က ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးခဲ.ပါေသးတယ္။ အဲဒီ. အခ်ိန္က ျဖစ္ျပီးစ ေလး ငါး လ အျကာမွာဆိုေတာ.၊ ျပဳသူေတြ အခ်ိန္နဲ. အမွ် ျပန္ရတဲ. ျပစ္ဒဏ္ ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုဖို. ေစာလြန္းေနေသးတဲ.ကာလလို. ဆိုရမယ္။ ဒါေပမဲ. ႏွစ္၂၀ အျကာ ခု ၂၀၁၂ မွာေတာ. ၊ ဒီ လုပ္ျကံသတ္ျဖတ္မွဳျကီးရဲ. အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ေတြ က တစစ ေပၚလာပါျပီ။ NED National Endownment for Democracy က မသိတာလား။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလား။ ဒါမွ မဟုတ္ အသိေပးမွဳမွာ ဖိအားသိပ္မပါလို.လား။ ဒါေတြ ကို စာဖတ္သူေတြက ဆက္စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ( ျဖတ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေမရိက က သူသူငါငါ နိုင္ငံသားေတြ ေပးေနတဲ. အခြန္ေတြနဲ. ဒီက အစိုးရနဲ.ဆိုင္ရာ အဖြဲ. အစည္းေတြက ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကိုလည္းေထာက္ပံ.တယ္။ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကိုေထာက္ပံ.တာ အလြန္မွားေနတယ္ ဆိုတာကို တခါတေလ စိတ္ေပါက္လာမွ ထတိုင္တဲ.သူ အခ်ိဳ. ရွိေပမဲ.၊ NED ထဲက သူတို. အတြင္းလူမ်ားကပါ ေပါင္းစားထားေလေတာ.၊ ဒီ ေလာက္ ျကီးမားတဲ. သတ္ျဖတ္ရက္စက္မွဳျကီးကို အေမရိက က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊အကုန္မသိတာ မဆန္းပါဘူး။ ေငြေပးေနတဲ. အန္ဂ်ီအိုေတြ၊ သူတို. အထက္က စူပါဗိုက္ဇာေတြက ေတာ. မသိတာထက္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ.တာျဖစ္ဖို.ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လူျဖဴေတြသိေအာင္ ေဖၚထုတ္ရတဲ. လူ တဦးစ ၂ဦးစ၊ တဖြဲ. တအုပ္စုက စိတ္ ပင္ ပန္းျပီး ရပ္လိုက္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နိုင္ေအာင္.အေပၚက်လာမဲ. ျပစ္ဒဏ္ေက်ြးကို သူ.ကိုခင္မင္မွဳနဲ. အားနာျပီး ရပ္လိုက္ျကတာလား။ ဒါေတြကိုေတာ. ဆက္ စဥ္းစား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။) ျမန္မာျပည္ အေရွ.ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္နယ္ေျမထဲက ေအဘီ အကိ္စ္ဒီ အက္ဖ္ ေတာတြင္းစခန္းမွာ ဒီျပစ္မွဳကို စိမ္ေျပနေျပ က်ဴးလြန္ခဲ. တဲ.သူေတြ၊ အမိန္.ေပးခဲ.တဲ.သူေတြ၊ က်ဴးလြန္မွဳမွာ ၀င္မတားပဲ ရပ္ျကည္.ေနခဲ.သူေတြ၊ ဒီ.အျပင္ နွစ္ ၂၀ လံုးလံုး တုပ္တုပ္မလွဳပ္ အျပစ္ကို ၀န္မခံခဲ.တာေတြ၊ ျပီးေတာ. တာ၀န္ရွိတဲ. ေအဘီ ဥကၠဌနိုင္ေအာင္ နဲ. က်ဴးလြန္္သူမ်ား ကို အေနာက္နိုင္ငံေတြ က အန္ဂ်ီအို အခ်ိဳ.နဲ. ေငြေပး ေထာက္ပံ.ေနတဲ. အဖြဲ.အစည္းေတြ။ သူတို. တုပ္တုပ္မလွဳပ္ ျမံဳေန၊ တမင္ အသံတိပ္ေပးေနတာေတြ ကိုလည္း ဘာေတးက အမ်ားျကီး မေရးုပဲ၊ တေျကာင္း တပုဒ္နဲ.ပဲ အလြန္ျပည္.စံုစြာ ေရးသားခဲ.ပါတယ္။ က်မျမင္တာကေတာ. ဒီလိုပါ။ ဘာေတးရဲ. ဒီေဆာင္းပါးမွာ၊ဒါေတြေပၚလြင္ပါတယ္။ --ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ခင္ခ်ိဳဦးကို သတ္နည္း ႏွိပ္စက္နည္း နဲ.တကြ (ဒုတ္ ဒါး လွံ ခဲလံုး သံုးတဲ. အလယ္ေခတ္ က လူရုိင္းမ်ားလို ) ျပဳသူ က်ဴးလြန္သူေတြ ရွိခဲ.တယ္။စပိုင္ေတြဆိုျပီး ႏွီပ္စက္၊ မတရားရယူခဲ.တဲ.ထြက္ခ်က္ေတြကို သံုးျပီး ေအဘီအက္စ္ဒီဖက္ဖ္က သူ.ကိုယ္သူ အကာအကြယ္ျပဳခဲ.တယ္။ --ဒီက်ဴးလြန္မွဳကို ထပ္သက္ေသျပစရာ မလိုေတာ.တဲ. အခ်ိန္ေရာက္ခဲ.ျပီ။ နွစ္၂၀။ --ခံရသူေတြဖက္က မတရားမွဳကို ခဲယဥ္းစြာ ထုတ္ေဖၚရတယ္ ဆိုနိုင္ေပမဲ.၊ အခ်ိဳ.နည္းေတြက က်ဴးလြန္ခဲ.သူေတြကို တည္.တည္.ပစ္ တည္.တည္.မွန္ခဲ.တယ္။ --တပိုင္းတစ ေအာင္ျမင္ခဲ.တယ္။ အစိုးရကို အားကိုးလို. မရတဲ. ရွင္းလင္းနည္းေတြမွာ၊ လုပ္လို.ရတာေတြကိုလည္း၊ ဘာေတး က သြယ္၀ိုက္ေျပာ သြားတယ္လို.ထင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ.နည္းေတြကို ပဲ ဆက္တိုက္သံုးရေတာ.မယ္။ ဘာေတြ ထိေရာက္ခဲ.သလဲ။ ၁- နိုင္ငံတကာအဖြဲ.မ်ား၊ ေငြလွဳေထာက္ပံ.ေပးေနေသာ အန္ဂ်ီအို အသီးသီး မ်ားထံ နိုင္ေအာင္. မတရားမွဳေတြနဲ.ပါတ္သက္ျပီး ေရာက္ေသာတိုင္စာ အသီးသီးရွိခဲ.တယ္၊ (သံုးသပ္ခ်က္--တိုင္စာေတြ ကန္.ကြက္စာေတြ ထိေရာက္မွဳသိပ္မရွိခဲ.ပါ။ ျပည္ပနယ္ျခားအုပ္စုမ်ား နိုင္ငံေရး သို. စစ္အစိုးရ ဆန္.က်င္းေရးမွာ ေျမေအာက္ အသြင္ေဆာင္၊ လိွဳ.၀ွက္လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုတဲ. သူတို.ေခါင္းစဥ္နဲ.အသံလိွဳင္းေတြျကားမွာ သူတို. မိုးေကာင္းခဲ.ပါတယ္။ နိုင္ေအာင္ ေသာင္းထြန္း ေဇာ္ဦးကို လုပ္ပိုင္ခြင္.ေတြေပးျပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင္.ျပဳခဲ. သူကိုယ္တိုင္က ဦး စိန္၀င္းျဖစ္ခဲ.ပါတယ္။ ေဒၚစု နဲ.ေတာ. လံုးလံုးမဆိုင္ပါ။ စစ္အစိုးရ ၀မ္းသာမွာ စိုးလို. က်ဴးလြန္ခဲ.သူေတြကို ကို တန္ျပန္ဖို.၊ တန္ျပန္ေလာ္ဘီ လုပ္နိုင္တဲ.သူေတြ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းတဲ. သူေတြကလည္း ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ ဧရိယာမွာ ရွိမေနျကပါ။ ဒီေတာ. -အဲဒီ. ကာလေတြ မွာ နိုင္ငံေရးအရ ဟို၀င္ဒီ၀င္ လုပ္လို.ရတဲ. အဖြဲ.ဆို ေျပာရရင္ (အမ်ားက မနွစ္သက္ေသာ္လည္း) political mandate ရွိသလိုလို ျဖစ္ေနတာဆိုလို. သူတို.ခ်ည္းပဲျဖစ္ေနတဲ. ဒီတခ်က္ ပါ ပါတယ္) ၂--နိုင္ေအာင္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ မွာ ၂၀၀၂ က ၀င္ခြင္.ရျပီးမွ အျငင္းခံ ၊အထုတ္ခံရတဲ. ကိစၥ ထည္.ေျပာထားပါတယ္ ( သံုးသပ္ခ်က္--ဟားဗာ.တ္ ေက်ာင္းကို ေရာက္ သြားတဲ. စာ သိပ္ထိေရာက္ပါတယ္။ တခ်က္ထဲ ေသာ ျမွားက တခ်က္ ပစ္ တခ်က္ထိပါတယ္၊ ဟားဗတ္ ေက်ာင္း၀င္ခြင္.ေကာ္မတီ ဘုတ္အဖြဲ.မွာ ဒီ ကိစၥ ကို ေပၚလာခ်င္းခ်င္း၊ ဘယ္သူက စလို.တိုင္သည္ျဖစ္ေစ ၊ယဥ္ေက်းမွဳျမင္.မားတဲ.ေက်ာင္းတေက်ာင္း၏တာ၀န္ခံမ်ားအေနနဲ. ဘယ္လိုေျဖရွင္း ရမယ္ဆိုတာ သူတို. တကၠသိုလ္တခု ရဲ. အဆင္.အတန္း တန္ဖို းေတြ နဲ. အညီ သက္ေသျပသြားပါတယ္။ ၂၀၀၂ မွာ ဧရာ၀တီမွာ ဒီ အေျကာင္းအရာကိုပဲ အဂႍလိပ္လို ေရးသားခဲ.ပါတယ္။) ၃- ေရာ္နယ္ေအာင္နိုင္ BBC က ၂၀၀၈ မွာ အလုပ္ျပုတ္ျခင္း ( သံုးသပ္ခ်က္--ထိေရာက္ပါတယ္။ ဒီအေရး လွဳပ္ရွားေပးခဲ.သူေတြ လိုတာခ်က္ခ်င္းမရေသာ္လည္း၊ ေဒၚတင္ထားေဆြကို ဆန္.က်င္ျပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း အဆင္.ဆင္.တက္ခဲ. ရေပမဲ.၊ ေရာ္နယ္ေအာင္နိုင္ ၂၀၀၈ မွာ ဘီဘီစီက ရင္နာနာနဲ. ထြက္ခြာ ခဲ.ရပါတယ္။ တဖန္ ၂၀၁၂ နွစ္ ဥိး မွာ လန္ဒန္က ထိန္လင္း သန္းျကီးမ ေဆာင္းပါးအျပီး သူ.ကို အလုပ္ေပးထားတဲ. အင္တာနယူးက ေရာ္နယ္ကို မျဖစ္မေန ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ရပါတယ္။ တဖန္ ၂၀၁၂ ေႏြ လေတြမွာ ခ်င္းမိုင္မွာ လုပ္မဲ. သတင္းသမားမ်ား စီမီနာ မွာ သူ. ကို သင္တန္းဆရာ ေလ.က်င္.ေရးမွဳးအျဖစ္လ်ာ ထားျပီးမွ၊ သူ. အမည္ပါလို. တျခား အထင္ကရ ဂ်ာနယ္လစ္စ္ေတြကကန္.ကြက္ခဲ. တဲ. အတြက္၊ အဲဳဒီ. သတင္းသင္တန္းကို ေငြေပး စပြန္စာလုပ္တဲ. အေမရီက အေျခစိုက္ အန္ဂ်ီအိုို ဒါရုိက္တာက သူဆြဲခဲ.ခဲ.တဲ. အစီအစဥ္အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ.ရျပီး ေရာ္နယ္ကို ခ်င္းမိုင္ မွာ သင္တန္းစကာနီး ေလး မွာပဲ၊ အျပင္ကဖိအားေတြေျကာင္.ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ.ရျပန္ပါတယ္။ ) ၄-- ၂၀၁၂ မွာ ဒီကိစၥ အတြက္ တရားမွ်တမွဳကို အမ်ား ျပည္သူနဲ. မိသားစုေတြက ေတာင္းဆိုေန ျကပါတယ္။ (သံုးသပ္ခ်က္--လိုခ်င္တဲ. အေျဖမရေသးေသာ္လည္း၊ ထိေရာက္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လာလို.လားမသိ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ စာနယ္ဇင္းေတြကပါ ေဖၚထုတ္မွဳေတြ အသီးသီး အားေကာင္းလာျကတယ္။ ေသခ်ာတဲ. လူေတြက လမ္းဆံုးတဲ. အထိလိုက္မယ္၊ မတရားမွဳျကီးေပၚကိုေပၚရေစမယ္လို. အာမခံထားျကတယ္၊ ဒီႏွစ္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလမွာ အစိုးရဖက္က ဖိတ္လို. ဆိုျပီး ျပည္တြင္းေရာက္သြားတဲ. နိုင္ေအာင္ နဲ. သူ. အမွဳတြဲေတြကို ကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ရင္.ရင္.က်က္က်က္ နဲ. ဆက္ ေဖၚေဆာင္လွဳပ္ရွားသြားမဲ.သူေတြ အမ်ားျကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ ဦးးေအာင္မင္းလည္း သူ. ရွဳး သူပါတ္မွာ ေျကာက္ျပီး နိုင္ေအာင္ကို ကုန္းတြင္းခရီးနဲ.ပဲ စက္တင္ဘာ တတိယပါတ္မွာ ျမန္မာျပည္ကျပန္ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ နိုင္ေအာင္ျပည္တြင္းမွာ ငုတ္တုပ္ျကီး ရွိေနပါလွ်က္နဲ. ဘာေျကာင္. သူ.ကို အေရး မယူုနိုင္ရတာလဲ ဆိုတဲ . ေမးခြန္းကို ေအဘီ ေျမာက္ပိုင္းစခန္းမွာ အသတ္ခံခဲ.ရသူေတြရဲ. မိသားစု၀င္ေတြ က ေမးတဲ.အခါ ဤ.ေမးခြန္းကို အစိုးရ ဖက္က မေျဖဆိုနိုင္ခဲ.ပါ။ ဒီေတာ. သူတို. လံုျခံဳေရးမေပးနိုင္ေတာ.တဲ. နိုင္ေအာင္.ကို ပဲ မဲေဆာက္ျပန္ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။) --ဒီေဆာင္းပါးမွာ ဘာေတး ေရးသားထားခ်က္ေတြအရ၊ ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္၊ ေရာ္နယ္ေအာင္နိုင္ အစသျဖင္. က်ဴးလြန္သူမ်ားဘက္က ျပန္ရခဲ.တဲ. ျပစ္ဒဏ္ပမာဏနဲ. ထိေရာက္မွဳ ရွိမရွိ ကို က်မ ျမင္တဲ.အတိုင္း ကိုယ္.အယူအဆနဲ.ကိုယ္ အလြတ္္ေျပာျခင္းမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီကိစၥနဲ.ပါတ္သက္ျပီး အေမရီီကမွာ လြတ္လပ္ပြင္.လင္းေနျပီး အမ်ားသူငါပါ၀င္ လို. ရတဲ. Open Campaign လုပ္လို.ရမဲ. အခ်ိန္သင္.ျပီလို. ထင္ပါတယ္။ ကဲ၊ ေတာ္ေလာက္ျပီ။ ျပည္.စံုျပီးသား ဘာေတးလင္.နာ ေဆာင္းပါးကို သံုးသပ္ရတာ၊ သိျပီးသားေတြအတြက္ မလိုပါဘူးလို. ဆို နိုင္ေပမဲ.၊ သူ. မူရင္းကို ဖတ္ျကပါ၊ ဖတ္ပါ၊ဖတ္ပါလို. အထူးတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ သူ.ေဆာင္းပါးက ျငင္းမရတဲ. အခ်က္ေတြ ကို ယူသံုးပါ။ လုပ္လို.ရတာ ေတြကို အားလံုးက က်ြမ္းက်င္စြာ ၊သပ္ယပ္စြာ မျကြားမ၀ါပဲ၊ ရုိးသားစြာ လုပ္နိုင္ျကပါေစ။ ဘာေတြ လုပ္ျကရမလဲ လို.ဆိုရင္ -- လြတ္္လပ္ျပီး ၊တရားမွ်တမွဳကို တန္ဖိုးထားတဲ. တက္ျကြစြာ အလုပ္လုပ္နိုင္တဲ. လူသားေတြ အေနနဲ.၊ ဆိုင္ရာအစိုးရေတြနဲ. အဖြဲ.အစည္းေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ပါ လို.ေျပာခ်င္တယ္။ စနစ္တက် ေရးသား၊ ဇြဲျကီးျကီး နဲ. တိုင္ျကားျကပါ။ သူတို. အျဖဴေတြ အေျကာင္းျပန္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ.၊ ဆင္ေျခနဲ. ဘာမွ မလုပ္ပဲ ထိုင္မေနပါနဲ.။ လမ္းေျကာင္းမွန္ျပီ ဆို မိမိဖက္က ဇြဲ ျကီးျကီးနဲ. လုပ္ဖို.သာ လိုအပ္တယ္။ လူသတ္သမားေတြက မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ခဲ.တယ္။ သူတို.ကို အေရးယူနိုင္ဖို.ေ၀းစြ၊ ယဥ္ေက်းပါတယ္ဆိုတဲ. နိုင္ငံျကီးေတြက အဖြဲ. အစည္းျကီးေတြ နဲ. သူတို. အတြင္းစည္း လူအခ်ိဳ.ကပင္ သူတို.ကို အကူအညီေတြေပးခဲ.တယ္။ အမွန္ကေတာ. အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းတာပါပဲ။ ဘာေျကာင္. ဆိုတာ လူတိုင္းက၊ အထူးသျဖင္. ဒီနိုင္ငံမွာ ၀င္ေငြခြန္ေပးေနတဲ.သူေတြက သူတို.အစိုးရေတြကို ေမးခြန္း ထုတ္ရဲ ေမးရဲ စိမ္ေခၚရဲ ရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုး အေတြးတစ စဥ္းစားျကည္.ပါတယ္။ က်ဴးလြန္ခဲ.သူေတြပဲ သိပ္ေတာ္ေနတာလား။ အေတြးအေခၚအရ၊ ရပ္တည္ခ်က္အရ မခံနိုင္ဘူး၊ ဒီေလာက္အမွားျကီး ကို တုန္.ျပန္ရမယ္ လို.ဆိုတဲ.သူေတြပဲ ညံ.ဖ်င္းေနတာလား။ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ တခ်က္လွမ္းျပန္ ျကည္.ရင္၊ ဘာမွန္းမသိ္ရတဲ. ပလပ္စတစ္ အေတာင္ပံေတြနဲ. သူတို. ပ်ံသန္းရပ္တည္ေနတာ ကို အမ်ားက ဖာသိဖာသာ ေနတာလား။ ျကိဳက္လို. လက္ခံထားတာလား။ သူတို.ကို မိမိရရ တားသူဆီးသူ ကန္.သတ္သူေတြ မရွိေလေတာ.၊ ဒီလူေတြကပဲ သူ.မ်က္ခံုး ၊ ကိုယ္.မ်က္ခံုးေမႊးမွာ လာနား။ ဒီလိုဆို-သူတို.မွာ လိပ္ျပာ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ေစာင္.နတ္ဆိုတဲ. အရာေတြ မပါလို.လား။ တဖက္မွာလည္း-- သူတို.ကို ျပန္ထိန္းခ်ုဳပ္ စရာက ငါ.တာ၀န္မဟုတ္ဘူး။ ငါနဲ.မဆိုင္ဘူး။ ငါလုပ္စရာမလိုဘူး လို. အမ်ားက ဒီက်ဴးလြန္မွဳျကီးအေပၚ တစစနဲ. ေသြးေအးသြားခဲ.ျကရင္၊ မတရားတဲ.နည္းေတြသံုးျပီး သူတို. ရွင္ သန္ေနျခင္းမွာ သူတို. ရဲ. ေရေသာက္ျမစ္ေတြကို ကိုယ္.ဖက္က ထိထိမိမိ မျဖတ္နိုင္ခဲ.တဲ. ညံ.ဖ်င္းမွဳေတြလည္းပါတယ္ဆိုတာ၊ အမွန္တရားကို ျကိဳက္လွပါတယ္ဆိုတဲ. သူသူငါငါ အားလံုးက ၀န္ခံ ရပါလိမ္.မယ္။ ေက်းဇူးပါ။ ေအးေအးစိုး၀င္း ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ၂၀၁၂ Aye Aye Soe Win http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NK01Ae01.html Asia Times Online :: Myanmar: Old atrocity, new implications www.atimes.com Asia Times Online. The Asia News Hub providing the latest news and analysis rega...See More

Monday, October 8, 2012

ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီရွင္းတမ္း

ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီရွင္းတမ္း ၁။၁၉၉၀ခုႏွစ္ထဲမွာမကဒတအတြင္းတြင္ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီလွုပ္ရွားမွုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ၂။ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီသည္မကဒတအားအာဏာဖီဆန္ေသာ၊ တန္ျပန္အာဏာသိမ္းေသာေကာ္မီတီမ်ဳိးမဟုတ္တာအားေတြ ့ရပါသည္။ ၃။ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီသည္မကဒတ၏လက္နတ္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသေႏၶအား ဖ်က္ခ်ရန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးအေခ်ာင္သမားအေတြးအေခၚျဖင့္ရန္သူကိုမ်က္စပစ္ျပေနေသာ ဗဟိုဦးေဆာင္မွုအခန္းက႑မွေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အေရၿခဳံလူတစု အားျပတ္ျပတ္သားသားဆန္ ့က်င္ခဲ့ပါသည္။ ၄။သို ့ေသာ္လည္းေတာ္လွန္ေကာ္မီတီသည္ေဖာက္ျပန္ေရး၀ါဒီမ်ားအားအၿပီး သတ္မရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ မကဒတသမိုင္းသည္လူယုတ္မာတစုေၾကာင့္ညစ္ႏြမ္းခဲ့ရပါသည္။ ၅။ထို ့အတူပင္ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီမွာပါ၀င္ခဲ့ေသာကိုေဇာ္ထြန္း၊ကိုမ်ဳိးသန္ ့တို ့ ကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္၊ရန္သူဒလံအစရွိသည့္ေသြးထိုးစကားမ်ားျဖင့္မဟာမိတ္ (ေကအင္န္ယူ)အားလွဴံေဆာ္ခဲ့မွုမ်ားေၾကာင့္လူမသိသူမသိလုပ္ႀကံခံရပါသည္။ အလားတူပင္စာေရးဆရာႏိုင္၀င္းေဆြလည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ ၆။ေတာ္လွန္ေကာ္မီတီႏွင့္ပက္သက္ၿပီးကာယကံေျမာက္ပက္သက္ခဲ့ေသာ မိုးသီးဇြန္သည္လည္းေစ့စပ္ေရးအေတြးအေခၚျဖင့္၂၀၀၈ဖဲြ ့စည္းပုံေအာက္မွာ ဒူးေထာက္သြားျခင္းကိုက်ဆုံးသြားရသည့္ရဲေဘာ္မ်ားမွျမင္ေတြ ့ပါက က်ိန္န္စာတိုက္ေနမွာျဖစ္ပါသည္။ ေဒါင္းႏွင့္က်ီးခဲြျခားျမင္ႏိုင္ပါေစ စစ္ေအာင္

Saturday, October 6, 2012

ABSDF ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ ေ႒းႏိုင္ မိသားစု

ေတာင္ပိုင္းမွာ ေသဆံုးခဲ႔ရတဲ႕ ABSDF ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ ေ႒းႏိုင္ မိသားစုရဲ႕…

by May Thingyan Hein on Saturday, October 6, 2012 at 12:39pm ·
ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

မိသားစုတိုင္း မိသားစုတိုင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ႕ ခ်စ္ျမတ္နိုးျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း…စတာေတြရဲ႕ ေလးနက္မႈနဲ႕ တန္ဖိုးဆိုတာကို လူတိုင္း နားလည္ခံစားႏိုင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီခံစားခ်က္ေတြကိုအေျခတည္ၿပီး ျဖစ္တည္ရွင္သန္ေနၾကရင္း ကိုယ္႕မိသားစုထဲက  တစ္ဦး ဦးကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ ဆံုးရွံဳးရခ်ိန္မွာ  လူတိုင္းဟာ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္းနဲ႕အတူ ႏွေမ်ာတသျဖစ္ျခင္း ဆိုတဲ႕ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ရာ ခံစားခ်က္ေတြကို တသီၾကီး ခံစားၾကရပါတယ္။

ကိုေ႒းႏိုင္ရဲ႕ မိခင္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုလိုက္ရခ်ိန္မွာေတာ႕ အဲဒီလို ခံစားခ်က္ေတြထက္ပိုတဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕ ထိခိုက္နာက်င္ေနရတဲ႕ မိခင္အိုတေယာက္ကို ေတြ႕လုိက္ရတာပါပဲ။

 “မေသခင္မွာ ရက္ရက္ စက္စက္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးတာေတြရွိတယ္ သိသိခ်င္း ဘယ္လိုမွ မခံႏိုင္ေတာ႕ဘူး… သူ မေသခင္ ဘယ္ေလာက္ခံစားလိုက္ရရွာမလဲ ဆိုတဲ႕…စိတ္နဲ႕.. အိမ္ရာထဲ ဘုန္းဘုန္းလဲေတာ႕တာပဲ“

မိခင္တေယာက္အေနနဲ႕ သားျဖစ္သူကို ဆံုးရွံဳးလိုက္ရတဲ႕အတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ႏွေမ်ာတသျဖစ္ျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္းတို႕အျပင္ … ရက္ရက္စက္စက္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရွာရပါလား ဆိုတဲ႕ သားအေပၚ မိခင္တေယာက္ရဲ႕ၾကင္နာသနားျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ျဖစ္ေပၚလာတဲ႕ နာၾကင္ျခင္းနဲ႕ မေျဖသိမ္႔ႏိုင္ျခင္းတုိ႕ကိုလည္း  ေတြ႕ေတြ႕ျခင္းနားလည္ ခံစားေစခဲ႕ရပါတယ္။

ဒီလို မ်က္ရည္စိုေနတဲ႕ မ်က္၀န္းေတြနဲ႕ ေသြ႕ေသြ႕ေျခာက္ေျခာက္ မိခင္အိုတေယာက္၊ သား ေသဆံုးမႈအတြက္ နာၾကင္ခံစားေနရတဲ႕ မိခင္အိုတေယာက္၊ ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလလို႕ မေျဖသိမ္႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေၾကကြဲေနတဲ႕ မိခင္အိုတေယာက္…ကို ဘယ္လုိေမးခြန္းေတြနဲ႕ စရမလဲ။ သူတုိ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕ ကိုေ႒းႏိုင္ရဲ႕ ရုပ္လံုးေပၚလာေအာင္ ဘယ္လိုေမးရပါ႕လို႕ စဥ္းစားရင္း က်မအတြက္လည္း ပင္ပန္းခက္ခဲလြန္းလွပါတယ္။

 (၁) မေအးေအးမာ

က်မက ကိုေ႒းႏိုင္ရဲ႕ ညီမ ေအးေအးမာပါ။ ကိုေ႒းႏိုင္ကို အေမတို႕က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ေမြးခဲ႕ပါတယ္။

က်မတို႕ အေဖက ၁၉၅၈က စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ရၿပီး၊ တရုပ္က်ဴးေက်ာ္ရန္ကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ တပ္မေတာ္ထဲ ၀င္သြားၿပီး တပ္မေတာ္အမွဳထမ္းခဲ႕သူတဦးပါ။

က်မတုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြက အေဖတာ၀န္က်တဲ႕ ေဒသေတြကိုလုိက္ၿပီး ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခဲ႕ရပါတယ္။ အဲလို ေနထိုင္ရင္းနဲ႕ ၁၉၇၈ မွာ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ မယံုၾကည္ရတဲ႕ အရာရွိ ၉၆ ဦး စာရင္းထဲမွာ ပါခဲ႕တဲ႕အတြက္ အေဖ တပ္မေတာ္ကေန ထုတ္ပါယ္ျခင္း ခံခဲ႕ရတယ္။

က်မအေနနဲ႕ အကိုျဖစ္သူ ေ႒းႏိုင္ရဲ႕ ေဘာလီေဘာကစားရင္း ေအာင္ျမင္ခဲ႕တာကို ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိေနေသးတယ္။

အကိုငယ္( ကိုေ႒းႏိုင္)က က်မတို႕ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အားကစားကုိ ၀ါသနာပါတယ္။ ေဘာလီေဘာ ကစားတာေကာင္းတယ္။

သူက က်မရဲ႕ အကိုၾကီး ကိုေ႒းတင္႔လို စကားသိပ္မေျပာဘူး။ သူက တည္တည္တန္႕တန္႕ေနတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ႕ ညီမေတြအေပၚကိုေတာ႕ ဂရုစိုက္တယ္၊ မိသားစုအေပၚမွာလည္း သံေယာဇဥ္ၾကီးတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင္႕ခပ္ေအးေအးေနတတ္ၿပီး စကားကိုလိုရင္းပဲ ေျပာတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ႕ သူက လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း လုပ္တယ္ မလုပ္ဘူး ဆိုရင္လည္း လံုး၀ မလုပ္ဘူး ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ ေနတတ္တဲ႕ သူမ်ိဳး။

သူက ဆယ္တန္းတက္ေတာ႕လည္း အားကစားခ်ည္းလုပ္ေနတာနဲ႕ ေတာ္ေတာ္နဲ႕ မေအာင္ဘူး ၅ ႏွစ္ေလာက္ေနၿပီး ေျဖရတယ္။ အဲဒီ ၅ ႏွစ္လံုး ေဘာလီေဘာပဲကစားေနေတာ႕ ေဘာလီေဘာမွာေတာ႕ ထူးခၽြန္တယ္ေပါ႕ေနာ္။

က်ေနာ္ ရွစ္တန္းလား ကိုးတန္းလား ေရာက္တဲ႕ နွစ္မွာ အကိုက တကၠသိုလ္တက္ေနၿပီ။ သူက လွိဳင္ေဒသေကာလိပ္မွာ သခ်ာၤအဓိကနဲ႕ ၁၉၈၄ မွာ ၀င္ခြင္႔ရၿပီးေက်ာင္းတက္တယ္။ ေက်ာင္းမွာ ေဘာလီေဘာကစားတာ ထူးခၽြန္လို႕ နာမည္ၾကီးတယ္ေပါ႕။

ေဘာလီေဘာကစားတဲ႕ သူ႕နံပတ္က 4 ဆိုေတာ႕ သူ႕ကို No.4 ဆိုရင္ လူတိုင္း သိတယ္။ သူက ပထမႏွစ္ကေန ေနာက္ဆံုးႏွစ္ထိ ဒီနံပတ္ကိုပဲ ယူသြားတာဆိုေတာ႕ သူ႕ကို ေက်ာင္းကတြဲသိတာက No.4 လို႕ တြဲသိတာေပါ႕။

ေဘာလီေဘာကစားတဲ႕အခါမွာလည္း သူက လူၾကိဳက္မ်ားတဲ႕ ထဲမွာပါတယ္၊ က်မတို႕ စတိတ္ေက်ာင္းသူ ဘ၀ကတည္းက အကို ေဘာလီေဘာစကားတဲ႕ ေနရာေတြကို လိုက္လိုက္ၿပီး အားေပးခဲ႕တာ။ သူက RC-2 ေပါ႕ ဆရာၾကီး ဦးေကာင္းညႊန္႕လက္ထပ္မွာ ဆရာၾကီးနဲ႕ တြဲၿပီး ရိုက္ထားတဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြလည္း သူ႕မွာ ရွိတယ္။
မွတ္မွတ္ရရပဲ သူက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အေဆာင္မွာ ဖဲရိုက္တယ္၊ ဖဲရိုက္ေတာ႕ သူတုိ႕ေက်ာင္းက ပါခ်ဳပ္က အေမ႕ကို ေခၚတယ္ေပါ႕။ ကိုေ႒းႏိုင္ကိစၥကို လာရွင္းဖို႕ေပါ႕။ အေမက သြားရွင္းတဲ႕အခ်ိန္မွာ အေမ ထြက္လာတဲ႕အခ်ိန္မွာ အကိုငယ္က ရွင္းၿပီးၿပီ။ ပါခ်ဳပ္အခန္းေရွ႕မွာပဲ အေမ သြားရွင္းဖို႕ မလိုေတာ႕ဘူး ဆိုၿပီးေတာ႕ သူက ေျပာတယ္။

ဘာေၾကာင္႕လဲဆိုေတာ႕ သူက အဲဒီလို မျဖစ္ခင္ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္အလိုမွာပဲ ေက်ာင္းမွာ အေကာင္းဆံုး အားကစားသမားဆု ရထားတယ္၊ ရထားေတာ႕ သူ႕ကို ပါခ်ဳပ္က မွတ္မိေနတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ပါမွာေပါ႕။ က်မအတြက္ကေတာ႕ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ႕ နာမည္ၾကီးတဲ႕ ခပ္တည္တည္ခပ္ေအးေအးေနတတ္တဲ႕ အကိုအတြက္ ဂုဏ္ယူမိတာေပါ႕။  ၁၉၈၆ မွာ ျမန္မာ႕လက္ေရြးစင္ ပဏာမထိ အေရြးခံခဲ႕ရတယ္။

ေနာက္ ၁၉၈၈ မွာ က်ေနာ္က ဒုတိယႏွစ္တက္ၿပီ အကိုက ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေပါ႕ေနာ္။ တံတားနီ အေရးအခင္းျဖစ္တဲ႕ ေန႕ကုိ မွတ္မိေနေသးတယ္။

အဲဒီေန႕က က်ေနာ္႕အကိုက စိတ္ေတြ တုိၿပီး အိမ္ျပန္လာတာ က်ေနာ္မွတ္မိတယ္။ သူက ပါးစပ္ကလည္း ေက်ာင္းသူေလးေတြကို …ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ေပါ႕…အဲလိုလည္း ေျပာၿပီး စိတ္ေတြအရမ္းတိုၿပီး အိမ္ျပန္လာတယ္။ အဲဒီလို သူ စိတ္တိုလာတာကိုလည္း ထူးျခားလို႕ မွတ္မိေနခဲ႕တယ္။

ေနာက္ ေျမနီကုန္းအေရးအခင္းေပါ႕။ အဲဒီေျမနီကုန္းအေရးအခင္းမွာေတာ႕ သူကိုယ္တိုင္ပါေနခဲ႕ၿပီ။  သူကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ေနေတာ႕ မ်က္ရည္ဗံုးအကြဲခံရတာေတြလည္း သူေျပာျပတယ္။ မ်က္ရည္ဗံုးထိတဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို လိုက္ရွာၿပီး ဖမ္းတာတို႕ ဘာတို႕လည္း ရွိေတာ႕ အဲဒီေျမနီကုန္းက စာေပဗိမာန္ဆုိလား…ဘယ္႒ာနကလည္းေတာ႕ ေသခ်ာမသိဘူး သူတို႕က မ်က္ရည္ယိုဗံုးထိတဲ႕ေက်ာင္သားေတြကို မ်က္ႏွာေတြ ကယ္ၿပီး သစ္ေပးၿပီးမွ စိတ္ခ်ရတဲ႕အခ်ိန္မွ အျပင္ထြက္ခြင္႔ေပးတာေပါ႕ အဲဒီအေၾကာင္းေတြလည္း သူေျပာျပလို႕ သိရတာပါ။

အဲဒီေန႕ကလည္း အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ႕အခ်ိန္မွာေပါ႕ အေမရယ္ …ေသကုန္ၿပီ …ေက်ာင္းသားေတြ ေသကုန္ၿပီ ဆိုၿပီးေတာ႕…ငိုၿပီး ေျပာတာ။ သူ မ်က္ရည္က်တာေပါ႕ေနာ္..အဲဒီကေန သူက ႏိုင္ငံေရးဘက္ကို ေရာက္သြားေတာ႕တာ။

မိန္းထဲမွာလည္း ကိုေမာင္ေမာင္ေက်ာ္တို႕နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ အဲလို လည္း တစြန္းတစ  ၾကားရတယ္။ သူ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားတယ္ေပါ႕ အိမ္ကေတာ႕ အဲလိုပဲ ေနလိုက္တာေပါ႕။

အဲဒီမွာ ၁၉၈၈ေလာက္မွာပဲ႕ တအားအံုၾကြလာတဲ႕အခ်ိန္မွာ သူ အျပင္ေတြ ဘာေတြ သိပ္မထြက္ေတာ႕ဘူး။သူ အိမ္ထဲမွာပဲ ေနတာ မ်ားတယ္။ အဲဒီတုန္းက တကယ္လုပ္တာက ကိုၾကီး သူက လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြ ဘာေတြလုပ္တယ္။

က်ေနာ္တုိ႕အဲဒီတုန္းက ေနတာ လွိဳင္မွာဆိုေတာ႕ လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္မွာ အဲဒီတုန္းက ျပႆျဖစ္ေသးတယ္။ တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ႕ေနာက္မွာ တပ္နဲ႕ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ ရပ္ေပးၿပီး လုပ္ေပးတာေတြဘာေတြ ရွိေသးတယ္။ သူက တကယ္ေတာ႕ ျ့ပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ရွင္းေပးတာ၊ အဲလို ရွင္းေပးတာကို ဥကၠ႒က တပ္နဲ႕ ေပါင္းတာလား ဆိုၿပီး အထင္လြဲတာေတြ ဘာေတြလည္း ရွိတယ္ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ အကုိ…ကို။

အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကရင္းနဲ႕ ေနာက္က်ေတာ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ထြက္ကုန္ၾကတယ္၊ အကိုတုိ႕လည္း ဆက္ေနလို႕မရေတာ႕ဘူး။ ဒါနဲ႕ ကိုၾကီးက က်ေနာ္ေရွာင္ေနလိုက္မယ္ အေမ ဆိုၿပီး အေမ႕ကို ခြင္႔ေတာင္းေတာ႕ ကိုငယ္ကလည္း ကိုၾကီးကို စိတ္မခ်ဘူးတဲ႕ …သူလည္း လိုက္သြားမယ္ေပါ႕၊ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ထြက္ကုန္ၾကၿပီဆုိေတာ႕ သူလည္း ညီအကိုႏွစ္ေယာက္အတူတူ ထြက္မယ္လို႕ ခြင္႔ေတာင္းၿပီး ထြက္သြားခဲ႕ၾကတာ။

အဲဒီကတည္းက ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ ထြက္သြားလိုက္ၾကတာ…ဒီေန႕ထိ အိမ္ျပန္ေရာက္မလာၾကေတာ႕ဘူး။

၁၉၉၄ ေလာက္မွာတုန္းကေတာ႕ ကိုေ႒းႏိုင္ သတင္းသဲ႕ သဲ႕ကို ၾကားရေသးတယ္၊ နယ္စပ္ဘက္သြားတဲ႕  ကုန္သည္တေယာက္ဆီကလား  ဘယ္ကလဲေတာ႕ ေသခ်ာမသိေတာ႕ဘူး။ ကိုေ႒းႏိုင္ ကို ေဆးထိုးသတ္လိုက္တယ္…တဲ႕။ ကိုေ႒းႏိုင္ အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ၀ဲေတြေပါက္တယ္တို႕…အဲလိုမ်ိဳး ၾကားရတာ တခုမွလည္း မေကာင္းဘူး၊ ၾကားေတာ႕ ေသခ်ာေမးေတာ႕လည္း ဘယ္သူကမွ ေသေသ ခ်ာခ်ာ မေျပာႏုိင္ဘူး ဆိုေတာ႕ က်ေနာ္တုိ႕က မယံုဘူး။ ဘာမွလည္း တိတိက်က် မသိရဘူး၊ အစိုးရကပဲ ေတာခိုသြားတဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြ ဒီလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုပဲ သတင္းလႊင္႔သလား ဆုိၿပီးေတာ႕ မယံုခဲ႕ဘူး။ လာေျပာလို႕ၾကားရင္လည္း အေရးမလုပ္ဘဲနဲ႕ အမွန္လို႕ကို မယူဆခဲ႕ဘူး။ အဲလုိနဲ႕ပဲ ေနလာတာ။

အဲလိုနဲ႕ ေနလာတုန္းမွာ ၁၉၉၅ မွာ ကိုၾကီး ကိုေ႒းတင္႕က စၿပီး ဖုန္းဆက္တယ္။ ဖုန္းဆက္ေတာ႕ ကိုငယ္ေရာလို႕ ေမးတယ္၊ ေမးေတာ႕ သူက ေ႒းႏိုင္ ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားၿပီလို႕ သူကလည္း အဲဒါပဲ ေျပာတယ္။

အကိုၾကီးကေတာ႕ ဖုန္းနဲ႕ အသံေလး ဘာေလး ၾကားရေသးတယ္။ အကိုငယ္ကိုေတာ႕…အဲဒီေန႕ကတည္းက စၿပီး အသံလည္း မၾကားရ လူလည္း မျမင္ရ ေတာ႕တာ၊ ၿပီးေတာ႕ သတင္းလည္း မၾကားရဘူး။ အကိုၾကီးကလည္း ပါးစပ္ကေန ေျပာမထြက္လို႕ ထင္ပါရဲ႕ အကိုငယ္အေၾကာင္း ေမးရင္လည္း မေျပာဘူး။

သူက ေျမာင္းထဲေရာက္သြားၿပီလို႕ ေျပာတာက  ေသတယ္လို႕လည္း ယူဆမယ္ဆိုရင္ ယူဆလို႕ရတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတဲ႕ ေနရာ တခုုခုကို ေရာက္သြားတယ္လုိ႕လည္း ယူဆလို႕ရတယ္ေပါ႕..က်ေနာ္တုိ႕လည္း ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႕ပဲ ေနလာတာ။ သူက မေျပာေပမဲ႕ အိမ္က သိခ်င္တာေပါ႕ေနာ္။ တခုခုေတာ႕ တခုခုပဲေပါ႕၊ ဘာမွန္းလည္း မသိဘူးေပါ႕။

စိတ္ပူတာေတာ႕ ပူတာေပါ႕။ေနာက္ေတာ႕ ခုလို …သူမ်ားေတြ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေရာက္လာၿပီး ကိုယ္႕အကိုေတြ ျပန္မေရာက္လာေတာ႕မွ အကိုၾကီးက အကိုငယ္အေၾကာင္း ကိုေျပာျပတယ္။

ၾကားၾကားျခင္း က်ေနာ္တို႕ မိသားစုေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားရပါတယ္။ သူ႕ကို ဘယ္လိုႏွက္စက္တယ္တို႕ ဘာတို႕ ၾကားရေတာ႕ ….

.................ဆက္ေတာင္ ေျပာလို႕မရေတာ႕ဘူး။

သူ မေသခင္…ဘယ္ေလာက္ ခံစားလိုက္ရမလဲ…ဆိုတဲ႕ စိတ္ နဲ႕…က်ေနာ္တို႕ အရမ္း စိတ္ထိခိုက္တယ္။

-------------------အေမလည္း အိပ္ရာထဲ လဲ…။

က်ေနာ္တုိ႕ေတာင္ ဒီေလာက္ခံစားရတာ အေမဆိုရင္… အိပ္ယာထဲ လဲေတာ႕တာပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိုးသီးဇြန္တုိ႕ကလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္လာတာေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြစာေစာင္ေတြထဲမွာ ပါတာ ဖတ္ရတယ္၊ ဂ်ာနယ္တေစာင္ထဲမွာ သူက ကိုေ႒းႏိုင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္တာေတြ ေျပာထားတာ ေရးထားတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။

က်ေနာ္တို႕ အကို ကိုေ႒းႏိုင္က ေထာက္လွမ္းေရး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႕က သိတာေပါ႕။ အဲဒါကို မဟုတ္တာကို စြပ္စြဲၿပီး ႏွိပ္စက္တာ ေသတဲ႕အထိေတာင္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုေတာ႕ ေဒါသလည္း ထြက္တယ္၊ အရမ္းလည္း ခံျပင္းတယ္။


 (၂)ေဒၚခင္ေမျမင္႔( ကိုေ႒းႏိုင္ရဲ႕ မိခင္)

က်မ သား ေထာက္လွမ္းေရး မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ အေမ တေယာက္အေနနဲ႕ က်မ သိတယ္။ လံုး၀လည္း အာမခံတယ္။

အေမတေယာက္အေနနဲ႕ သူ႕ကို ေထာက္လွမ္းေရးလို႕ စြပ္စြဲတာကိုလည္း လံုး၀ ျငင္းပါယ္တယ္။ ေသခ်ာ အာမခံၿပီးေတာ႕လည္း သူ ေထာက္လွမ္းေရး မဟုတ္တဲ႕အေၾကာင္း ကိုေျပာႏိုင္တယ္။

အေမကေတာ႕ကိုယ္႔သား အတြက္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ခ်င္တယ္၊ မိုးသီးဇြန္ သူ႕ဟာသူ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ မလုပ္တာကိုလည္း ကိုယ္နဲ႕ မဆိုင္ေတာ႕ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ အေမကေတာ႕ အေမ႕သား ဒီီလိုျဖစ္ခဲ႕ရတဲ႕အတြက္ အမွန္တရားကိုေတာ႕ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တယ္။ ခံထားရတာ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ခဲ႕တာဆိုေတာ႕ေလ။
သာ ေထာက္လွမ္းေရး မဟုတ္တဲ႕အေၾကာင္းကို အေမက ရဲရဲအာမခံႏိုင္တယ္။ ဒါကိုအေမ ေကာင္းေကာင္း သိတာေပါ႕။

အေမ႕မွာက သားႏွစ္ေယာက္ေတာခိုသြားၿပီးတဲ႕ေနာက္မွာ အမ်ိဳးသားကလည္း ႒ာန ဆိုင္ရာကဆိုေတာ႕ ရွင္းရတာေတြလည္းရွိတယ္။ သားႏွစ္ေယာက္ ေတာခိုသြားေတာ႕ အန္ကယ္က ေျဖရွင္းခ်က္တင္ရတယ္။ သားေတြ ထြက္သြားလို႕ ႒ာနက အလုပ္ကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးေတြ ဘာေတြေတာ႕ မရွိပါဘူး။

သူကေတာ႕ “ဒီအရြယ္ၾကီးေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လုိက္အုပ္ခ်ဳပ္လို႕ရမွာလဲ၊ သူတုိ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ သူတုိ႕ ခံယူခ်က္နဲ႕ လုပ္ၾကတာ က်ေနာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး“ လို႕ အဲလိုပဲ ေျပာတယ္။

အန္တီတို႕ အိမ္က သားသမီးကို ဖိႏွိပ္ထားတဲ႕ အိမ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ကိုယ္ေပါ႕။ဟိုတုန္းကလည္း အန္တီ သားသမီးကို အဲလုိပဲ ေျပာတယ္ သူတုိ႕ယံုၾကည္ခ်က္ သူတုိ႕ ခံယူခ်က္ေပါ႕ မိဘနဲ႕ အျမင္မတူတာလည္းရွိမွာေပါ႕။

ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပပါမည္။
မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ေလးစားခင္မင္လ်က္ပါ။

ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)


Like · · Share

 • A Shin Kawlay စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။
 • Mg Aye တရားခံ မုိးသီးကေတာ့ျပည္တြင္းျပန္ေရာက္ေနဘီ အမႈမွနိေပၚေပါက္ဖုိ ့ကုိ လုပ္ပါလုိ ့တုိက္တြန္းပါတယ္ တရားခံကုိ အလြတ္မခံပါနဲ ့ ဒီအမႈေတြအတြက္ သူကုိယ္တုိင္ျပန္ခံစား ရပါေစ ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြလက္ထဲကုိသာ အာဏာရလုိ ့ကေတာ့ ေတြးေတာင္မေတြး၀ံဘူး
 • Thant Zin Bravo Ma May Thingyan。 You r the only one person who can solve n justice who lost their love knee
 • Nicky Shein မတရား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျပီး ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခ်င္းခံလုိက္ႀကရတဲ့ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္ေတြရဲ့ သမု္င္းကု္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္နဲ့ သမုိင္းလိမ္ဖုိ့က်ိဳးစားေနသူ သားသတ္သမားမ်ားရဲ့ ေနာက္ကြယ္ကအေႀကာင္းတေစ့ေစာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာ အကဲျဖတ္နုိင္ေအာင္ တစုိက္မတ္မတ္ ေတြ့ဆုံေမးျမန္း တင္ျပေပးေနတဲ့ သတင္းေထာက္ ဆရာမေလး ေမသႀကၤန္ဟိန္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါေႀကာင္း မွတ္တမ္း တင္အပ္ပါသည္။
 • Dogyi NB ေတါင္နဲ႕ေျမာက္ကဘဝတူေတြဟာအာဏာရႈးေတြရဲ႕ေျမစာပင္ေတြၿဖစ္ခဲ႕ရၿပီဘဝေတြအသက္ေတြေပးခဲ႕ရတယ္
  အာဏာရႈးေတြအေျကြးျပန္ဆပ္ဖို့႕လိုျပီ
  သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မျကာမွီေပၚလာေတာ႔မွာ
  ပါ ျပည္သူေပးတဲ႔အျပစ္ကိုခံဖို့အာဏာ
  ရႈးတစုအတြက္ျကိူးစင္ဘဲရွိတယ္